Chrześcijańska myśl społeczna na emigracji
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Londyn – Lublin, Odnowa – Norbertinum, 1991
  • Objętość: 433, [1] s.
  • Format: 135 x 207 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 0-903705-67-2 (Odnowa), 83-85131-16-7 (Norbertinum)
  • SERIA: Myśl Społeczna i Polityczna na Emigracji
nakład wyczerpany PLN

Przedstawienie myśli politycznej najnowszej emigracji jest rzeczą trudną. Tworzą ją bowiem liczne partie i ugrupowania polityczne o znacznej skali odchyleń ideowych, które mieszają się z niezależnymi postawami wypełniającymi również treść myślenia politycznego.

W przypadku opracowania myśli politycznej katolicyzmu polskiego na emigracji sprawa staje sie jeszcze bardziej skomplikowana. Występujące tu trudności dotyczą przede wszystkim aspektów jej powstania. Trzeba tu bowiem uchwycić złożone procesy prowadzące do obiektywizacji myśli politycznej, czyli określić, kto ją stworzył.

Poza Stronnictwem Pracy i małymi grupami politycznymi żadna ze sformalizowanych struktur politycznych nie odnosi się wprost do katolicyzmu. Nie ma więc żadnych stałych punktów odniesienia.

Tam, gdzie większość programów politycznych jest dziełem katolików, trudne jest dokładne ujęcie myśli politycznej jednej grupy wobec założeń i wartości uwidacznianych w szerokim związku przynależności do uniwersalnego Kościoła. Znakomita katolicka pisarka Zofia Kossak po powrocie w 1956 roku do Polski, wyraziła to bardzo trafnie w jednym ze swoich odczytów na Śląsku. Stwierdziła, że na emigracji w zasadzie wszyscy dobrowolnie szukają dla swojej działalności inspiracji w chrześcijaństwie i religii katolickiej. Miała tutaj na myśli postawę większości polityków, pisarzy, intelektualistów, a i zapewne całych grup, które nie widziały sprzeczności między własnymi idami a wartościami katolickimi.

W przeciwieństwie bowiem do tego, co widzimy na Zachodzie, szczególnie zaś w Zachodniej Europie, polskie programy polityczne zawierają motywację chrześcijańską, chociażby poprzez traktowanie chrześcijaństwa jako naturalnego pomostu łączącego ludzi ponad przekonaniami politycznymi. Nie było więc nigdy specjalnej potrzeby, by na wzór zachodnioeuropejski tworzyć partie polityczne podkreślające odrębność chrześcijaństwa od innych kierunków politycznych.

Zygmunt Tkocz, fragment wstępu

 

Redaktor naukowy Zygmunt Tkocz

Seria: „Myśl Społeczna i Polityczna na Emigracji”, red. nauk. Feliks Gross, tom 1

 

Spis treści

Zygmunt Tkocz, Słowo o katolicyzmie polskim na emigracji

Zbigniew Ossowski, Chrześcijańska Demokracja

 

W kręgu uniwersalizmu chrześcijańskiego

Oskar Halecki, Pierwsze tysiąclecie katolickiej Polski

Ks. Stanisław Bełch, Doktryna polityczna św. Tomasza z Akwinu

Stanisław Sopicki, Ideologia chrześcijańsko-społeczna

Jan Tokarski, Trzy aspekty uniwersalności

Jan Tokarski, Odnowione poczucie Kościoła

Eugeniusz Jarra, Człowiek a władza

Ks. Augustyn Jakubisiak, W sprawie postawy

Wojciech Zaleski, Katolicyzm, tam gdzie go nie widzimy

Ks. Czesław Sipowicz, Pokój i trudności w jego realizacji

Franciszek Orszycki, Encyklika odpowiedzialności społecznej

Wacław Netter, Walka z nędzą i niesprawiedliwością

Ks. Józef Grochot, Pokłosie nie skończonej dyskusji

Maria Winowska, Człowiek „cały” w obliczu historii

Michał Chmielowiec, Dwie stare moralności

Andrzej Ruszkowski, Trzecia sesja Soboru

Ks. Walerian Meysztowicz, Polski katolicyzm

 

Polska a wydarzenia w świecie

Karol Popiel, Krzyżowa próba emigracji

Oskar Halecki, Watykan a Polska

Oskar Halecki, Przyczyny upadku Polski

Oskar Halecki, Polska wschodnia

Ks. Augustyn Jakubisiak, Decyzja Polski w świetle filozofii

Ks. Augustyn Jakubisiak, Wytrwać by zwyciężyć

Konrad Sieniewicz, Chrześcijańska Demokracja na świecie

Janusz Sleszyński, Stronnictwo Pracy i Łacińsko-Amerykańska Demokracja

Janusz Sleszyński, Nowa strategia polityczna

Wacław Kaliciński, Rewolucja

Stefan Glaser, Rzeczywistość sowiecka

Zbigniew Ossowski, Niemcy Adenauera

Zbigniew Ossowski, Kwestia niemiecka

Zbigniew Ossowski: Radykalizm czy konserwatyzm społeczny

Stefan Łochtin, Sprawa religii w ZSRR

Jan Bielatowicz, Męstwo i rozum

 

Program i działanie

Józef Kisielewski, Założenia polityczne emigracji

Ks. I. M. Bocheński, O patriotyzmie

Ks. I. M. Bocheński, Lenin, czyli o znaczeniu tomizmu

Ks. I. M. Bocheński, Zarys Manifestu Demokratycznego

Stanisław Gryziewicz, Katolicyzm wobec spraw gospodarczych

Stanisław Gryziewicz, Katolicyzm wobec spraw gospodarczych

Z. M. Ossowski, Jesteśmy Stronnictwem Pracy

Stanisław Gdeszyński, Czy emigracja jest narodem – czy jego funkcją

Ks. Feliks W. Bednarski, Przyszłość młodzieży emigracyjnej

Ks. Andrzej Woźnicki, W poszukiwaniu księdza polonijnego

Ks. bp Szczepan Wesoły, Wspólnoty narodowe – szukanie rozwiązań

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa