Zagadnienia gospodarcze
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1997
  • Objętość: 192 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • ISBN: 83-86837-53-5
  • ISSN: 1426-0395
  • SERIA: Euroregion Bug
nakład wyczerpany PLN

Seria „Euroregion Bug”, tom 13

Rozwój gospodarczy tak Polski, jak i Ukrainy wymagają znacznego zwiększenia inwestycji. Duża część tych inwestycji będzie musiała być sfinansowana przez kapitał zagraniczny. Dotyczy to zarówno inwestycji modernizacyjnych, jak i inwestycji nowych. Dzięki inwestycjom zagranicznym możliwe stanie się tworzenie nowych miejsc pracy, poprawa konkurencyjności produkcji, zwiększenie eksportu, przyspieszenie stosowania nowej organizacji produkcji, efektywnego zarządzania, kreowania i umacniania prorynkowych orientacji w zarządzaniu i kulturze przedsiębiorstw.

Ewa Bojar (fragm. wprow.)

 

Spis treściEwa Bojar, Uwarunkowanie prawne i ekonomiczne inwestycji zagranicznych w Polsce i na Ukrainie

Waldemar Gorzym-Wilkowski, Andrzej Miszczuk, „Turystyka handlowa” na pograniczu polsko-ukraińskim

Ryszard Kardasz, Konrad Pylak, Koncepcja utworzenia parku technologicznego dla potrzeb Euroregionu Bug

Andrzej Kidyba, Andrzej Król, Fundusze: kapitałowy i poręczeń kredytowych oraz ich działalność w regionie lubelskim

Tomasz Komornicki, Handel zagraniczny a układ międzynarodowych korytarzy transportowych na obszarze Euroregionu Bug

Mieczysław Kowerski, Współpraca gospodarcza z Ukrainą w strategii rozwoju województwa zamojskiego

Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek, Włodzimierz Sitko, Kultura biznesu i organizacji oraz ich wpływ na współpracę w ramach Euroregionu Bug

Włodzimierz Sitko, Elena Mieszajkina, Robert Maik, Jacek Tomaszewski, Prawno-ekonomiczne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw ukraińskich

Mariusz Świetlicki, Analiza struktury oraz wykorzystania kapitału w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny

Marek Tkaczuk, Przemysł Euroregionu Bug

więcej o książce
zwiń
Polecane

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS