Ustrój szkolny 7 + 5 dla Polski. Z dodaniem komentarza o „Podstawie programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce” z roku 2018. Wybór artykułów z portalu „Magna Polonia”
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2019
  • Objętość: 106, [1] s.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-676-1
  • SERIA: Marcin Drewicz. Wybór artykułów z portalu „Magna Polonia”
24 PLN
|
32,00 PLN

Seria: Marcin Drewicz, Wybór artykułów z portalu „Magna Polonia”, tom 3

 

W roku 1932 rozpoczęto w Polsce likwidację prawdziwego, czyli jeszcze przedrewolucyjnego, więc Ośmioletniego Gimnazjum, wprowadzając ustrój szkolny 6 + 6; aczkolwiek nauka w Szkole Powszechnej (Podstawowej) mogła trwać także 7 lat, zaś ta w nowej Szkole Średniej podzielona była na dwa etapy: 4‑letni i 2‑letni. Później było już tylko gorzej. Po eksperymentach wzorowanych na szkolnictwie sowieckim wprowadzono w roku 1961 ustrój szkolny 8 + 4, zaś w roku 1998 ten najgorszy: 6 + 3 + 3. Tak więc w ciągu 66 lat, czyli w czasie życia co najmniej dwóch pokoleń, Szkoła Średnia została w Polsce zniszczona, zredukowana z 8 do tylko 3 lat nauki. Albowiem nauka w szkole 3‑letniej trwa po prostu za krótko, aby taka instytucja zdążyła wobec ucznia spełnić funkcję właśnie Szkoły Średniej. Wprowadzając ustrój 6 + 3 + 3, zniszczono także szkolnictwo zawodowe.
Zapoczątkowana w roku 2017 kolejna reforma zmierza, po dwudziestu już latach, do prostego powrotu do ustroju 8 + 4, i to z obciążeniem w postaci nowego tworu, mianowicie Szkoły Branżowej Dwustopniowej, więc łącznie Pięcioletniej.

Autorzy tych ostatnich posunięć to po części ci sami ludzie, którzy kiedyś zamienili ustrój 8 + 4 na 6 + 3 + 3, a obecnie czynią odwrotnie. My zaś potraktujmy tę sytuację – wbrew intencjom tamtych ludzi – jako początek działań, jakie niedługo, lub może później, w przyszłym lub nawet w zaprzyszłym pokoleniu doprowadzą do odbudowy Szkoły Średniej co najmniej Sześcioletniej, zatem do powrotu ustroju 6 + 6. Szansę zmarnowali owi reformatorzy ostatniego ćwierćwiecza, mając już funkcjonującą od lat Sześcioletnią Szkołę Podstawową i mogąc owe dwie szkoły trzyletnie po prostu połączyć w jedną Sześcioletnią.

Z wielu względów proponujemy zatem, najpierw, zmianę czasu nauki tylko o jeden rok: z lat 8 do 7 w Szkole Podstawowej, i z lat 4 do 5 w Szkole Średniej; z Zasadniczą Szkołą (Wielo)Zawodową w trybie 3- lub 4-letnim, do wyboru ucznia.

 

Artykuły składające się na niniejszy zbiór są publikowane w kolejności takiej, w jakiej pojawiały się w lutym i marcu 2019 roku na portalu „Magna Polonia”.

Atoli autor, na miarę swojego, jakże ograniczonego, dostępu do środków masowego przekazu, do porzucenia ustroju szkolnego 8 + 4 na rzecz 6 + 6 lub 7 + 5 namawiał już w latach 90. ubiegłego stulecia, zanim jeszcze zaczęto w Polsce mówić i pisać o wprowadzaniu ustroju 6 + 3 + 3, a także i później. Był to jednakże głos odosobniony, chociaż autorowi zarówno w roku 1998, jak i w roku 2016 udało się dotrzeć do osób właśnie przystępujących do wprowadzania zmian w polskiej oświacie. Od prominentnego zwolennika ustroju 6 + 3 + 3, najgorszego, jaki Polska miała w swojej historii, autor usłyszał wtedy, tj. pod koniec XX wieku, pamiętne słowa: „Tylko pan jest temu przeciwny. Przecież wszyscy chcą 6 + 3 + 3”.

Ach, ci polscy „wszyscy”! Jednym razem przeszkadzają i psują, to znów innym razem „pełno ich, a jakoby nikogo nie było”.

 

Marcin Drewicz, Tytułem wprowadzenia (fragm.)

 

Spis treści

 

Ustrój szkolny 7 + 5 schemat

 

Tytułem wprowadzenia

Czy mamy wreszcie to Pięcioletnie Technikum, czy nie mamy?

Podstawówka udarowa; tak dalej być nie musi

Gimnazjum (Liceum) Ogólnokształcące pięcioletnie

Chcemy Zawodówki, a nie „Branżówki”!

Matura – stara, lecz w dzisiejszych czasach nowa

Jak wdrożyć nowy ustrój szkolny 7 + 5?

O „nauczaniu dwujęzycznym”

Gdy trzeba – konsultacje

Liczby wszystkich godzin lekcyjnych nauczania poszczególnych przedmiotów w ustroju szkolnym 7 + 5

Zmiana w kalendarzu roku szkolnego

 

Aneks I. Starsi i młodsi (fragment z: Robert M. Wujek [Marcin Drewicz], Skauting dzisiaj. Gawędy o harcerstwie)

 

Aneks II. O najnowszej podstawie programowej nauczania religii rzymskokatolickiej

Część pierwsza: Pisane na kolanie

Część druga: Pomieszanie pojęć, więc zwątpienie

Część trzecia: „Grzech antysemityzmu” i inne rewelacje

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa