Kobiety. Rewolucja. Kaznodziejstwo
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2018
  • Objętość: 324, [1] s.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-645-7
32 PLN
|
41,00 PLN

Projekt okładki: Michał Oksiński

 

U progu XXI wieku człowiek staje wobec gwałtownych przemian cywilizacyjnych, pytając o ich sens i celowość. Obejmują one wszystkie sfery życia, zarówno osobistego, jak i społecznego, budują sieć powiązań, które, z jednej strony, stwarzają nieosiągalne dotychczas możliwości kontaktu i wymiany informacji, a z drugiej – tworzą labirynt niwelujący fundamentalne dla rozwoju ludzkiej osobowości poczucie niezależności i wolności. Przemiany te dotykają również sfery obyczajów, relacji międzyludzkich, etyki, a także duchowości. Sławomir N. Goworzycki, wychodząc od obserwacji wielkomiejskiego ruchu, warszawskiej ulicy, formułuje w swoich szkicach intrygujące tezy o wyższości tradycji nad nowoczesnością, o zagubieniu współczesnego człowieka w pozorach wolności, o konieczności refleksji nad niezmiennością ludzkiej natury, jej potrzeb i wymagań niezależnych od zmieniających się okoliczności zewnętrznych. Stawia pytania o sens odrzucenia tego, co dawne, odwieczne, w imię wymagań nachalnego marketingu nowoczesności i tolerancji. Z ulicy wchodzi także do kościołów, poddając krytycznemu oglądowi te kierunki kaznodziejskiego nauczania, które unikają stawiania jasnych wymagań na drodze duchowego rozwoju. Pryzmatem, poprzez który autor ogląda współczesność, jest przede wszystkim sytuacja kobiet, której przemiany mają obecnie kształt prawdziwej rewolucji obyczajowej, społecznej i kulturowej. Czy w tym zbiorowym pędzie do zmian nie warto ochronić i ocalić sprawdzone już źródła ludzkiego szczęścia?

 

Recenzje

Marcin Drewicz, „Kobiety – Rewolucja – Kaznodziejstwo”, czyli powrót Goworzyckiego, [online:] https://www.magnapolonia.org/kobiety-rewolucja-kaznodziejstwo-czyli-powrot-goworzyckiego/

 

Spis treści

 

I. Za oknem i na ulicy

Widok z okna

Całodobowy handel powszechny a święta niedziela

Żywe stworzenia w mieście, więc i na chodniku

Ludzie – nieznani

Węzeł komunikacyjny

Kobiety – mężatki – oczepiny – „z dzieckiem na ręku”

Obrona kobiet

 

II. Powołując się na rodzinę

Rozmaitości (w ujęciu tabelarycznym)

Małżeństwo

Przemoc: w rodzinie, w małżeństwie czy w konkubinacie?

Cudzołóstwo – rozwiązłość – nierząd

Kochajmy się

Herezje i agresje

Panna z dzieckiem

„Życie ludzkie najwyższą wartością”

 

III. Dziewczyna nieustająca

Obnażenie uporczywe

Trzy upragnione cele dziewczyny

Samorealizacja dziewczyny

Dziewczyna a małżeństwo

Rozwodnictwo

Dziewczyna ani do żeniaczki, ani do aborcji

Wina – kara – miłosierdzie

(Anty)wzór do naśladowania

 

IV. „Największe dziś zagrożenia wiary”

Niedzielne kazanie księdza profesora

1. Wokół „aborcji”

Dola człowiecza a cudzołóstwo

Kiedy i jak zaczyna się człowiek?

Śmierć za gwałt

Hańba albo śmierć

Diagnoza moralna a rozwiązania praktyczne

Gwałt – wypadek samochodowy – napad

2. „Antykoncepcja”

3. „In vitro” a adopcja

4. „Adopcja u homoseksualistów”

5. Przyjaźń – „pedofilia” – miłość

6. Wciąż tajemniczy „gender”

7. „Eutanazja” – na zakończenie życia

Gdzie jest herezja?

Ad I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną

Ad IV. Czcij ojca swego i matkę swoją

Ad V. Nie zabijaj

Ad VI. Nie cudzołóż

 

V. Brońmy mężczyzn

Jak dziś mierzyć pokolenie?

Męska rozmowa

Upadek męskiej rozmowy

Przykrość

Dezintegracja

Prorodzinność na zewnątrz szkodliwa

Bal „wspólnotowy”

Odpust wiejski

W rytmie „tańca liturgicznego”

 

VI. Opresja szkolno‑wychowawcza

„Oazy” dawniejsze i dzisiejsze

Koedukacja

Czy wolność szkoły w Polsce?

Feminizacja i zjawiska towarzyszące

Niesprawiedliwość

Kadry pedagogiczne, żeromszczyzna i obóz jeniecki

Upokorzenie młodzieńca i panny

W szkole żeńskiej i męskiej

Jak gęś z prosięciem, czyli nawet głupiemu nie lżej na świecie

 

VII. Aberracje w pracy, na ulicy i gdzie indziej

Nowe wymogi służby mundurowej (oraz cywilnej)

Japończycy, Amerykanie i inni

Obnażenie powszechne

Nie ma już żniw, jest romans biurowy

Gospodarstwo chłopskie

Nauczanie księżowskie ostatnio

Matka z domu a demografia

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej