Działalność służb pułkowych w 2. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w zarysie
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2002
  • Objętość: 124 s.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-067-0

Opracowanie przybliżające czytelnikowi działalność pomocniczych służb pułkowych w 2. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w okresie jego istnienia (od lipca 1944 do zdemobilizowania w grudniu 1944 roku) oraz jego zadania i warunki wykonania. Ważne miejsce zajmują piosenki żołnierskie związane z 2. PP Leg. AK – świadczą one o dziedzictwie historycznym pułku, są wyrazem jego życia wewnętrznego. Aktywność służb 2. PP Leg. AK przejawia się m.in. w meldunkach Komendy Okręgu AK „Jodła”, kierowanych do Komendy Głównej AK (obszar Okręgu Radomsko-Kieleckiego, ziemi opatowsko-sandomierskiej, partyzantki na Kielecczyźnie).

 

Spis treści

 

Od autora

 

Wstęp

1. Przedmiot

2. Źródła

3. Konspiracyjne przygotowanie służb

 

Działalność służb dowództwa pułku

I. Adiutantura

II. Wywiad bojowy

III. Łączność bojowa

IV. Służba porządkowa i wymiar sprawiedliwości

V. Informacja i propaganda

VI. Oddziały pomocnicze pułku

1. Konny zwiad

2. Artyleria pułkowa

3. Saperzy

 

Działalność służb kwatermistrzowskich

I. Duszpasterstwo i pogrzebnictwo

II. Szpitalnictwo i służba sanitarna

III. Transport i zakwaterowanie

IV. Zaopatrzenie w żywność i paszę

V. Uzbrojenie

VI. Umundurowanie i ekwipunek żołnierski

VII. Zabezpieczenie finansowe pułku

 

Piosenki żołnierskie w 2. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej

Więc szumcie nam, jodły

Na pierwszy rozkaz

Niesiemy ofiarę

Hymn „Jędrusiów”

Odmarsz spod Łysicy

To śpiewa noc

Zaszumiały złote łany

Rozśpiewały się nad ziemią ptaki

Niedługo

Kujawiak partyzancki

Dola Odweciarza

Oświęcim

My, kraj bez Quislingów

Gdy pułk nasz staje do apelu

Nie masz to jak partyzanty

Modlitwa obozowa

Marsz Armii Krajowej

Od Świętego Krzyża

Piosenka oddziału „Zawiszy”

Piosenka żołnierska (1)

Piosenka żołnierska (2)

Słońce spoza chmur

Kołysanka

* * * (Kiedy do kuchni naganiają cię... )

 

Wykaz źródeł i literatury

Indeks osób

Indeks miejscowości

więcej o książce
zwiń