Wspomnienia kapłana z Sołówek. Jak to było w raju bolszewickim. Charków – Sołówki – Piniega – Moskwa – Warszawa (1917-1933)
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2006
  • Objętość: 132, [1] s. + 6 s. fot. cz.-b.
  • Format: 147 x 205 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-233-9
  • ISSN: 1230-1795
  • SERIA: Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i na zesłaniu w ZSRR

Projekt okładki: Jerzy Durakiewicz

Słowo wstępne, opracowanie przypisów, wybór aneksów i fotografii Ks. Roman Dzwonkowski SAC

 

Seria: „Duchowieństwo Polskie w Więzieniach, Łagrach i na Zesłaniu w ZSRR”, tom V

Redaktor naukowy: Roman Dzwonkowski SAC

 

Wstrząsające świadectwo kapłana, który przeżył piekło jednego z najcięższych i mrocznych łagrów na Wyspach Sołowieckich zamienionych przez władze sowieckie na golgotę duchowieństwa – tam bowiem kierowano duchownych katolickich i prawosławnych. Cenna, wiarygodna i rzetelna relacja, dokumentująca walkę systemu totalitarnego z religią i duchowieństwem katolickim oraz prawosławnym w okresie międzywojennym w Rosji Sowieckiej, obejmuje lata 1917-1933. Z faktograficzną dokładnością naświetla wiele nieznanych kwestii w najnowszej historii Kościoła katolickiego w Rosji, jak choćby funkcjonowanie diecezji charkowskiej w atmosferze sowieckiego terroru. Autor przeprowadza bardzo wnikliwą analizę metod działania komunistycznego aparatu ucisku, a później analizę mechanizmów funkcjonowania sowieckiego systemu łagrowego na Sołówkach. Warte uwagi są polityczno-ekonomiczne i religijno-moralne rozważania o istocie bolszewizmu i sowieckiego reżimu, które cechuje błyskotliwość intelektualna, trzeźwy realizm, krytycyzm w ocenach pewnych zdarzeń historycznych i trafność spostrzeżeń, na podstawie których Autor już wtedy zdołał przewidzieć upadek Związku Radzieckiego.

 

„Aresztowania księży przybrały w 1930 r. masowy charakter. Pozostali księża, wszyscy prawie w podeszłym wieku, schorowani, zmęczeni fizycznie, musieli albo pozostać w jednym miejscu, albo wywijać się z sieci rozmaitych zarządzeń administracyjnych, utrudniających posługi religijne. Z mieszkań kościelnych dawno już zostali wysiedleni, zmuszeni do tułaczki po wynajętych pokojach, nieraz daleko od kościoła. Stałe zwiększanie podatku dochodowego, pozbawianie prawa zaopatrywania się w artykuły żywnościowe w kooperatywach, pozbawianie prawa głosu, nawet w sprawach kościelnych, bezustanna inwigilacja wykonywanych funkcji religijnych i głoszonych kazań, prześladowanie ludzi pod byle pretekstem, mających jakikolwiek kontakt z kościołem i księżmi – wszystko to stworzyło niemożliwe warunki dla duszpasterskiej misji pozostałych księży. W Rosji Sowieckiej każdy obywatel pozostający na wolności żył w ciągłym strachu i niepewności, czy w nocy nie zostanie aresztowanyc, a cóż dopiero mówić o kapłanach. W każdej chwili musieli być przygotowanymi na więzienie, na deportację”.

 

ks. Wincenty Ilgin, fragment wspomnień

 

Książka dotowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

 

Spis treści

 

Wprowadzenie (ks. Roman Dzwonkowski SAC)

 

[Wstęp]

Posługa kapłańska w Charkowie 1918-1926

W sowieckiej niewoli 1926-1933

Więzienie w Charkowie

W drodze na Sołówki

Życie na zesłaniu na Sołówkach

Podróż na północ Okręgu Archangielskiego

Trzy lata na zesłaniu na północy Okręgu Archangielskiego

Dwa miesiące wolności

Więzienie w Moskwie i wymiana na Litwę

Spostrzeżenia i wnioski z pobytu w ZSRR 1917-1933

O stosunkach politycznych

O stosunkach ekonomicznych

O stosunkach religijno-moralnych

Aneksy

Skorowidz nazwisk

Skorowidz nazw geograficznych i administracyjnych

Ilustracje

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej