Ekumenizm duchowy w nauczaniu papieża Jana Pawła II
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2006
  • Objętość: 283, [1] s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-266-5

Obszerne studium dzieła duchowej jedności chrześcijan rozwijanego w nauczaniu i działalności papieża Jana Pawła II. Autor analizuje zarówno teologiczne podstawy ekumenii duchowej, jak i papieskie „środki” jej aktualizacji we współczesnym świecie, takie jak: nawrócenie serca, świętość życia, modlitwa, oczyszczenie pamięci historycznej, wzmacnianie roli uświęcenia i prawdy w Kościele, wymiana dóbr duchowych. Wiele miejsca poświęca mechanizmom odnowy i pogłębienia dialogu wyznań chrześcijańskich, kultywowanym przez Jana Pawła II: Tygodniom Modlitw o Jedność Chrześcijan, pogłębieniu roli liturgii w chrześcijańskiej codzienności, potrzebie odnowy życia w duchu chrześcijańskim. Papieska posługa oglądana jest przez pryzmat jej duchowego wymiaru.

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział I: Teologiczne podstawy ekumenizmu duchowego w ujęciu Jana Pawła II

1. Rzeczywistość Trójjedynego Boga podstawą dzieła duchowej jedności chrześcijan

2. Zbawczo-jednoczący charakter Chrystusowych misteriów

3. Duch Święty „duszą” w zakresie ekumenii ducha

 

Rozdział II: Istotne elementy treściowe ekumenizmu duchowego w nauczaniu papieża Jana Pawła II

1. Nawrócenie serca istotnym rysem ekumenizmu duchowego

2. Świętość życia zobowiązaniem i wyzwaniem w ekumenii duchowej

3. Modlitwa integralną częścią ekumenizmu duchowego

 

Rozdział III: Praktyczny charakter ekumenii duchowej w wypowiedziach Jana Pawła II

1. „Oczyszczanie pamięci historycznej” i dialog miłości

2. Wymiana dóbr duchowych wzrostem dla komunii

3. Pierwiastki uświęcenia i prawdy w Chrystusowym Kościele

4. Praktyczne formy duchowej współpracy

 

Rozdział IV: Znaczenie ekumenizmu duchowego dla indywidualnego i wspólnotowego życia chrześcijan

1. Rola duchowego wymiaru papieskiej posługi

2. Liturgia zewnętrznym wyrazem wewnętrznej jedności

3. Odnowa i reforma chrześcijańskiego życia

4. Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan szczególnym wyrazem ekumenii duchowej

 

Zakończenie

 

Aneksy

Aneks I: Tekst rozmowy z o. Laurentem Fabre

Aneks II: Zobowiązania Karty Ekumenicznej

Aneks III: Niektóre cechy duchowości ekumenicznej

Aneks IV: Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Aneks V: Tematy Tygodni Modlitwy o Jedność Chrześcijan

 

Bibliografia

Ecumenismo spirituale nell'insegnamento del papa Giovanni Paolo II

Sintesi

Sommario

więcej o książce
zwiń
Polecane

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej