Znaczenie pieniądza
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2004
  • Objętość: 167 s.
  • Format: 167 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-193-6
nakład wyczerpany PLN

Projekt okładki: Agata Pieńkowska

 

Wydanie książki zrealizowano ze środków linii informacyjnej 3701 Parlamentu Europejskiego na zlecenie posla do Parlamentu Europejskiego Adama Bieli

 

Pieniądz jest bez wątpienia jenym z najsilniejszych motywatorów ludzkiego działania. Trudno powiedzieć, dlaczego mimo to nie był zbyt intensywnym przedmiotem badania psychologów. Obecna praca stara się wypełnić tę lukę. Pokazuje, czym jest pieniądz w rozumieniu ekonomii, ale też jakie są jego osobliwości psychologiczne. Można się z niej wiele dowiedzieć o czymś, co niby dobrze znamy, ale zarazem nie wiemy, jak wiele nie znamy.

 

z recenzji prof. Tadeusza Tyczki

 

Autorski debiut Agnieszki Kozak to cenny wkład psychologii do przemyśleń dotyczących pieniądza, dotychczas głównie będącym domeną ekonomistów. Gospodarka przeliczalnym pieniądzem jest uwikłana w wielorakie psychologiczne determinanty, a te mają znaczące efekty dla psychicznego dobrostanu. Zachęcam do lektury każdego, kto ma lub też nie ma problemu z pieniędzmi.

 

z recenzji prof. Zbigniewa Zaleskiego

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział I. Czym jest pieniądz?

1. Historia pieniądza

2. Definicje pieniądza

2.1. Istota pieniądza

2.2. Społeczna natura pieniądza

2.3. Ekonomiczna definicja pieniądza

2.3.1. Pieniądz jako miernik wartości

2.3.2. Pieniądz jako środek przekazywania wartości

2.3.3. Pieniądz jako środek przechowywania wartości

2.4. Pieniądz gotówkowy, e-pieniądz i surogaty pieniądza

2.5. Euro nowy pieniądz

3. Zaufanie do pieniądza i instytucji z nim związanych

3.1. Banki i inne instytucje finansowe

3.2. Bank centralny

3.3. Zaufanie do banków

4. Badania dotyczące postaw wobec pieniądza

4.1. Definicja postawy

4.2. Zróżnicowanie postaw wobec pieniądza

4.3. Praca i płaca a postawy wobec pieniądza

5. Funkcja użyteczności pieniądza

5.1. Proces podejmowania decyzji

5.2. Pojęcie użyteczności

5.3. Aksjomaty teorii użyteczności

5.4. Pieniądz i jego użyteczność

5.5. Gra w ultimatum

5.6. Użyteczność wyboru konsumenta

 

Rozdział II. Psychologiczny problem obrotu pieniądzem w gospodarstwie domowym

1. Pojęcie gospodarstwa domowego

2. Źródła i prawidłowości rozwoju potrzeb gospodarstwa domowego

2.1. Aspiracje

2.2. Potrzeby

2.3. Fazy cyklu życia gospodarstwa domowego

3. Czynniki kształtujące konsumpcję gospodarstwa domowego

3.1. Czynniki ekonomiczne

3.1.1. Dochody i dobra konsumpcyjne

3.1.2. Minimum egzystencji – granice ubóstwa

3.1.3. Średnie i wysokie dochody

3.1.4. Poziom życia, dobrobyt i jakość życia

3.2. Czynniki społeczne

3.3. Czynniki kulturowe

3.4. Czynniki psychologiczne

 

Rozdział III. Metodologia badań nad znaczeniem pieniądza

1. Przedmiot badań i problem pracy

2. Metody badań

2.1. Kwestionariusz Danych Ogólnych

2.2. Skala Semantyczna Pieniądza SSP

2.3. Skala Satysfakcji Cząstkowych

2.4. Skala Stosunku do Pieniądza SDP

2.5. Skala Frustracji Socjoekonomicznej

3. Strategia badań i procedura badawcza

 

Rozdział IV. Wyniki badań nad znaczeniem pieniądza

1. Reprezentacja pojęcia pieniądza

1.1. Cechy pieniądza

1.2. Różnice w percepcji wymiarów pieniądza

2. Kwestionariusz Danych Ogólnych

2.1. Znaczenie pieniądza a płeć badanych osób

2.2. Znaczenie pieniądza a wiek badanych osób

2.3. Ocena sytuacji własnej rodziny i aspiracje finansowe

2.4. Zaufanie do instytucji finansowych a znaczenie pieniądza

3. Skala Satysfakcji Cząstkowych

3.1. Zadowolenie z poszczególnych dziedzin życia

3.2. Zadowolenie z życia a percepcja pieniądza

4. Skala Frustracji Socjoekonomicznej

4.1. Poziom frustracji w poszczególnych grupach

4.2. Frustracja socjoekonomiczna a percepcja pieniądza

5. Skala Stosunku do Pieniądza

5.1. Stosunek do pieniądza w badanych grupach

5.2. Stosunek do pieniądza a znaczenie pieniądza

6. Wpływ zmiennych niezależnych na znaczenie pieniądza

 

Rozdział V. Dyskusja wyników

 

Zakończenie

Bibliografia

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej