Protetyka i ortotyka ortopedyczna w zarysie ogólnym
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2018
  • Objętość: 192 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-635-8
42 PLN
|
48,00 zł PLN

Wszystko o... PROTEZACH I ORTEZACH

 

Jest to publikacja o dużym znaczeniu dla specjalistów i insytucji zajmujących się zagadnieniami ortopedii i protetyki. Jej wartość polega na bardzo praktycznym podejściu do zagadnienia, autorem książki jest bowiem wieloletni kierownik i dyrektor lubelskich instytucji zajmujących się produkcją sprzętu ortopedycznego, a także konstruktor i racjonalizator wielu rozwiązań technicznych w tym zakresie. Przejrzysty i klarowny wywód, opatrzony licznymi rysunkami i fotografiami, daje możliwość gruntownego zapoznania się z rodzajami protez i ortez, z ich głównym zastosowaniem, możliwościami zaspokajania potrzeb pacjentów po różnego rodzaju urazach lub z wrodzonymi wadami kończyn i kręgosłupa. Publikacja na polskim rynku unikatowa, oczekiwana już od kilkunastu lat z powodu braku tego typu podręczników. Niezbędne vademecum dla lekarzy ortopedów i ich pacjentów, a także dla zakładów ortopedycznych i konstruktorów sprzętu ortopedycznego.

 

 

Autor o książce:

Wykorzystywanie zaopatrzenia ortopedycznego w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji, zwłaszcza schorzeń narządu ruchu, wymaga od lekarzy nie tylko dobrej znajomości powszechnie używanych nazw przedmiotów, ale także ich funkcji użytkowych oraz ogólnych zasad wytwarzania. Bezpośrednia współpraca lekarzy wnioskodawców z wykonawstwem tych przedmiotów jest niemal jedyną możliwością bieżącego śledzenia zachodzących w nich zmian i powstawania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno‑technicznych oraz doskonalszych wzorów użytkowych. Do takiej wiedzy jest dzisiaj bardzo trudno dotrzeć za pośrednictwem np. innych dostępnych źródeł, chociażby takich jak: specjalne biuletyny, katalogi lub podobne opisy, bądź opracowania podręcznikowe. Krajowy rynek wykonawczy i wydawniczy obecnie takimi materiałami praktycznie nie dysponuje, nakładowo zostały one bowiem dawno wyczerpane bądź czasowo się zdezaktualizowały.

Ewidentny brak takiej lektury powoduje, zwłaszcza dla młodych lekarzy, bardzo dużą lukę w prawidłowym ordynowaniu tych przedmiotów. Zdarza się bowiem, że wnioski do ich zastosowania bywają błędne, mało skuteczne a niekiedy całkowicie bezzasadne lub w zaleconej formie nieprzydatne. W takich sytuacjach wydatkowywane na ich zakup społeczne środki pieniężne, lub środki własne użytkowników, są niepotrzebnie marnotrawione.

Sytuacja ta oraz chęć, chociażby częściowego złagodzenia tego problemu, stały się dla mnie podstawową inspiracją do opracowania tego specjalistycznego podręcznika. Doświadczenie nabyte podczas kilkudziesięcioletniej pracy zawodowej w protetyczno‑ortotycznej technice ortopedycznej na stanowisku dyrektora Technicznego Zakładów Sprzętu Ortopedycznego w Lublinie oraz kierunkowe kwalifikacje zawodowe z tej dziedziny pozwoliły mi na umieszczenie w nim selektywnej i bardzo ogólnej, ale – jak sądzę – w miarę całościowej, sekwencji wiedzy z tego zakresu, ufając, że przedstawiona nawet w takiej formie chociaż częściowo wypełni powstałą lukę.

Podręcznik składa się z ośmiu rozdziałów tematycznych i zawiera najbardziej istotne informacje, przedmiotowe zasady budowy, liczne ryciny, skrótowe opisy oraz wskazania na zasadnicze przeznaczenie zaprezentowanych ortopedycznych przedmiotów protetycznych, ortotycznych, a także innych technicznych środków uzupełniających, pomocniczych, lokomocyjnych itp.

 

Sponsorzy wydania:

Zakład Techniki Medycznej MET-KOLOR

GRUPA POFAM Sklepy medyczne

Zakład Ortopedyczny JAN i TADEUSZ WRZOS

 

 

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Zaopatrzenie ortopedyczne w historii rozwoju ortopedii

 

2. Zasady i tryb przyznawania zaopatrzenia ortopedycznego oraz innych ortopedycznych środków technicznych (Pojęcia znaczeniowe i uregulowania prawne)

 

3. Protetyka kończyn dolnych

3.1. Protezy stopy

3.2. Protezy goleni

3.3. Protezy uda

3.4. Protezy po wyłuszczeniu w stawie biodrowym i hemipelvectomii

3.5. Protezy obustronne

3.6. Protezy kończyn dolnych u dzieci

3.7. Protezy dla osób w wieku starszym

 

4. Zawieszenia i pomocnicze urządzenia sterujące

4.1. Zawieszenia protez goleni

4.2. Zawieszenia protez uda

4.3. Zawieszenia dla protez po wyłuszczeniu kończyny w stawie biodrowym i hemipelvectomii

4.4. Pomocnicze urządzenia sterujące dla protez kończyny dolnej

 

5. Protetyka kończyn górnych

5.1. Ogólne aspekty anatomiczno‑czynnościowe kończyny górnej

5.2. Protezy ręki

5.3. Protezy przedramienia

5.4. Protezy ramienia

5.5. Zawieszenia protez kończyn górnych, układy sterujące i źródła energii ruchowej

5.6. Protezy kończyn górnych u dzieci

 

6. Ortotyka kończyn dolnych, górnych i kręgosłupa

6.1. Cechy przedmiotów ortotycznych, ich podział i podstawowe zadania

6.2. Ortotyka kończyn dolnych

6.3. Obuwie ortopedyczne

6.4. Wkładki ortopedyczne

6.5. Ortotyka kończyn górnych

6.6. Ortotyka kręgosłupa

 

7. Inne przedmioty ortotyczne oraz środki uzupełniające, pomocnicze i lokomocyjne

7.1. Pasy brzuszne i przepuklinowe

7.2. Przedmioty uzupełniające i urządzenia pomocnicze

7.3. Wózki inwalidzkie

 

Aneks

Autorskie konstrukcje aparatów ortopedycznych do stopniowej i ciągłej redresji zniekształceń kostnych oraz przykurczów stawowych tkanek miękkich, w obrębie kończyn dolnych, górnych, u osób dorosłych i dzieci.

 

Bibliografia

więcej o książce
zwiń
Polecane

Powieść o losach polskiej kawalerii we wrześniu 1939 r.

Mistyczno-filozoficzna książka, zakotwiczona w klimacie ziemi bieszczadzkiej.

Zbiór ponad 800 aforyzmów i myśli