Iść za marzeniem... Opowiadania i eseje krytyczne
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2014
  • Objętość: 183, [1] s.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-517-7

Moje prace literackie koncentrowały się przede wszystkim na przełomowym dla mnie okresie opuszczenia Polski, jak się obawiałem, na zawsze. Zapuszczałem wtedy z wolna korzenie w grunt amerykański, co w latach pięćdziesiątych nie zdarzało się często. Powoli, stopniowo na gruncie tym czułem się coraz pewniej, a ówczesna bogata możliwość zmian miejsc pracy i publikowania sprzyjała dobremu samopoczuciu. Był to także okres nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, czego kilka świadectw tu zamieszczam tym chętniej, że większość wspomnianych ludzi już nie żyje. Pisałem też współcześnie o pisarzach i wydawnictwach krajowych, często przez amerykańską Polonię niedostrzeganych lub zgoła lekceważonych. Równocześnie rejestrowałem niektóre wydarzenia, nadając im formę literackiej fikcji i wspomnień pozwoli dzisiejszemu czytelnikowi lepiej zrozumieć procesy psychologiczne i socjalne, jakie przez lata stały się moim skromnym udziałem.

Jerzy R. Krzyżanowski, fragm. Wstępu

 

Emerytowany profesor Jerzy R. Krzyżanowski jest autorem od wielu lat związanym z Wydawnictwem „Norbertinum”. Począwszy od roku 1995, opublikował tu znakomitą większość swego dorobku naukowego i pisarskiego. W ten sposób symbolicznie wraca do Lublina, gdzie się urodził, wychowywał i kształcił. Mimo że od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, utrzymuje żywy kontakt z lubelskim środowiskiem literackim, które dwukrotnie przyznało mu prestiżową Nagrodę Literacką im. Bolesława Prusa. Urodzony w roku 1922, wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina. Jego małżonka, Danuta Krzyżanowska, jest także lublinianką; mieszka w Gdańsku-Oliwie. Zaawansowany wiek nie pozwolił mu tym razem na przyjazd do Polski ani do Anglii, gdzie Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie przyznał mu w tym roku powtórnie nagrodę za całokształt twórczości zawierającej powieści, opowiadania i prace krytyczne. Wybór tych prac, publikowanych za granicą lub dotychczas nigdzie nie ogłaszanych, Czytelnik znajdzie pod okładką niniejszej książki. Jest ona jedenastym tytułem opublikowanym przez Jerzego R. Krzyżanowskiego w Wydawnictwie „Norbertinum”.

 

Spis treści
 

Kilka słów zamiast wstępu

 

Przekraczanie granic

Wątki żydowskie w twórczości W. S. Kuniczaka

Sienkiewicz jako bohater romansu Susan Sontag In America

Malarz Gór Skalistych

Nad antologią katyńską

Katyń – świętość i błoto

O potrzebie poezji

Z generałem „Marcinem” w Rosji

Tuwim, Krzyżanowski i AK

O Piątej Dywizji Syberyjskiej

Spotkanie w Aspinwall. Opowieść hipotetyczna

Złote Piaski

Nevern Square

Sierra Nevada

 

Wśród cieni przyjaciół

 

Tadeusz Wyrwa

Wojciech Rostafiński

Magnus Jan Kryński

W. S. Kuniczak

Janusz K. Zawodny, wielki Polak, wielki uczony

Stanisław Marczewski „Tadek”

Stanisław Łokuciewski „Mały”

 

Wiersze obozowe

 

Broń z nieba

Siedemnasta piętnaście

 

Źródła tekstów

więcej o książce
zwiń
Polecane

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej