Gospodarka Polski w latach 1989-2009
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2012
  • Objętość: 518 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-470-5
PLN

Projekt okładki: Amadeusz Targoński

Recenzent: prof. zw. dr hab. Ryszard Orłowski

 

Obszerna, rzeczowa i nader interesująca praca M. Kozaczki stanowi udaną próbę całościowego ujęcia bardzo złożonych procesów transformacji społeczno-gospodarczej w latach 1989-2009. W tym burzliwym okresie dokonało się unikalne w skali światowej przejście od scentralizowanej gospodarki socjalistycznej, z państwową własnością środków produkcji, do wolnej gospodarki rynkowej opartej na prywatnej działalności gospodarczej.

Autor przedstawił dokonane przekształcenia w poszczególnych sektorach gospodarki w aspekcie szerszych procesów społecznych i politycznych, dokonał interesujących porównań efektów transformacji systemowej w Polsce z przemianami w innych państwach europejskich.

Praca stanowi niewątpliwie wartościowe, zasobne kompendium wiedzy o stanie gospodarki polskiej w dwudziestoleciu 1989-2009 oraz podejmowanych reformach w celu jej modernizacji i zdynamizowania.

 

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Ryszarda Orłowskiego

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział I: Dziedzictwo socjalistycznej przeszłości

1. Geneza i właściwości gospodarki socjalistycznej

2. Kształtowanie i funkcjonowanie gospodarki w latach 1945-1980

3. Kryzys gospodarki socjalistycznej 1981-1988

4. Sytuacja ekonomiczna w 1989 roku i przygotowania do wprowadzenia gospodarki rynkowej

 

Rozdział II: Transformacja gospodarcza w latach 1990-1993

1. Założenia i podstawy prawne transformacji

2. Rozwój prywatnej przedsiębiorczości

3. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

4. Zmiany systemowe w rolnictwie

5. Przekształcenia w sektorze bankowym

6. Zmiany w sektorze ubezpieczeniowym

7. Funkcjonowanie handlu zagranicznego

8. Efekty transformacji na tle państw postsocjalistycznych

 

Rozdział III: Zmiany systemowe i polityka gospodarcza 1994-1997

1. Założenia Strategii dla Polski

2. Nowe aspekty prawne zmian systemowych

3. Denominacja złotego

4. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych

5. Przekształcenia w rolnictwie

6. Dalsze zmiany w sektorze bankowym

7. Zmiany w sektorze ubezpieczeniowym

8. Tworzenie specjalnych stref ekonomicznych

9. Handel wewnętrzny

10. Rozwój handlu zagranicznego

11. Wyniki zmian na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej

 

Rozdział IV: Zmiany społeczno-gospodarcze w latach 1998-2001

1. Założenia i cele reform ustrojowych

1.1. Reforma administracyjno-samorządowa

1.2. Reforma służby zdrowia

1.3. Reforma oświatowa

1.4. Reforma emerytalno-rentowa

2. Inne reformy

3. Zmiany własnościowe przedsiębiorstw państwowych

4. Zmiany w rolnictwie

5. Konsolidacja sektora bankowego

6. Stabilizacja sektora ubezpieczeniowego

7. Rozwój specjalnych stref ekonomicznych

8. Rozwój handlu wewnętrznego

9. Handel zagraniczny

10. Sytuacja gospodarcza Polski na tle państw europejskich

 

Rozdział V: Gospodarka w latach 2002-2005

1. Nowy rząd na starcie

2. Nowe regulacje prawne

3. Próby naprawy finansów publicznych

4. Dalsze zmiany własnościowe przedsiębiorstw państwowych

5. Rolnictwo

6. Sytuacja sektora bankowego

7. Sektor ubezpieczeniowy

8. Nowi inwestorzy w specjalnych strefach ekonomicznych

9. Handel krajowy

10. Handel zagraniczny

11. Gospodarka po 15 latach zmian systemowych

 

Rozdział VI: Gospodarka po 2005 roku

1. Nowe koncepcje i zmiany prawne

2. Pierwsze lata światowego kryzysu gospodarczego

3. Kierunki i efekty prywatyzacji majątku Skarbu Państwa

4. Rolnictwo i warunki życia ludności wiejskiej

5. Kierunki zmian w sektorze bankowym

6. Sektor ubezpieczeniowy

7. Inwestorzy, inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych

8. Konsolidacja i konkurencja w handlu wewnętrznym

9. Handel zagraniczny

10. Gospodarka w końcu pierwszej dekady XXI w.

 

Zakończenie

 

Spis ilustracji

Spis map

Spis tabel

Spis stosowanych skrótów

 

Summary

 

Aneks: Władze Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2009

 

Bibliografia

więcej o książce
zwiń
Polecane

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej