Metodologia wyceny przedsiębiorstw w warunkach tworzenia się rynku kapitałowego
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2000
  • Objętość: 126, [1] s. + 2 załączniki
  • Format: 145 x 205 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-036-0
  • SERIA: Uczenie się Zasad Gospodarki Rynkowej
12,00 PLN

Praca zbiorowa pod redakcją Adama Bieli

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Zarządzania i Marketingu, Katedra Analizy Decyzyjnej

 

„Monografia ta stanowi rodzaj wstępu do dyskusji nad kierunkami wypracowania metodologii wyceny przedsiębiorstwa w warunkach tworzenia się rynku kapitałowego w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych”.

Adam Biela

 

Publikacja powstała w ramach programu „Decyzje ryzykowne w sytuacji kształtowania się rynku kapitałowego w Polsce”, realizowanego przez Komitet Badań Naukowych.

 

Spis treści

Wprowadzenie
(Adam Biela)

 

Istota cele i metody wyceny przedsiębiorstw (Michał Poszwa)

1. Metody majątkowe

2. Metody dochodowe

3. Metody mieszane

 

Wycena dochodowa przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i ryzyka (Edward Nowak)

1. Uwagi wstępne

2. Macierz konsekwencji

3. Reguły decyzyjne w warunkach niepewności

4. Minimalizacja skutków błędnych decyzji

5. Kryterium Bayesa

 

Orientacja rynkowa w wycenie przedsiębiorstw (Adam Biela)

1.Wycena przedsiębiorstwa w odniesieniu do rynku towarów i usług

1.1. Zakres rynku

1.2. Pozycja firmy na rynku branżowym

1.3. Ocena jakości produktów i usług przez konsumentów lub odbiorców

1.4. Ilość zamówień rocznych

1.5. Tendencje na rynku

1.6. Efektywność funkcjonowania działu marketingu w zakładzie

1.7. Rola wskaźników marketingowych w wycenie przedsiębiorstwa

2. Kapitał ludzki i rynek pracy w kontekście wyceny przedsiębiorstwa

2.1 Aktualny rynek pracy

2.2. Potencjalny rynek pracy

2.3. Kapitał ludzki przedsiębiorstwa i jego składowe

2.4. Aktualny lub potencjalny wymiar pracy

2.5. Kapitał indywidualnego pracownika

2.6. Kapitał pracowniczy w wycenie przedsiębiorstwa

2.7. Kapitał ludzki zespołów pracowniczych i wydziałów przedsiębiorstwa

3. Kapitał intelektualny w wycenie przedsiębiorstwa

3.1. Znak firmowy i znak towarowy jako dobro intelektualne

3.1.1. Znak firmowy i jego związek z image firm

3.1.2. Możliwości wyceny znaku firmowego na rynku konsumenckim

3.1.3. Wycena znaku firmowego przez kooperantów

3.1.4. Wycena znaku firmowego przez instytucję bankową

3.1.5. Wycena znaku firmowego przez rynek pracy

3.1.6. Wycena znaku firmowego przez rynek kapitałowy

3.1.7. Wycena znaku firmowego w środowisku lokalnym

3.1.8. Podsumowanie metodologii wyceny znaku towarowego

3.2. Wycena innych dóbr prawnie chronionych

 

Wycena przedsiębiorstw dla celów uwłaszczeniowych (Henryk Ronek)

1. Uwarunkowania wyboru metody wyceny przedsiębiorstw dla celów uwłaszczeniowych

2. Weryfikacja metod wyceny przedsiębiorstw dla celów uwłaszczeniowych

3. Metoda wyceny według ogólnej siły nabywczej pieniądza jako sposób ustalania wartości przedsiębiorstw dla celów uwłaszczeniowych

 

Przesłanki ewidencji i zasady wyceny majątku Skarbu Państwa na potrzeby udziału obywateli w alokacji kapitału w warunkach tworzenia się rynku kapitałowego (Aldona Kamela-Sowińska)

1. Cele i zadania opracowania

1.1. Cel opracowania

1.2. Zadania opracowania

2. Przesłanki ewidencji majątku Skarbu Państwa

2.1. Wstęp

2.2. Cele i zadania ewidencji majątku Skarbu Państwa

2.3. Zadania w zakresie ewidencji majątku Skarbu Państwa

3. Założenia wyceny majątku skarbu państwa

3.1. Istota wyceny i klasyfikacja metod wyceny

3.2. Wycena mienia skarbu państwa

3.2.1. Ogólne zasady wyceny mienia Skarbu Państwa

3.2.2. Metody wyceny zastosowane w sprawozdaniu

3.2.3. Metody wyceny gruntów

3.2.4. Akcje i udziały Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych

3.3. Przedsiębiorstwo i jego szczególny przedmiot wyceny

4. Kapitał ludzki i jego wycena

4.1. Pojęcie kapitału ludzkiego

4.2. Wartość firmy a wartość kapitału ludzkiego

5. Podsumowanie

 

Noty o autorach

więcej o książce
zwiń
Polecane

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS