Moralność polityczna – polityka moralna. Antropologiczno-teologiczne wymiary moralności politycznej w świetle nauczania Jana Pawła II
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2006
  • Objętość: 254 s.
  • Format: 145 x 205 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-284-8
20,00 PLN

Książka w języku słowackim

 

Niniejsza dysertacja obejmuje refleksją sferę moralności politycznej w świetle nauczania Jana Pawła II, ze szczególnym wyakcentowaniem jej wymiaru antropologiczno-teologicznego. Jest to dziedzina, która – szczególnie w Europie – już od dłuższego czasu przeżywa kryzys: jest naznaczona pozytywizmem i indywidualizmem, co ujawnia się nawet w postawie chrześcijan, którzy łatwo rezygnują z udziału w życiu społecznym i politycznym, a we własnych decyzjach chętnie rezygnują z odpowiedzialności za konsekwencje swoich osobistych wyborów. [...] Stąd też świadectwo chrześcijańskie – jeśli chce pozostać autentycznym – musi zawierać również płaszczyznę polityczną, a polityka – jeśli chce pozostać autentyczną – potrzebuje obiektywnego porządku moralnego.

 

(fragment wstępu)

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

Introduzione

Uvod

 

Rozdział I. Podstawy doktrynalne zaangażowania politycznego

1. Teologiczne prioprium nauczania politycznego Kościoła

2. Integralna wizja człowieka

2.1. Godność osoby ludzkiej

2.2. Powołanie do wspólnoty

3. Zaangażowanie polityczne jako świadectwo wiary, nadziei i miłości

3.1. Wiara jako punkt wyjścia, droga i przedmiot świadectwa politycznego

3.2. Nadzieja jako motywacja i sens zaangażowania społecznego

3.3. Miłość jako podstawowy wymiar życia chrześcijańskiego w społeczności

 

Rozdział II. Polityka w służbie dobra wspólnego

1. Zasada dobra wspólnego

2. Sprawiedliwość, prawda, wolność i solidarność jako filary cywilizacji miłości

2.1.„Niech najpierw uczyni się zadość wymaganiom sprawiedliwości”

2.2. „W sytuacji, kiedy nie istnieje żadna konieczna prawda...”

2.3. „Wolność dosięga pełną wartość tylko przez przyjęcie prawdy”

2.4. „Solidarność to zdecydowanie się na zaangażowanie w dobro wspólne”

 

Rozdział III. Podstawowe cele działalności politycznej w systemie demokratycznym

1. Moralny fundament systemu demokratycznego

2. Główne wymagania moralności chrześcijańskiej w odniesieniu do podmiotu polityki

2.1. Osobowość moralna

2.1.1. Świadomość odpowiedzialności politycznej

2.1.2. Duchowość polityka

2.1.3. Zdolność do dialogu

2.1.4. Wezwanie do pojednania

2.1.5. Geniusz żeński w polityce

2.2. Fachowość profesjonalna

 

Rozdział IV. Wybrane zadania moralności chrześcijańskiej w relacji do przedmiotu polityki

1. Obrona praw człowieka

2. Polityka wobec rodziny

3. Pokój

4. Zasada pomocniczości

5. Wpływy wzajemne między polityką i gospodarką

6. Polityka i mass media w służbie kultury

7. Miłość preferencyjna na rzecz ubogich

 

Zaver

Zakończenie

Conclusione

Streszczenie

Sommario

Bibliografi

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej