Wybór w gospodarce
  • Wydanie: trzecie poprawione i poszerzone
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1996
  • Objętość: 248 s.
  • Format: 168 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-86837-24-1
nakład wyczerpany PLN

Spis treści

 

Przedmowa do III wydania

1. Rzadkość i racjonalny wybór

A. Określenie ekonomii; Ekonomia a prakseologia

B. Historia o rybaku i złotej rybce

C. Rzadkość i prawa własności

D. Notka Metodologiczna

 

2. Produkcja, technologia i podział; Krzywa możliwości produkcyjnych

A. Podział

B. Produkcja

 

3. Specjalizacja i wymiana

A. Prawo kosztów komparatywnych

B. Handel

 

4. Rynkowa cena równowagi

A. Podaż

B. Popyt

C. Rynek

D. Skąd bierze się rynkowa cena równowagi?

E. Ceny maksymalne i minimalne

F. Wpływ czynników innych niż cena

 

5. Efektywność ekonomiczna. Rząd

A. Efektywność ekonomiczna

B. Dobra publiczne

C. Efekty zewnętrzne

D. Efekty zewnętrzne; twierdzenie Coase'a

E. Rząd i rynek

F. Ignorancja polityczna

G. Renty polityczne

 

6. Konsument: Maksymalizacja użyteczności

A. Linia budżetu

B. Krzywe objętości

C. Wybór konsumenta

 

7. Konsument; Przejście do krzywych popytu i krzywych Engla

A. Przejście do krzywych popytu

B. Elastyczność cenowa popytu

C. Krzywe Engla i elastyczność dochodowa

 

8. Minimalizacja kosztów produkcji

A. Funkcja produkcji i izokwanty

B. Izokoszty; Minimalizowanie kosztów produkcji

C. Przejście do krzywych kosztowych

D. Wybór krótkookresowy

E. Wybór długookresowy

F. Koszty ekonomiczne i sprawozdawczo-rachunkowe

G. Podsumowanie: Od czynników produkcji do kosztów

 

9. Przedsiębiorstwo – Odbiorca ceny

A. Założenia czystego modelu konkurencji

B. Wielkość produkcji maksymalizująca zysk

C. Krótki i długi okres

D. Ekonomiczne ujęcie zysku

 

10. Przedsiębiorstwo wyznaczające cenę

A. Zastosowania modelu

B. Maksymalizacja zysku

C. Przypadek szczególny: Dyskryminacja cenowa

D. Regulacja rządowa

E. Podsumowanie

 

Bibliografia

więcej o książce
zwiń
Polecane

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej