Księgarnia - Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Problemy Frazeologii Europejskiej, tom VI  Cena: 7.00 zł
Redakcja naukowa Andrzej M. Lewicki

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2004
Objętość 101 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 83-7222-198-7
ISSN 1643-0239

[ Publikacja naukowa – językoznawstwo ]

O książce

Tom VI przynosi studia koncentrujące się na problemach z dziedziny lingwistyki i historii kultury Środkowo-Wschodniej Europy. Cykl rozpraw prezentowanych w tym tomie ukazuje wyraźne zainteresowanie badaczy związkami frazeologii i kultury. Nurt ten reprezentują metodologiczne postawy badawcze w artykułach: Frazeologia w międzyludzkiej przestrzeni komunikacyjnej prof. Wojciecha Chlebdy, Ślady Rumunów w polskiej frazeologii dr Joanny Porawskiej, Wyrażenia i przysłowia z komponentem wart – warto – wartość. Przyczynek do poznania hierarchii wartości Polaków dr hab. Anny Tyrpy, Środki płatnicze w polskich i słowackich schematach wyobrażeniowych prof. Bożeny Rejakowej. W studium prof. Chlebdy znajdujemy m.in. rewelacyjną informację o istnieniu gestów i innych środków kinetyczno-proksemicznych, które towarzyszą użyciu niektórych frazeologizmów – tego nie uwzględnia żaden z istniejących słowników. Do problemów motywacji frazeologizmów nawiązuje w ujęciu kognitywnym praca dr Doroty Połowniak-Wawrzonek Metafora „działania celowe”, „rywalizacja to walka zbrojna” w polskiej frazeologii. Materiałowy charakter ma praca Doroty Adamiec Frazeologia w „Słowniku języka polskiego XVII i I połowy XVIII wieku”. Pozwala ona ocenić znaczenie, jakie będzie miał słownik (jedno z najważniejszych przedsięwzięć leksykograficznych XXI w.) w poznaniu polskiej frazeologii. Przy czytaniu tego studium uświadamiamy sobie, jak wiele ustalonych wyrażeń i zwrotów frazeologicznych zostało zapomnianych, a także jak wiele powstało później.

Spis treści

Andrzej M. Lewicki, Słowo wstępne
Wojciech Chlebda, Frazeologia w międzyludzkiej przestrzeni komunikacyjnej
Joanna Porawska, Ślady Rumunów w polskiej frazeologii
Anna Tyrpa, Wyrażenia i przysłowia z komponentem „wart – warto – wartość”. Przyczynek do poznania hierarchii wartości Polaków
Bożena Rejakowa, Środki płatnicze w polskich i słowackich schematach wyobrażeniowych
Dorota Adamiec, Frazeologia w „Słowniku języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku”
Dorota Połowniak-Wawrzonek, Metafora „działania celowe”, „rywalizacja to walka zbrojna” w polskiej frazeologii


« powrót
Ilość