Księgarnia - Poezja
Bliżej milczenia  Cena: 20.00 zł
Elżbieta Cichla-Czarniawska

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2015
Objętość 83 s.
Format 150 x 220 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-564-1

[ Tom poezji ]

O autorze

Jest to osiemnasty tomik wierszy Elżbiety Cichli-Czarniawskiej. Oprócz tego wydała szcześć zbiorków wierszy wybranych, w tym trzy dwujęzyczne (angielski, niemiecki, rosyjski), i dziesięć pozycji prozą (powieści, opowiadania, wspomnienia, małe prozy). Ukazały się także jej prace historycznoliterackie o Jalu Kurku (dwa wydania), Władysławie Sebyle i Zdzisławie Tadeuszu Łączkowskim oraz obszerne wstępy do wybranych przez nią utworów Kazimierza Wierzyńskiego i Juliana Tuwima. Jej artykuły i recenzje były drukowane w pismach ogólnopolskich i regionalnych. Wiersze i proza znalazły się w licznych antologiach i tłumaczeniach (także na język bułgarski i litewski). Od 1976 r. należała do Związku Literatów Polskich, od 2006 r. do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Urodziła się w Łodzi w 1935r. Filologię polską ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w r. 1957. Doktorat otrzymała na Uniwersytecie Łódzkim w 1977 r. Pracowała jako nauczycielka w różnych typach szkoł w Częstochowie. Należała do Towarzystwa Literackiech im. Adama Mickiewicza, pełniąc przez długie lata funkcję skarbnika i sekretarza. Od 1983 r. mieszka w Lublinie.


« powrót
Ilość