Księgarnia - Duchowość i teologia
Bereszith, czyli Księgi Rodzaju (Genesis) wierszem przez Harry'ego Dudę  Cena: 23.00 zł
Ilustracje Leszek Ołdak

Posłowie Małgorzata Nowak


Cena 36,00 zł
Cena promocyjna 23,00 zł


Wydanie pierwsze
Lublin: Norbertinum, 2017
Objętość 231, [1] s. + 6 s. il. kolor.
Format 140 x 205 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-602-0

[ Poetycka parafraza Księgi Rodzaju ]

O książce

Pierwsza księga ST to Księga Rodzaju, po hebrajsku Bereszith, z greckiej i łacińskiej nazwy znana jako Genesis. Księga Rodzaju otwiera dzieje stworzonego przez Boga Narodu Wybranego, z którego, jak wierzą chrześcijanie, wyszedł później Zbawiciel ludzkości i świata, Mesjasz – Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Te dzieje w zapisach na poły legendarnych, w ujęciach na miarę umysłowości i wiedzy starożytnych przodków, przesycone są świadectwami Bożej obecności i stanowią historię frapującą, a niekiedy wstrząsającą dramatyzmem, którą warto poznać, nawet jeśli ktoś jest niewierzący. Ta historia to zarazem epicka opowieść dla nas, dzisiejszych Europejczyków, pełna egzotyki, ale i piękna, a nade wszystko prawdy o nas samych – nadal i stale aktualnej. Zaświadcza ona z niezwykłą szczerością tak o niezmiernej wielkości człowieka, jak i o jego straszliwych upadkach, podłościach i zbrodniach, świętości i grzechu, nadziei i rozpaczy. Uczy więc pokory w obliczu własnej niedoskonałości i nakazuje czujność wobec zła, jakie w nas drzemie. Poucza, że człowiek w istocie się nie zmienia, że jego natura jest taka sama jak przed tysiącleciami; że zmieniają się tylko czasy, okoliczności, przedmioty i zdarzenia, a żadna cywilizacja (z różnymi hasłami postępu i dobrobytu) nie może zatrzeć w nas fundamentalnych pytań i potrzeb duchowych.
Owe dzieje, choć konkretnie przypisane Żydom, mogą być traktowane jako wielka metafora dziejów całej ludzkości. A wychodzą od dwóch opisów stworzenia świata, czyli Dzieła Stworzenia, które same w sobie niosą ogromny ładunek poezji. Lecz ten na poły legendarny zapis niesie też wielki ładunek skrytej pod metaforami wiedzy przyrodniczej, psychologicznej i filozoficznej, który nie pozwala myślącemu człowiekowi położyć tych treści wyłącznie na karb jakiejś legendy. Mamy tu bowiem niezwykle celny i genialny skrót wiedzy przełożonej na prosty język. [...]
Poetyckie i możliwie najwierniejsze ujęcie biblijnych treści przez jedną świadomość autorską tego zabiegu – i ich przetworzenie również w jedną, formalnie spójną (bo klasycznym wierszem) opowieść (podaną w miarę uwspółcześnionym językiem), bez uciążliwego aparatu przypisów, numeracji i synoptycznych (porównawczych) odniesień – stwarza odbiorcy szansę lepszego przyswojenia sobie tekstu. Zwłaszcza gdy towarzyszą temu przetworzeniu – tam, gdzie to potrzebne – dyskretnie w sam tekst wtopione egzegezy (objaśnienia sytuacji, nazw, imion, interpretacje lub rozwinięcia).


Harry Duda, fragment wstępu

O Autorze parafrazy

Harry Alfred Piotr Duda (ur. 1944), poeta i publicysta (debiuty
w 1964), emerytowany nauczyciel dyplomowany; z wykształcenia polonista (WSP w Opolu, 1968) i absolwent Podyplomowego Studium Ochrony Przyrody przy Akademii Rolniczej w Krakowie (1973). Były wieloletni redaktor wydawnictw i czasopism oświatowych oraz wydawca i redaktor licznych zbiorów poezji autorów opolskich; współpracował z wieloma czasopismami; działacz społeczny w dziedzinie ochrony przyrody i życia środowisk twórczych Opola. Współpracownik śp. Prof. dra med. Juliana Aleksandrowicza z Krakowa (i współautor jego książki U progu medycyny jutra,
1988). Współpracował też z Kapelanem Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie – śp. Ks. prałatem prof. Zdzisławem Aleksandrem Jastrzębiec Peszkowskim,
m.in. jako autor aktów erekcyjnych dla Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu i Miednoje (1995) oraz inskrypcji epitafijnych na płytach kamieni węgielnych pod te cmentarze. Jest autorem poświęconych Zbrodni Katyńskiej dwóch książek publicystycznych (pod wspólnym tytułem Szlakiem zbrodni, 1994 i 1998) i jednego zbioru wierszy (Odrąbani od pnia, 2010). Ma w dorobku czterdzieści pozycji zwartych (i współautorstwo dwóch) – w tym kilkanaście zbiorów poezji własnej, antologii i wyborów wierszy innych autorów – oraz ponad półtora tysiąca publikacji rozproszonych. Wieloletni były współpracownik Radia Opole (autor i współautor około tysiąca audycji radiowych). Dokonał ujęć poetyckich wierszem: czterech Ewangelii w toku jednej opowieści (dzieło Jezus Chrystus. Poetycka wizja czterech Ewangelii dedykowane Janowi Pawłowi II na 2000-lecie chrześcijaństwa, 1999 i 2012), a ponadto Apokalipsy św. Jana oraz wszystkich ksiąg mądrościowych Starego Testamentu (opublikowano dotąd Psalmy Dawida, Księgę Hioba, Pieśń nad pieśniami i Księgę Koheleta). Ujął też wierszem Lamentacje Jeremiasza (wyd. w 2008) oraz Księgę Wyjścia (niepublikowana). Został dwukrotnie uhonorowany dyplomem Papieskiego Błogosławieństwa Jana Pawła II, a odznaczono go m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (2002), Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, odznaką „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” i tytułem Zasłużonego Obywatela Miasta Opola, a obok wielu innych nagród otrzymał Nagrodę im. Karola Miarki (2010).


« powrót
Ilość