Skalowanie wielowymiarowe w analizach ekonomicznych i behawioralnych
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1995
  • Objętość: 118 s.
  • Format: 145 x 205 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-85131-79-5
nakład wyczerpany PLN
„Monografia ta daje próbkę metodologicznych możliwości wykorzystania skalowania wielowymiarowego w analizach behawioralnych i ekonomicznych.
Czym jest skalowanie wielowymiarowe obecnie? [...]. przytoczmy kilka przykładów ilustracyjnych. Wyobraźmy sobie, że kartograf zgubił mapę pewnego regionu, lecz zna wzajemne odległości w linii prostej pomiędzy poszczególnymi miejscowościami w tym regionie. Na podstawie znajomości tych odległości metoda skalowania wielowymiarowego pozwala na zrekonstruowanie całej mapy danego regionu.
Metoda ta oparta jest na założeniu, że badana rzeczywistość jest bardzo złożona, czyli wielowymiarowa. Człowiek wyrażając swój stosunek do tej rzeczywistości (poznawczy, uczuciowy, preferencyjny, poprzez działanie) operuje  w sposób mniej lub bardziej świadomy wymiarami, czyli płaszczyznami, zmiennymi lub aspektami,  które ułatwiają mu poznawcze »opanowanie« tej rzeczywistości”.
 
Adam Biela
 
Spis treści
 
Wstęp

Rozdział I
Teoria danych jako podstawa dla skalowania wielowymiarowego
 
1.1. Interdyscyplinarny profil teorii danych
1.2. Przykład danych preferencyjnych oraz innych danych
1.3. Teoria danych i jej znaczenie metodologiczne

Rozdział II
Założenia i cele skalowania wielowymiarowego
 
2.1. Wielowymiarowość ludzkiego poznania
2.2. Hipotetyczne przestrzenie systematyzacyjne
2.3. Specjalistyczne przestrzenie systematyzacji zawodowej
2.4. Sondowanie przestrzeni systematyzacyjnej

Rozdział III
Podstawy matematyczne skalowania wielowymiarowego
 
3.1. Skalowanie wielowymiarowe zmierzające do zrekonstruowania fragmentu przestrzeni systematyzacyjnej – podejście analityczne
3.2. Skalowanie wielowymiarowe zmierzające do porównywania indywidualnych konfiguracji – podejście syntetyczne

Rozdział IV
Metodologia konstrukcji wielowymiarowej skali funkcjonowania pracownika na stanowisku pracy
 
4.1. Wprowadzenie
4.2. Założenie i cele skalowania wielowymiarowego
4.3. Wielowymiarowa skala funkcjonowania pracownika na stanowisku pracy
4.3.1. Lista wymiarów oceny
4.3.2. Ważenie wymiarów
4.3.3. Wykorzystanie procedury skalowania wielowymiarowego w konstrukcji metody oceny efektywności funkcjonowania pracownika na stanowisku pracy
4.4. Uwagi końcowe

Rozdział V
Wielowymiarowa skala funkcjonowania przedsiębiorstwa

5.1. Wprowadzenie
5.2. Założenia ogólne skalowania wielowymiarowego
5.3. Przykład konstrukcji skali wielowymiarowej funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o skalowanie wielowymiarowe
5.4. Ustalanie wag dla kryteriów na drodze skalowania wielowymiarowego
5.5. Uwagi końcowe

Rozdział VI
Wykorzystanie skalowania wielowymiarowego w badaniach konsumenckich
 
6.1. Wprowadzenie
6.2. Ogólne założenia dotyczące skalowania wielowymiarowego preferencji konsumenta
6.3. Wykorzystanie teorii danych do interpretacji zachowań konsumenckich
6.4. Przykłady danych preferencyjnych oraz innych danych
6.5. Możliwości wykorzystania programu MINISSA
6.5.1. Badanie potrzeb konsumenckich
6.5.2. Badanie systemu wartości, sądów i przekonań konsumenta
6.6. Zastosowanie analitycznego skalowania wielowymiarowego w badaniu percepcji konsumenta
6.6.1. Skalowanie smaku potraw i napojów
6.6.2. Skalowanie wielowymiarowe substancji zapachowych
6.7. Etap syntetyczny skalowania wielowymiarowego zachowań konsumenckich
6.8. Uwagi końcowe

Zakończenie

Bibliografia


 
więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa