Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju Euroregionu Bug (raport z badań)
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1997
  • Objętość: 237 s.
  • Format: 167 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-86837-47-0
  • ISSN: 1426-0395
  • SERIA: Euroregion Bug

Seria „Euroregion Bug”, tom 11

 

W ramach projektu badawczego „Euroregion Bug” prowadzonego przez prof. dra hab. Macieja Bałtowskiego przy Politechnice Lubelskiej zostały przeprowadzone badania pt. „Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju Euroregionu Bug”. Celem badań było ustalenie, na ile ludność zamieszkująca Euroregion Bug po stronie polskiej jest zdolna do jego tworzenia, na ile go akceptuje i jakie nadzieje z nim wiąże, jak silną posiada własną tożsamość kulturową, jakimi zasadami kieruje się w życiu osobistym i społecznym, czy posiada liderów życia społecznego i jaką rolę mogą oni pełnić w Euroregionie Bug, jakie ma możliwości, by rozwijać Euroregion.

 

Spis treści

 

Wstęp

I. Założenia badawcze

II. Cechy społeczno-demograficzne badanej zbiorowości

III. Sytuacja materialno-bytowa

IV. Zakorzenienie w środowisku zamieszkania

V. Rodzina i stosunki rodzinne

VI. Stosunki sąsiedzkie

VII. Udział w życiu społeczno-politycznym

VIII. Praca zawodowa

IX. Wartość pracy

X. Czas wolny i korzystanie ze środków masowego komunikowania

XI. Znajomość spraw oraz cech własnego regionu

XII. Znajomość spraw oraz cech własnego regionu

XIII. Świadomość regionalnej kultury symbolicznej

XIV. Przynależność religijna i wyznaniowa

XV. Stosunek do osób innego wyznania, innej religii

XVI. Ocena moralna wybranych zachowań

XVII. Stosunek do innych grup etnicznych i narodów

XVIII. Obraz własny i najbliższych sąsiadów

XIX. Czynniki rozwoju makroregionu

XX. Ocena stanu środowiska naturalnego

XXI. Znajomość oraz ocena przedstawicieli urzędów administracji samorządowej i państwowej

XXII. Działania lidera w społeczności lokalnej

XXIII. Stosunek do Euroregionu Bug

XXIV. Poczucie tożsamości

XXV. System wartości

XXVI. Wnioski i postulaty

więcej o książce
zwiń
Polecane

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej