Księgarnia - Media i marketing
Biuletyn Edukacji Medialnej 2015, nr 2  Cena: 20.00 zł
Wydanie I
Lublin: Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015
Objętość 181 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISSN 1733-0297

[ Czasopismo ]

Spis treści

KOŚCIÓŁ I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Abp Wacław Depo – Przesłanie Przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, Częstochowa, 24 stycznia 2015 r.

OSOBA, RODZINA, ZDROWIE A RODZINA

Krzysztof Marcyński SAC – Teleewangelia. Nowy paradygmat komunikacji religijnej
Piotr Prusinowski – Wizja przyszłości w Pikniku na skraju drogi Arkadija i Borysa Strugackich oraz Stalkerze Andrieja Tarkowskiego
Magdalena Cyndecka, Ewa Guzowska – Zastosowanie metod (audio)wizualnych w edukacji
Andrzej Adamski, Kamila Kwasik – Social networking as a tool for building the image and popularity of sportsmen. Case study: members of the polish men’s volleyball national team
A. Gralczyk, K. Marcyński SAC, M. Laskowska – Wizerunek papieża Franciszka na Facebooku

KULTURA, JĘZYK A MEDIA

Marian Zając – Możliwość wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w edukacji religijnej
Joanna Szegda – Obraz polskiej kultury narodowej w mediach obywatelskich
Kamila Kowalczyk – Suma wszystkich schematów. Gra z tradycją kultury masowej w serialu Penny Dreadful
Andrzej Kiciński – Edukacja medialna na Wydziale Teologii KUL
Dariusz Sonak – Komunikacja społeczna i jej rola w Kościele w orędziach Pawła VI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu
Paweł Bednarz – Dziennikarz w państwie autorytarnym i totalitarnym. Prasa w Polsce i w Niemczech w czasie dwudziestolecia międzywojennego

RECENZJE – SPRAWOZDANIA

Michał Klementowicz – Jacek Dąbała, Creative Paths to Television Journalism, Peter Lang Edition Frankfurt am Main 2015 pp. 184.
Małgorzata Godzisz – Sympozjum Środowiskowe − 50 lat Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu. Idea i podstawowe myśli, Ośrodek Kultury i Formacji
Chrześcijańskiej w Jarosławiu, 16-17 października 2015 roku
Agnieszka Szajda – Edukacja medialna kapłanów archidiecezji przemyskiej w ramach formacji stałej. Projekt Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary Wydziału
Teologii KUL z archidiecezją przemyską styczeń-kwiecień 2015 roku
Dariusz Sonak – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sacrum w mediach. Komunikacja – Prowokacja – Profanacja, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego, 11 maja 2015 roku

Noty o autorach

Wytyczne do publikacji


« powrót
Ilość