Księgarnia - Historia
Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego  Cena: 21.00 zł
Pod redakcją Lecha Maliszewskiego

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2004
Objętość 301, [2] s. + 16 s. fot. cz.b.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 83-7222-211-8

[ Opracowanie historyczne ]

O książce

Książka o magicznej rzeczywistości, w której narodziła się II Rzeczpospolita. Publikacja gromadzi opracowania nowatorskie, przeglądowe i popularne autorów polskich i zagranicznych, a także materiały źródłowe, po raz pierwszy publikowane w Polsce: teksty Isaaca Bashevisa Singera, laureata Literackiej Nagrody Nobla; tekst Hansa Macka, gimnazjalisty z Bielska, który w 1935 r. napisał wiersz o Marszałku - ta literacka perełka została odkryta w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej; tekst francuskiego generała Louisa Faury'ego, napisany w 1937 roku. Autorzy tomu, głównie profesorowie historii, ale również politolodzy, filolodzy, pisarze, zajmują się pomijanymi dotąd sferami działalności Marszałka, ich prace ukazują go w wielu momentach dziejowych. Nie stosują przy tym ani płaskiego uproszczenia, ani monograficznej pełni, piszą ciekawie i rzeczowo. Lektura skłania do zanurzenia się w rwącym strumieniu faktów i ich interpretacji; utworów, pamiątek, reprodukcji obrazujących życie i działalność Marszałka (książka zawiera 20 rycin i 15 dotąd nie publikowanych fotografii ze zbiorów Jana Rećki i Zbigniewa Nestorowicza).

Materiały sesji okolicznościowej „Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego „Piłsudski światu – świat Piłsudskiemu”, Lublin 20-21 marca 2004 roku”, zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie we współpracy z władzami samorządowymi Lublina, Związkiem Piłsudczyków Oddział w Lublinie, Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytutem Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


Spis treści

Zbigniew Zaporowski, Przedmowa
Jerzy Jakubowicz, Litewskie korzenie pierwszego Marszałka Polski
Dorota Malczewska-Pawelec, Józef Piłsudski a Rosja i Rosjanie. Próba rekonstrukcji postawy psychologicznej
Jan Ziółek, Napoleon I w oczach Józefa Piłsudskiego
Eugeniusz Niebelski, Misja polityczna Józefa Piłsudskiego do Japonii w 1904 roku
Jan Rećko, Kulisy polityki zagranicznej Józefa Piłsudskiego
Wiesław Śladkowski, Czy Piłsudski przewidział przebieg I wojny światowej
Piotr Łossowski, Pierwszy międzynarodowy sukces Komendanta Piłsudskiego tuż po odzyskaniu niepodległości przez Polskę
Jan Konefał, Koncepcja federalistyczna Józefa Piłsudskiego
Artem Papakim, Józef Piłsudski a konflikt Polaków z Ukraińską Republiką Ludową w latach 1918-1919
Aleś Paskievic, Józef Piłsudski i białoruska elita narodowa w II Rzeczypospolitej – lata 1918-1935
Zbigniew Zaporowski, Józef Piłsudski wobec komunizmu i niemieckiego faszyzmu
Jan Snopko, Operacja wileńska w kwietniu 1919 roku: Józefa Piłsudskiego błyskotliwy sukces wojskowy i niepowodzenie polityczne
Jan Lewandowski, Piłsudski a polsko-łotewsko-estońska współpraca wojskowa w latach 1919-1920
Jan Orłowski, Józef Piłsudski w opinii Dymitra Mereżkowskiego
Mirosław Szumiło, Polsko-ukraińska współpraca wojskowa w roku 1920 jako praktyczny wyraz polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego
Leszek Czarnecki, Międzynarodowe znaczenie wojny Polski z bolszewicką Rosją
Jan Rećko, Cudzoziemcy o Marszałku Piłsudskim
Jan Hunin, Piłsudski a la carte. Polski marszałek w belgijskiej prasie.
Piotr Kołtunowski, Obraz Józefa Piłsudskiego i Polski w prasie niemieckiej z lat 1926-1935 w ujęciu Martiny Pietsch. Część I. Lata 1926-1929
Piotr Kołtunowski, Obraz Józefa Piłsudskiego i Polski w prasie niemieckiej z lat 1926-1935 w ujęciu Martiny Pietsch. Część I. Lata 1930-1935
Monika Adamczyk-Garbowska, Marszałek Józef Piłsudski w oczach Żydów – wybór tekstów (Szalom Asz, Mojżesz Schorr, Majer Bałaban, Isaac Bashevis Singer i inni)
Marek Sioma, Polityczne i zdrowotne aspekty pobytu marszałka Józefa Piłsudskiego na Maderze
Lech Maliszewski, „Piłsudski”, okolicznościowy wiersz Hansa Macka
Louis Faury, Marszałek Piłsudski
Lech Maliszewski, Louis Faury, francuski autor wydanego drukiem wykładu „Le Marechal Piłsudski”
Waldemar Paruch, Między filozofią polityczną a polityczną grą: politologiczna analiza wypowiedzi o polityce i zachowań politycznych Józefa Piłsudskiego
Waldemar Paruch, Narody polityczne czy narody etniczne w Europie Środkowej lat międzywojennych? Problematyka narodowo-etniczna w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników
Jerzy Surwiło, O Józefie Piłsudskim w kontekście akcesji Polski i Litwy do Unii Europejskiej
Janusz Cisek, Działalność Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku
Zbigniew Stanisław Kowalski, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

Summary of Contents


« powrót
Ilość