Księgarnia - Media i marketing
Biuletyn Edukacji Medialnej 2014, nr 2  Cena: 20.00 zł
Wydanie I
Lublin: Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2014
Objętość 179 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISSN 1733-0297

[ Czasopismo ]

Spis treści

KOŚCIÓŁ I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Papież Franciszek – Fragment przemówienia na audiencji dla uczestników Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu, sobota, 21 września 2013 r.

OSOBA, RODZINA, ZDROWIE A MEDIA

Tadeusz Zasępa, Jarosław Woźniak – Miedia a rodina v kontexte Rimskej mimoriadnej synody
Michał Wyrostkiewicz – Manipulation and Communication – Manipulation as an Anti-Communicative Act
Mirosław Chmielewski – Gender według „Newsweek Polska”. Dyskurs medialny wokół gender na łamach tygodnika „Newsweek Polska” w kontekście publikacji listu pasterskiego Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013
Katarzyna Zielińska-Król – Professional sport af disabled people in mass media
Agnieszka Szajda – Cyberbaiting wyzwaniem dla pedagoga szkolnego

KULTURA, JĘZYK A MEDIA

Andrzej Kiciński – Konieczność edukacji katechetów w medialny projekt Youcat
Iwona Ulfik-Jaworska – Adolescent Internet usage patterns: Exploring gender differences among Polish high school students
Mirosław Chmielewski – Dialog pomiędzy słowami. W poszukiwaniu nowych sposobów komunikacji słowa Bożego
Jarosław Woźniak – Prasa parafialna w archidiecezji lubelskiej wobec nowej ewangelizacji
Damian Belina – Wymiary edukacji medialnej w szkole niemieckiej i obszary jej realizacji
Izabela Piątek-Belina – Citizen Journalism jako nowa forma autoekspresji w świecie cyfrowym. Szanse i zagrożenia

RECENZJE – SPRAWOZDANIA

Andrzej Kiciński – Kinga Pawlus, Taniec dla Boga. Wydawnictwo gloria24.pl, Kraków 2014 ss. 325
Jarosław Woźniak – Jacek Dąbała, Media i dziennikarstwo. Aksjologia – warsztat – tożsamość, TAiWPN Universitas, Kraków 2010 ss. 157
Barbara Mróz, Barbara Osterloff – Szkoła z perspektywy mistrzów – rozmowa o teatrze i kształceniu aktorów


« powrót
Ilość