Spółka z o.o. w organizacji
  • ISBN: 83-7222-054-9
nakład wyczerpany PLN

Spis treści

 

WYKAZ SKRÓTÓW

WPROWADZENIE

 

ROZDZIAŁ I

Geneza polskiej regulacji o spółce z o.o. w organizacji

1. UWAGI WSTĘPNE

2. PIERWSZE REGULACJE O SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH W EUROPIE

2.1. Wyodrębnienie się spółki akcyjnej. Warunki jej zakładania

2.2. Wyodrębnienie się spółki z o.o. Warunki jej zakładania

3. REGULACJE O SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH W POLSCE

3.1. Regulacje o spółkach kapitałowych na ziemiach polskich w okresie rozbiorów

3.2.Regulacje o spółkach kapitałowych w II Rzeczypospolitej Polskiej. Stan obecny

4. PODSUMOWANIE

 

ROZDZIAŁ II

Spółka z o.o. w organizacji w prawie wybranych państw Europy i w prawie Unii Europejskiej

1. UWAGI WSTĘPNE

2. PAŃSTWA EUROPY ZACHODNIEJ

2.1. Niemcy

2.2. Austria

2.3. Szwajcaria

2.4. Francja

2.5. Hiszpania

3. PAŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

3.1. Chorwacja

3.2. Węgry

4. UNIA EUROPEJSKA

4.1. Regulacja i spółce z o.o. w organizacji

4.2. Charakter prawny spółki z o.o. w organizacji

4.3. Odpowiedzialność w spółce z o.o. w organizacji

5. PODSUMOWANIE

 

ROZDZIAŁ III

Spółka z o.o. w organizacji w prawie polskim

1. UWAGI WSTĘPNE

2. SPÓŁKA Z O.O. PRZED REJESTRACJĄ W DOKTRYNIE PRZEDWOJENNEJ

2.1. Charakter prawny spółki z o.o. przed rejestracją

2.2. Odpowiedzialność w spółce z o.o. przed rejestracją

2.3. Ocena regulacji o spółce z o.o. przed rejestracją i projektów jej zmiany

3. SPÓŁKA Z O.O. W ORGANIZACJI W DOKTRYNIE WSPÓŁCZESNEJ

3.1. Charakter prawny spółki z o.o. w organizacji

3.2. Odpowiedzialność w spółce z o.o. w organizacji

3.3. Ocena regulacji o spółce z o.o. przed rejestracją. Spółka z o.o. w organizacji według projektu ustawy – Kodeks spółek handlowych

4. SPÓŁKA Z O.O. W ORGANIZACJI – WŁASNE STANOWISKO

4.1. Charakter prawny spółki z o.o. w organizacji

4.2. Odpowiedzialność w spółce z o.o.w organizacji

4.3. Ocena regulacji o spółce z o.o. przed rejestracją. Uwagi de iure condendo: ocena regulacji o spółce z o.o. w organizacji według projektu ustawy – Kodeks spółek handlowych

5. PODSUMOWANIE

 

ZAKOŃCZENIE

 

BIBLIOGRAFIA

CZĘŚĆ I. ŹRÓDŁA PRAWA POLSKIEGO

Ustawodawstwo

Orzecznictwo

Piśmiennictwo

 

CZĘŚĆ II. ŹRÓDŁA PRAWA OBCEGO

I. PAŃSTWA EUROPY ZACHODNIEJ

NIEMCY

Ustawodawstwo

Orzecznictwo

Piśmiennictwo

 

AUSTRIA

Ustawodawstwo

Piśmiennictwo

 

SZWAJCARIA

Ustawodawstwo

Piśmiennictwo

 

FRANCJA

Ustawodawstwo

Piśmiennictwo

 

HISZPANIA

Ustawodawstwo

Piśmiennictwo

 

II. PAŃSTWA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

CHORWACJA

Ustawodawstwo

Piśmiennictwo

 

WĘGRY

Ustawodawstwo

Piśmiennictwo

 

III. UNIA EUROPEJSKA

Ustawodawstwo

Piśmiennictwo

 

IV. POZOSTAŁ PAŃSTWA EUROPEJSKIE I POZAEUROPEJSKIE

IRLANDIA, KANADA, STANY ZJEDNOCZONE I WIELKA BRYTANIA

Piśmiennictwo

 

INDONEZJA I KOREA

Piśmiennictwo

 

BUŁGARIA, FEDERACJA ROSYJSKA, RUMUNIA I SŁOWACJA

Piśmiennictwo
 

więcej o książce
zwiń
Polecane

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej