„Trzeba zostać”
  • Wydanie: drugie
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2017
  • Objętość: 366, [2] s. + 60 s. fot. cz.b.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-488-0
  • ISSN: 1230-1795
  • SERIA: Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i na zesłaniu w ZSRR
24 PLN
|
30,00 PLN

Niezwykłą pozycję wśród wielu już opublikowanych pamiętników kapłanów-katorżników zajmują wspomnienia i listy Ks. Stanisława Ryżki. Ten młody ksiądz, dorastający do Chrystusowego kapłaństwa przez cierpienie, odnajdujący w wierze siłę do wytrwania i do niesienia Ewangelii innym – relacjonując krok po kroku swoje przeżycia i losy, bez retuszu i pobłażania dla siebie, pozwala zobaczyć gesta Dei – działania Boże wśród ludzi nawet w tak skrajnie trudnych warunkach, w jakich On się znajdował.

Jego pokora w przyznawaniu się, że odczuwał lęk, że nie był tym najodważniejszym, Jego ukrywanie swoich dokonań i cnót w cieniu innych – sprawiają, iż te relacje, listy tchną prawdą i są w ścisłym tego słowa znaczeniu świadectwem.

To, że po wyjściu z łagru pozostał tam, na Wschodzie, że nie wybrał innej drogi przez wyjazd do powojennej Polski, ale został tam, gdzie kapłana najbardziej potrzebował lud, że zmarł, niosąc posługę chorym, sam bardziej od nich chory, daje świadectwo prawdzie Jego słów.

Oby te wspomnienia Ks. Stanisława Ryżki, połączone ze zbiorem listów, były dla kapłanów i wiernych podręcznikiem miłości Boga i ludzi.

 

bp Władysław Jędruszuk

(fragment wstępu)

 

Spis treści

 

Gesta Dei (bp Władysław Jędruszuk)

Przedmowa (Roman Dzwonkowski SAC)

Nota edytorska (Ryszard Montusiewicz)

 

Wspomnienia

Część I: Wyższe Seminarium Duchowne w Pińsku (1928-1934)

Część II: Pierwsze lata kapłaństwa (1934-1939)

W Nowogródku

W Pińsku

W Horodyszczu

W Mołodowie

Część III: Wspomnienia wojenne i obozowe (1939-1956)

Pod okupacją sowiecką (1939-1941)

Pod okupacją niemiecką (1941-1944)

Czas represji na Polesiu (1944-1949)

Aresztowanie, obozy (1949-1956)

 

Listy

 

Aneksy

Kazanie Księdza Kazimierza Świątka wygłoszone na pogrzebie Księdza Stanisława Ryżki na cmentarzu w Łahiszynie 3 XII 1984 roku

O Księdzu Stanisławie Ryżce

Ilustracje

 

Indeksy

Indeks osobowy

Indeks nazw geograficznych i administracyjny

Spis ilustracji

więcej o książce
zwiń
Polecane

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS