Regiony, euroregiony, rozwój regionalny
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1996
  • Objętość: 205 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-86837-07-1
  • ISSN: 1426-0395
  • SERIA: Euroregion Bug

Seria „Euroregion Bug”, tom 4

 

Niniejszy tom, czwarty w ramach serii wydawniczej „Euroregion Bug”, ma wyraźnie odmienny charakter niż tomy opublikowane dotychczas oraz następne, przygotowane do druku. Jego zawartość wykracza nieco poza przyjętą dla całej serii zasadę publikowania w pierwszej kolejności wyników badawczych projektu PBZ-059-01. Wynika to z faktu, że głównym celem tego tomu jest wypełnienie istotnej luki informacyjnej, dotyczącej omawianych w nim kwestii, a jego głównymi odbiorcami powinni być czytelnicy zamieszkali w polskiej części Euroregionu Bug: administracja wojewódzka i gminna, liderzy gmin, nauczyciele i uczniowie szkół różnego szczebla, środowiska opiniotwórcze.

Treść tomu została podzielona na dwie części: „artykuły” oraz „dokumenty”. Pierwsza zawiera 12 opracowań autorskich, druga natomiast 6 ważnych dokumentów, dotyczących współpracy transgranicznej, kontaktów polsko-ukraińskich, rozwoju regionalnego. [...]

Tom ten wydajemy w przekonaniu, że zamieszczone w nim opracowania przyczynią się do lepszego zrozumienia – przez szeroką rzeszę czytelników ” czym jest we współczesnej Europie idea euroregionów, współpraca regionalna i rozwój regionalny. Wydaje się, że rozpowszechnianie tego rodzaju poglądów i dokumentów, jakie zostały tu zawarte, ma wielkie znaczenie nie tylko dla właściwego funkcjonowania Euroregionu Bug i rozwijania kontaktów polsko-ukraińskich, ale w ogóle dla umacniania stabilizacji politycznej i współpracy gospodarczej w Europie.

 

Maciej Bałtowski (fragm. Wprowadzenia)

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Artykuły

 

Ziemowit Jacek Pietraś: Miejsce wschodniego pogranicza Polski w nowym porządku politycznym Europy

Ferdinando Albanese: Współpraca transgraniczna w ramach Rady Europy

Jens Gabbe: Rozwój gospodarczy i społeczny regionów przygranicznych w Europie Zachodniej

Reinhard Klein: Transgraniczna współpraca regionalno-polityczna w ramach Interreg i Phare

Viktor Frh. von Malchus: Projekt LACE – Więzi pomocowe i współpraca europejskich regionów przygranicznych

Zbigniew Dudziński: Rola władz lokalnych we wspomaganiu rozwoju regionalnego – doświadczenia amerykańskie i brytyjskie

Piotr Mochnaczewski: Cele i zadania współpracy transgranicznej i międzyregionalnej ze szczególnym uwzględnieniem wschodnich sąsiadów Polski

Beata Dziedzic: Euroregiony w polityce zagranicznej Polski

Andrzej Miszczuk: Idea euroregionów i przykłady jej realizacji w Europie Zachodniej i w Polsce

Marian Buczek: Euroregion Bug – stan organizacyjny, główne założenia

Marian Hordejuk: Związek Komunalny Gmin „Pasmo” – cele i dokonania

Maciej Bałtowski: Projekt badawczy zagospodarowania i funkcjonowania środkowo-wschodniego regionu Polski

 

Dokumenty

 

Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi

Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych

Porozumienie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukrainy o współpracy międzyregionalnej

Porozumienie o utworzeniu związku transgranicznego „Euroregion Bug”

Statut związku transgraniczengo „Euroregion Bug”

Deklaracja Końcowa Pierwszego Forum Gospodarczego Regionów Europy Wschód/Zachód

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa