Bracia w Towarzystwie Jezusowym w świetle dokumentów Zakonu i Stolicy Apostolskiej
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2001
  • Objętość: 134, [2] s.
  • Format: 145 x 205 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 883-72222-085-9
nakład wyczerpany PLN

Projekt okładki: Anton Kuczyński

Tłumaczenie i uzupełnienie: br. Damian Wojciechowski SJ

 

Poniższe studium zostało napisane na prośbę Krajowego Komitetu Braci Jezuitów, w skład którego wchodzą reprezentanci wszystkich dziesięciu prowincji Stanów Zjednoczonych. Komitet ten zebrał się w Milford w Ohaio w dniach 13–15 grudnia 1979 roku. […]

Zostało ono [studium] napisane w duchu Soboru Watykańskiego II, nawołującego do odnowy Kościoła i zachęcającego zakony, aby przystosowały charyzmat swoich założycieli do zmieniających się warunków współczesnych czasów. Duch Soboru jest odpowiedzią na wyzwania obecnej epoki, pełnej zarówno nadziei, jak i trudności. Epoki pytań i nowych idei w dziedzinie teologii, i ich duszpasterskich konsekwencji. Te nowe idee są świeże, twórcze i pełne obietnic, ale równocześnie są często poddawane krytyce przez ludzi dobrej woli, którzy sądzą, że są one cząstkowe i niezweryfikowane przez życie. Te różne problemy nie zostaną ostatecznie rozwiązane przy pomocy jednego artykułu, czy książki, ani też w ciągu jednego roku. W wielu przypadkach jeszcze przez dziesięciolecia trwać będzie dyskusja, dopóki idee, które się dziś pojawiają, nie ukształtują się ostatecznie i nie zdobędą powszechnego uznania.

 

Fragm. Wstępu

 

Spis treści

 

Skróty

Wstęp

 

Część pierwsza:

Powołanie brata jezuity w dokumentach papieskich i konstytucjach św. Ignacego

 

I. Św. Ignacy – założyciel

 

II. Powołanie „koadiutora” – geneza idei św. Ignacego

 

III. Odzwierciedlenie tej koncepcji w dokumentach prawnych

1. W Exponi nobis (1546) – papieskim „Breve koadiutorów”

2. ”Pomocnik Towarzystwa” w Examen Generale św. Ignacego (około 1546)

3. Ayuda i Coadiutor w słownictwie św. Ignacego

4. W Exposcit debitum (1550) papieskiej bulli i Formule Instytutu

5. W „Konstytucjach Towarzystwa Jezusowego” (1550, 1556)

6. Cytaty i komentarz

a. Egzamin Generalny

b. Konstytucje

7. Główne idee duchowości i teologii św. Ignacego, a jego wizja brata jezuity

a. Powołanie zakonne jako ofiarowanie własnego „ja” Bogu

b. „Znajdować Boga we wszystkich rzeczach”

c. Teologiczna nauka o nadprzyrodzonej zasłudze

d. Miłość bliźniego i braterstwo

 

Część druga:

Życie i powołanie braci po śmierci św. Ignacego. Historia czterech stuleci

 

IV. Życie i formacja braci

1. Kilka danych statystycznych

2. Życie wspólnotowe

3. Formacja duchowa braci

a. Instrukcje i zbiory reguł

 

V. Prawodawstwo towarzystwa dotyczące braci

1. Reguła o niezabieganiu o wykształcenie wyższe od posiadanego

 

VI. Powołanie brata w świetle XXXI i XXXII Kongregacji Generalnej

1. Dyskusja przed i w trakcie XXXI Kongregacji Generalnej

2. Dekret 7 „O braciach” (1966)

3. Światowy Kongres Braci Jezuitów (1970)

4. Dyskusja przed i w trakcie XXXII Kongregacji Generalnej

5. O. Generał Pedro Arrupe o braciach

 

Podsumowanie

 

Część trzecia:

Aneksy

 

VII. XXXIII Kongregacja Generalna

1. Wstęp historyczny – „O braciach koadiutorach”

2. Dekret 1. Towarzysze Jezusa posłani do współczesnego świata

 

VIII. Sympozjum na temat: „Powołanie i misja brata jezuity”

 

IX. XXXIV Kongregacja Generalna

1. Omówienie dekretów

2. Zmiany w prawodawstwie Towarzystwa

a. Dekret 23.

b. Normy Uzupełniające

 

X. Formacja braci dzisiaj

1. „O promocji powołań”

2. „Pewne aspekty formacji: od ukończenia nowicjatu do rozpoczęcia magisterki

3. „Magisterka jako etap formacji”

4. „Ogólne normy studiów”

5. Polskie „Ordo Formationis”

 

XI. Stopnie w Towarzystwie (o. Paolo Dezza SJ)

1. Kategorie członków w Towarzystwie

2. Przyczyny tego podziału

3. Ciało Towarzystwa według św. Ignacego

4. Oryginalność koncepcji św. Ignacego

5. Aktualność koncepcji św. Ignacego

a. Elementy niezmienne, należące do istoty Towarzystwa

b. Elementy uwarunkowane czasem i podlegające zmianom

 

XII. Św. Ignacy i bracia – życie codzienne (br. Damian Wojciechowski SJ)

 

XIII. Współpracownicy w misji Towarzystwa – wywiad z o. Generałem Peterem-Hansem Kolvenbachem (br. Charles J. Jackson SJ)

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa