U progu polskiej demokracji. Szkice etyczno-społeczne – wywiady – rozmowy
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin–Kilonia, Norbertinum – Wspólnota Polska. Oddział w Lublinie, 1994
  • Objętość: 260, [3] s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-85131-65-5 (Norbertinum), 83-86441-06-2 (Wspólnota Polska)
nakład wyczerpany PLN

Projekt okładki: Zofia Kopel-Szulc

 

Przemiany, jakie dokonują się w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, są początkiem odkrywania wartości pozwalających żyć w godności i w wolności, w Europie „bez granic”, w wolności międzynarodowej. Wyczekiwana demokracja staje się również faktem dla Polaków. Chociaż aby rzetelnie i uczciwie ją zbudować, trzeba przezwyciężyć nie tylko lukę cywilizacyjną między Wschodem i Zachodem, usunąć rozliczne sprzeczności i konflikty między stronami, ale także oprzeć się na stałych punktach, odniesieniach, jakimi są jednoznaczne wartości kulturowe i moralne. Swoisty ślad posttotalitarnej rewolucji pozostawia wiele niewyobrażalnych spustoszeń w sercach i umysłach rodaków. Czasy nieładu organizacyjnego, destabilizacji, strajków, populistycznych protestów, zamachów terrorystycznych i konfliktów społecznych ograniczają nie tylko obszar wolności obywatelskiej, ale rodzą słuszne i głęboko uzasadnione przeświadczenie o ciężarze demokracji.

Książka U progu polskiej demokracji nie zatrzymuje się jednak na negatywnej stronie tego procesu – choć po części go obrazuje. Nie dolewa oliwy do ognia, który i tak parzy płomieniem społecznej apatii i drażliwego protestu. Odsłania raczej z punktu narodowego interesu potrzebę twórczego kierowania ogólnopolskiego forum obywatelskiego, wypracowującego nowy model koegzystencji ugrupowań i sił społecznych odpowiedzialnych za rozwój naszej młodej demokracji. Jej wielką zaletą jest ukazywanie rozwoju Domu Polskiego, który – wspierany zdrowymi wartościami moralnymi, religijnymi, kulturowymi – nie może pogrzebać swojej pomyślności i normalności gwarantujących bezpieczną przyszłość.

Myśl zawarta w książce jest wysiłkiem zbiorowym prezentowanym w postaci rozmów i dyskusji łatwo dostępnych dla każdego Czytelnika. Przedkładają ją autorytety naukowe i moralne z kraju i z zagranicy (politycy, ekonomiści, pisarze, dziennikarze, naukowcy, duszpasterze, praktycy). Rzeczowy, spokojny i wyważony ton dyskusji, wolnej od zbyt teoretycznych argumentacji i ich spekulatywnych uzasadnień, pozwala zaliczyć tom do szczególnego rodzaju twórczości, z której wyłania się doświadczenie osobiste współautorów, ubogacone ich erudycją i praktycznymi, zawodowymi osiągnięciami.

 

Ks. Ryszard Iwan, fragment Do Czytelnika

 

 

Spis treści

 

Do Czytelnika

 

 

Świadectwo przeszłości

Na trwałych fundamentach – z myśli społecznej kardynała Stefana Wyszyńskiego (ks. Ryszard Iwan)

Ku przypomnieniu – obrazków kilka z pamięci (rozmowa z Krystyną Jagiełło)

Program poruszający sumienia (rozmowa z ks. drem Ryszardem Iwanem)

„Gdzie naród czuwa nad kołyską” (wywiad z ks. prof. drem hab. Józefem Wilkiem)

Szok aksamitnej rewolucji (wywiad z doc. drem hab. Piotrem Niteckim)

 

Meandry teraźniejszości

Kościół polski w erze posttotalitarnej (wywiad z ks. prof. Czesławem S. Bartnikiem)

Między tradycją a nowoczesnością (wywiad z ks. drem Ryszardem Iwanem)

Demokracja szansą czy zagrożeniem dla Kościoła? (wywiad z red. Zbigniewem Nosowskim)

Kościół katolicki a niemiecka demokracja (rozmowa z ks. Klausem Warningiem)

Społeczeństwo pluralistyczne a sens życia (wywiad z ks. prof. Januszem Mariańskim)

Europa – wspólny dom czy miraż nadziei? (wywiad z ks. prof. Czesławem S. Bartnikiem)

 

Wyzwanie przyszłości

Kierunek drogi (wywiad z ks. prof. Władysławem Piwowarskim)

Potrzeba wspólnego Domu (rozmowa z ks. drem Ryszardem Iwanem)

Chrześcijaństwo na terenie byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zagrożenia i szanse (wywiad z ks. drem hab. Edwardem Walewandrem)

Kościół na Ukrainie. Doniesienia z placu budowy (rozmowa z ks. mgrem Markiem Gmitrzukiem)

Pomoc Polakom na Wschodzie (rozmowa z mgr Anną Trębską-Kerntopf)

Katolicyzm emigracyjny między Odrą a Renem (rozmowa z Kazimierzem Ivosse)

Kościół a Polonia niemiecka (wywiad z ks. Franciszkiem Mrowcem)

W służbie Polonii światowej (wywiad z ks. drem hab. Edwardem Walewandrem)

Idącym w wiek XXI (wywiad z prof. drem hab. Eugeniuszem S. Kruszewskim)

Kościół a przyszłość Europy (wywiad z ks. prof. Januszem Mariańskim)

„Aby Polska była Polską” (wywiad z drem Peterem Rainą)

W trosce o Dom Polski (rozmowa z prof. drem hab. Czesławem Blochem)

 

Zakończenie

Noty o autorach

Wykaz skrótów

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS