Księgarnia - Media i marketing
Biuletyn Edukacji Medialnej 2012, nr 1  Cena: 15.00 zł
Wydanie I
Lublin: Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012
Objętość 173 s.
Format 165 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISSN 1733-0297

[ Czasopismo ]

Spis treści

KOŚCIÓŁ O NOWYCH AREOPAGACH

Fragment orędzia Papieża Benedykta XVI na XLVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2012 r.

OSOBA, RODZINA, ZDROWIE A MEDIA

Leszek Stojanowski-Han, Zbyszko Stojanowski-Han – Media w służbie człowiekowi według nauczania Kościoła
Natalia Walter – Obraz rodzicielstwa w polskim internecie, czyli co czytają i o czym dyskutują współczesne matki
Robert Lis – Symptomy uzależnienia studentów od Internetu a poziom ich kompetencji informatycznych
Justyna Zakrzewska – Manipulacyjne mechanizmy współczesnej reklamy
Wojciech Wciseł – Presentation of charity organizations and voluntary service in the local press, with the example of Volunteer Center (Centrum Wolontariatu) and Youth Ministry Center (Centrum Duszpasterstwa Młodzieży) w Lublinie

KULTURA, JĘZYK A MEDIA

Dorota Narewska – Natura informacji a zasada inicjacji w informacji i pedagogii wiary według wizji dziennikarstwa Karola Wojtyły w okresie krakowskim
Maciej Szczepaniak – Jana Pawła II prośba o przebaczenie i jej recepcja w prasie światowej
Andrzej Adamski – Ksiądz profesor Antoni Lewek (1940-2010) i jego zasługi dla edukacji medialnej
Terezia Roncakova – 40 Years After the Birth of Religious Samizdat in Slovakia Characteristics of the Slovak Samizdat and its Impact
Agnieszka Roguska – Przegląd badań odnośnie mediów lokalnych – wybrane zagadnienia
Tadeusz Zasępa, Peter Oleksak, Jarosław Woźniak – Die ethik und die ethische kultur in der gestaltung de wirthschaft

RECENZJE – SPRAWOZDANIA

Mirosław Chmielewski – Kultura wizualna – teologia wizualna


« powrót
Ilość