Księgarnia - Duchowość i teologia
Krzyż bramą miłosierdzia  Cena: 28.00 zł
Ks. Marian Pokrywka

Cena 33,00 zł
Cena promocyjna 28,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2016
Objętość 139 s.
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona ze skrzydełkami
ISBN 978-83-7222-608-2

[ Książka o tajemnicy Bożej miłości do człowieka ]

O książce

Od zarania dziejów tajemnica Boga i tajemnica człowieka stanowią niegasnące wyzwanie dla ludzkiej świadomości. Człowiek na różnych drogach stawiał i wciąż stawia pytanie o Boga i swoje człowieczeństwo i próbuje na nie znaleźć odpowiedź. Chrześcijaństwo czerpie swą wiedzę z objawienia się Boga poprzez księgę natury, przez odczytanie historii zbawienia jako historii rzeczywistych relacji międzyosobowych Boga i człowieka, ale nade wszystko z pełni objawienia, jaka dokonała się w Jezusie Chrystusie. Wyłania się z nich obraz Boga, który jest miłością. Będąc Bogiem jedynym, nie istnieje samotnie, ale jako „niezgłębiona istotowo Boska Komunia Osób” . Bóg sam w sobie jest relacją Ojca, Syna i Ducha Świętego. Właśnie relacyjność należy do istoty osoby i istoty miłości. Tak więc zasadniczą cechą wewnętrznego życia Boga jest miłość. Prawda o Bogu, który jest miłością, stanowi podstawę chrześcijańskiej wiary.
Niniejsza publikacja stanowi przyczynek do odkrywania wciąż na nowo prawdy, że Bóg jest miłością i każdej prawdziwej miłości źródłem. Niewątpliwie impuls do takich poszukiwań dał Benedykt XVI encykliką Deus caritas est. Ojciec Święty rozpoczyna ją przywołaniem słów św. Jana: „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 14,16). Po tym cytacie następuje ważne stwierdzenie Papieża: „Słowa z Pierwszego Listu Świętego Jana wyrażają ze szczególną jasnością istotę wiary chrześcijańskiej: chrześcijański obraz Boga i także wynikający z niego obraz człowieka i jego drogi”.


fragm. Wprowadzenia

Spis treści

Wprowadzenie

I. Miłość ma Oblicze
1. W poszukiwaniu Bożego oblicza
2. Jezus Chrystus obliczem Ojca
3. Jezus Chrystus – „Ecce homo”

II. Miłość większa niż grzech
1. Dramat pierwszego upadku i jego konsekwencje
2. Dramat współczesności – utrata poczucia grzechu
3. Zbawcze przekonywanie o grzechu
4. Nawrócenie – droga ku wolności
5. Miłosierdzie – w ramionach Ojca

III. Miłość woła o miłość
1. Getsemani – spotkanie cierpienia i modlitwy
2. Modlitwa w Ogrójcu – laboratorium wolności
3. Dopędzić utracony czas

IV. Miłość pisana krzyżem
[Rozważania Drogi Krzyżowej]

Wykaz skrótów
Bibliografia
Table of Contents


O Autorze

Ks. dr hab. Marian Pokrywka, profesor nadzwyczajny KUL, kierownik Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej. Autor artykułów i książek z zakresu moralności chrześcijańskiej, moralności życia społecznego, a zwłaszcza moralności małżeńsko-rodzinnej, m.in.: Osoba – uczestnictwo – wspólnota. Refleksje nad nauczaniem społecznym Jana Pawła II (Lublin: RW KUL, 2000), Miłość krzyżem pisana (Sandomierz: WDS, 2007), Rodzinna droga miłości (Sandomierz: WDS, 2007), Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010; wyd. II – 2011), Dom miłością budowany (Lublin: Polihymnia, 2012), Krzyż bramą miłosierdzia (Lublin: Norbertinum, 2016).


« powrót
Ilość