Wybór pism emigracji politycznej niepodległej PPS (WRN) 1940-1970
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Londyn – Lublin, Odnowa – Norbertinum, 1994
  • Objętość: 355, [9] s.
  • Format: 135 x 205 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-85131-04-3
  • SERIA: Myśl Społeczna i Polityczna na Emigracji
nakład wyczerpany PLN

Wydawany przez nas tom z dziedziny historii myśli politycznej zawiera zbiór artykułów i wypowiedzi powstałych w środowisku polskiej lewicy demokratycznej na emigracji. Jest to tom, który wchodzi w skałd większej całości, mającej zawierać szeroką mozaikę kierunków politycznych, posiadających znaczenie na emigracji. Zaczynamy więc tomem przedstawiającym kierunek socjalistyczny, ponieważ właśnie ten kierunek polityczny jest w kraju szczególnie nadużywany i wykorzystywany przez sowiecki komunizm. Jest to kierunek polityczny, który wyraźnie wskazuje na ciągłość polityczną PPS, która, chociaż zlikwidowana, w Polsce dalej trwa i kontynuuje pracę na emigracji. Tak jak kiedyś w wolnej Polsce, tak i na emigracji, idee PPS-u zachowały swoje znaczenie i wywierały w przedstawionym tu okresie wpływ na ocenę wydarzeń zachodzących w świecie i w Polsce. Można więc śmiało powiedzieć, że polska lewica demokratyczna na emigracji to działalność polityczna PPS-u, który odrzuca narzucanie krajowi systemu zniewolenia i zależności od obcych. Dlatego też polska lewica demokratyczna na równi z innymi polskimi ugrupowaniami politycznymi bierze udział w życiu emigracji od początku jej powstania. PPS, utrzymując organizacyjne formy, wchodzi w skład wojennych rządów emigracyjnych gen. W. Sikorskiego, S. Mikołajczyka, by wreszcie jako rząd koalicyjny, pod przewodnictwem czołowego przywódcy PPS, premiera Tomasza Arciszewskiego, odrzucić Układy Jałtańskie dotyczące Polski.

Powstaje zatem ścisły związek między tym, co PPS robiła w Polsce, stojąc na czele lewicy, a tym, co robi w niełatwej sytuacji politycznej na emigracji, gdzie sprawa sprawiedliwości społecznej łączy się znowu z walką o prawo do samostanowienia o losach narodu i państwa.

 

Zygmunt Tkocz, fragment wstępu

 

„Wydawcy upatrują cel tej publikacji w przywróceniu krajowemu czytelnikowi autentycznej, pluralistycznej myśli politycznej dojrzewającej na emigracji w latach 1940-1970. Dla nas jest to również trudna lekcja tego, iż słowa takie jak: lewica, socjalizm, równość i wolność mają swą treść rzeczywistą i bardzo odległą od tych skojarzeń, którymi nasyciła je PRL-owska nowomowa”.

(Zdzisław Skrok, Socjalizm autentyczny, „Nowe Książki” 1994, nr 8)

 

Redakcja naukowa: Zygmunt Tkocz, Teofil Roll

Seria: Myśl Społeczna i Polityczna na Emigracji, redaktor naukowy Feliks Gross, tom II

 

Spis treści

 

Feliks Gross: Przedmowa

Zygmunt Tkocz: Kilka wstępnych uwag

 

II wojna światowa. Walka o Polskę i lepszy świat

Tomasz Arciszewski: Dokąd Polska zmierza? (Wywiad)

Tomasz Arciszewski: Moralno-polityczne znaczenie powstania warszawskiego

Adam Ciołkosz: Europa Środkowa i Południowo-wschodnia a klauzula 5 Karty Atlantyckiej

Feliks Gross: Myśli o jutrze

Feliks Gross: Europa powojenna

Jan Kwapiński: O dobrą wolę w stosunku do Polski

H. Moszczyński: O uprzemysłowienie Polski

Czesław Poznański: Zjednoczona i ubezwłasnowolniona

Adam Pragier: Polskie cele wojny

Adam Pragier: Na rozdrożu

 

Okres zmian pojałtańskich

Kazimierz Bentkowski: Polska wobec Europy

Adam Ciołkosz: Polska i socjalizm

Adam Ciołkosz: Odwilż

Adam Ciołkosz: Prawda i fałsze o koncepcji Brzezińskiego

Feliks Gross: Empiryzm socjalistyczny

Feliks Gross: Kryzys dawnej idei państwa

Feliks Gross: Państwo i jednostka

Feliks Gross: Cel i miernik

Feliks Gross: Zalążki nowego totalitaryzmu

Andrzej Pomian: Ceterum Censeo. Polityka amerykańska a Polska

Adam Pragier: Odwilż i powódź

Romuald Szumski: Niepodległość i socjalizm. Historyczny szlak

Zygmunt Zaremba: Przeobrażenia społeczne w Polsce

Zygmunt Zaremba: Przeobrażenia społeczne w Polsce. Nowa klasa rządząca

Zygmunt Zaremba: Ocena polskiej rzeczywistości

 

Zagadnienia socjalizmu demokratycznego

Adam Ciołkosz: Rewolucja rosyjska

Adam Ciołkosz: Kontrrewolucja bolszewicka

Adam Ciołkosz: Cel: Polska socjalistyczna, droga: walka z komunizmem. Uwagi o polityce socjalistów polskich

Michał Gamarnikow: Cele planowania

Feliks Gross: Planowanie demokracji politycznej

Lucjan Krawiec (pseud. Jan Malara): Zagadnienia współczesnego socjalizmu

Aleksander Markowski: Socjalizm

Otton Pehr: Socjalizm w Ameryce

Otton Pehr: Polska wizja przyszłości

Tadeusz Podgórski: Jutro musi być nasze

Adam Pragier: Piłsudski a socjalizm

Zygmunt Zaremba: Droga rozwojowa polskiego socjalizmu

Zygmunt Zaremba: Cel i droga

Zygmunt Zaremba: Dyskusja z Kuroniem i Modzelewskim

Zygmunt Zaremba: Komunizm na rozdrożu

Zygmunt Gross: Strajki polskie
 

więcej o książce
zwiń
Polecane

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa