Zatajony artysta. O Wacławie Borowym 1890-1950
 • Wydanie: pierwsze
 • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2005
 • Objętość: 476 s., 8 fot. cz.b.
 • Format: 147 x 205 mm
 • Oprawa: miękka klejona
 • ISBN: 83-7222-242-8
 • ISSN: 1895-0868
 • SERIA: Mistrzowie
 • Cena zbytu: 37.00 PLN
 • Cena promocyjna: 25.00 PLN
 • Status: Książka dostępna

Projekt okładki: Zofia Kopel-Szulc

Wybór szkiców i wspomnień Andrzej Biernacki

Seria „Mistrzowie”, tom III

 

Książka jest pierwszą w polskiej humanistyce próbą tak szerokiego i całościowego spojrzenia na osobę i dzieło Wacława Borowego. Jest swego rodzaju zbiorową monografią uczonego, na którą złożyły się głosy jemu współczesnych luminarzy polonistyki oraz wybitnych jego uczniów i współpracowników. Wśród autorów znaleźli się m.in.: Karol Wiktor Zawodziński, Konrad Górski, Juliusz Kleiner, Wiktor Weintraub, Kazimierz Wyka, Henryk Elzenberg, Michał Głowiński, Czesław Zgorzelski, Zofia Stefanowska, Zdzisław Najder, Zygmunt Lichniak, Tadeusz Makowiecki – w sumie 44 szkice i wspomnienia, prezentujące wszechstronne i wieloaspektowe podejście do osoby „Zatajonego artysty” (określenie K.W. Zawodzińskiego). Rozdział wstępny prezentuje pięć obszernych artykułów napisanych po śmierci W. Borowego. Dalsze części książki ukazują Borowego jako historyka i teoretyka literatury, bibliotekarza i krytycznego czytelnika. Prezentują wspomnienia uczniów Profesora oraz dyskusję wokół jego książki O poezji polskiej w wieku XVIII.

 

Spis treści

 

Od Wydawcy (Andrzej Biernacki)

Roman Kołoniecki: Rozmowa z profesorem

Karol Wiktor Zawodziński: Zatajony Artysta

 

ARTYKUŁY NEKROLOGOWE

Konrad Górski: Wacław Borowy

Juliusz Kleiner: Wacław Borowy

Wiktor Weintraub: Wacław Borowy

Maria Czapska: Wacław Borowy

Maria Danilewiczowa: Wacław Borowy (1890-1950)

 

HISTORYK I TEORETYK LITERATURY

Krystyna Papierkowska: Postawa badacza Wacława Borowego (próba charakterystyki)

Maria Straszewska: Wacław Borowy (1890-1950)

Zofia Szmydtowa: Wacław Borowy jako teoretyk literatury

 

ZATAJONY ARTYSTA

Stanisław Rogoż: Krytyk o spokojnych nerwach

Kazimierz Wyka: Wacław Borowy

Ludwik Fryde: Wacław Borowy, czyli o artyzmie w krytyce literackiej

Henryk Elzenberg: O Borowym, o Kasprowiczu i o niektórych kłopotach z ocenami estetycznymi

Michał Głowiński: Wacław Borowy – artyzm i umysłowość

Czesław Zgorzelski: Wiedza, mądrość i artyzm

Maria Corbridge: Wacław Borowy jako anglista

Maria Danilewiczowa: Notatka bibliograficzna. O anglo-polonicach i studiach z literatury angielskiej Wacława Borowego oraz o jego angielskich artykułach o literaturze polskiej i sprawach polskich

Marek Buś: Prezes Prokuratorii w państwie norwidologii (O Wacławie Borowym)
 

BIBLIOTEKARZ I CZYTELNIK

Tadeusz Makowiecki: Borowy bibliotekarz

Wanda Sokołowska: „Boczny tor” działalności Wacława Borowego

Marian Toporowski: Strop

Bohdan Korzeniewski, [Co uratować?]

Andrzej Paluchowski: Borovianum

Stefan Treugutt: Wacława Borowego sztuka czytania

 

WSPOMNIENIA

Witold Czerwiński: Dwa spotkania

Stanisław Stroński: * * *

Witold Chwalewik: Wspomnienie

Gregory MacDonald: Wacław Borowy

Zofia Stefanowska: Wspomnienie o Wacławie Borowym

Zdzisław Najder: Droga uczonego

Tadeusz Mikulski: Wacław Borowy

Kazimierz Wyka: Brulion Borowego

 

CZY MIELIŚMY POETÓW W XVIII WIEKU?

Maria Rzeuska: Czy mieliśmy poetów w XVIII wieku?

Stefan Żółkiewski: Kiedy profesor przestaje być formalistą?

Zygmunt Lichniak: Kiedy krytyk przestaje być uczciwy

Karol Wiktor Zawodziński: Borowy o poetach XVIII wieku

Czesław Zgorzelski: Poeci XVIII wieku – na „cenzurowanym”

Wiktor Weintraub: Poezja i nie-poezja w literaturze polskiej XVIII wieku

Władysław Folkierski: Klasycyzm Wacława Borowego

 

Odpowiedź

 

Wacław Borowy: Metoda publicystyczna Stefana Żółkiewskiego

 

ANEKS

Leon Płoszewski: Wacław Borowy w Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Konrad Górski: Klub Literacki i Naukowy (KLiN)

Andrzej Biernacki: KLiN wskrzeszony (i zlikwidowany). W trzydziestolecie śmierci Wacława Borowego

 

Nota Wydawcy

Indeks osób (Andrzej Paluchowski)

więcej o książce
zwiń
Polecane

Felietony i eseje o jagiellońskim duchu miasta Lublina

Zbiór opowiadań, których motywem przewodnim jest emigracja i związane z nią dylematy życiowe bohaterów.

Wspomnienia z posługi duszpasterskiej wśród deportowanych do Kazachstanu.

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa