Gmina Polska Zachodniego Londynu 1959-1976-2003
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Londyn–Lublin, Norbertinum, 2006
  • Objętość: 213, [1] s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-282-4
nakład wyczerpany PLN

Zadaniem tej pracy jest próba odtworzenia działalności i odtworzenia specyfiki jednego z lokalnych zrzeszeń – Gminy Polskiej Zachodniego Londynu (GPZL), a przez jej pryzmat spojrzenie na społeczność emigracyjną jednego z rejonów tej wielkiej metropolii.

Mamy do czynienia z grupą w dużej mierze reprezentatywną dla ogółu wychodźstwa w interesującym nas okresie. Gmina była organizacją stawiającą sobie za cel zaspokojenie potrzeb jej członków, a w zamierzeniu całościowym – wszystkich Polaków na terenie jej działania: począwszy od praktyk religijnych (polskie nabożeństwa, życie parafialne), poprzez działalność narodową i edukacyjną (obchody patriotyczne, nauczanie w Szkołach Przedmiotów Ojczystych), samopomocową (opieka nad osobami samotnymi i starszymi), po ogólne potrzeby społeczno-kulturalne (spotkania towarzyskie, zabawy, wycieczki...). Od typowych zbiorowości polonijnych, znanych nam z innych terenów i czasów naszej diaspory, odróżniała Gminę idea niepodległościowa wyrażająca się zaangażowaniem politycznym.

Gmina Polska Zachodniego Londynu, podobnie jak jej siostrzane wspólnoty, powstała w szczególnym momencie drugiej połowy lat 50., kiedy nadzieja na powrót do wolnego kraju ostatecznie oddalała się w niewiadomoą przyszłość. [...]

Twórcami Gminy – organizatorami jej zbiorowego życia, byli ludzie z krwi i kości. Ich historia nie kończy się wraz z wygaśnięciem Emigracji Niepodległościowej, tak jak i nie narodziła się z rodakami przybyłymi na Wyspy Brytyjskie w ciągu ostatnich kilku lat. Nowi przybysze stanowią potencjał mogący ubezpieczać dokonania emigracji roku 1945 i następnych jej pokoleń. Kilkudziesięcioletnia obecność Polaków w Wielkiej Brytanii, stawiająca nas (obok chyba tylko Irlandczyków i Żydów) w rzędzie narodów o najdłuższej metryce współżycia z wielokulturowym społeczeństwem brytyjskim – może być powodem do dumy. Współcześnie powinna kształtować naszą wspólną tożsamość oraz wpływać na poczucie zadomowienia na tych Wyspach.

 

Paweł Chojnacki, fragment wstępu

 

Publikacja dofinansowana przez:

(b.) Zarząd Gminy Polskiej Zachodniego Londynu

Polonia Aid Foundation Trust

 

Spis treści

 

„Nasza londyńska stabilizacja”

 

Idea gminy. Początki organizacji

„Silni w gromadzie”

Gminy poza Londynem – powstanie Gminy Londyn-Południe

Patrol bojowy 1 + 14, czyli geneza Gminy Zachodniego Londynu

 

Zebranie założycielskie Gminy Polskiej Zachodniego Londynu

W 41. rocznicę walki o Lwów

Skowroński kontra Czaykowski – spór o ofiarę

Pierwsze kroki

 

Charakterystyka społeczności

Dzielnica Chiswick

„My Andersowcy”

Kilka postaci

 

Zabawy, imprezy, Koło Pań

Zawsze „na cel”

Oburzenie pana d'E. oraz „NAKO and his music”

Pełni „animuszu”

Osiem tuzinów filiżanek, czyli Koło Pań

Dziewczyny z Nazaretu

 

„Pijama” dla chorego. Rodzaje samopomocy

Sprawa pani Skrzat

Odłamek w nerce

Kto szybko daje – dwa razy daje

 

Własny dom z „Sarmatią” w tle

Szlachetna obsesja

23 pokoje, które uciekły

Sarmaci z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzieja mieszka przy Sutton Lane

Pledy i pulowery

 

Przedszkole, szkoła, harcerstwo

Z uporem pionierów

Szkoła i Gmina

„Czyżyk” na Chiswicku

Harcerze – „Błękitna trójka”

Harcerki – „San”

 

„Zdrowy duch”. Parafia pw. św. Andrzeja Boboli

Od Devonii do „Boboli”

Fisharmonia pana Zimnego

„Dopóki gwiazda czerwona nie spadnie”

 

„W zdrowym ciele”. Klub Sportowy „Varsovia”

Chcemy grać!

Zawzięci amatorzy

Kiedy jedziesz do Kraju...

Pięć funtów za gola

 

Kennedy, Millennium, niedoszły mecenat

Kwiaty dla Hallera

Infiltracja – między „Polonią” a emigracją

„Freedom for Poles” was their message

Krzywa ścieżka pielgrzymstwa

Akt woli i wiary

 

W stronę POSK-u

500 cegieł

Życie zaczyna się po siedemdziesiątce

Szaleńcy

 

Epilog

Koniec „epoki”

„Pokolenie któremu wyrwano kły”

„Prawdziwi bohaterowie emigracji”

 

Źródła i literatura

Wykaz czasopism

Archiwalia

Relacje

Wspomnienia, opracowania, publicystyka

 

Aneks

Statut Gminy Polskiej Zachodniego Londynu

Z ostatniej korespondencji (podziękowania)

 

Spis ilustracji

 

Indeks osobowy (Ryszard Żółtaniecki)

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa