Księgarnia - Media i marketing
Biuletyn Edukacji Medialnej 2005, nr 1  Cena: 15.00 zł
Wydanie I
Lublin: Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2005
Objętość 92 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISSN 1733-0297

[ Czasopismo ]

Informacje o Biuletynie

Biuletyn Edukacji Medialnej to rocznik naukowy wydawany przez Katedrę Współczesnych Form Przekazu Wiary Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W Biuletynie odnajdziemy artykuły dotyczące dwóch grup tematycznych prezentowanych zawsze w odniesieniu do mediów. Pierwszy krąg tematyczny to osoba, rodzina i zdrowie; drugi to kultura i język. W tych obszarach autorzy krajowi i zagraniczni przedstawiają wyniki swoich badań z dziedziny mass mediów.

Zawartość numeru

Tadeusz Zasępa – Media a zdrowie psychiczne obywateli w Polsce
Krzysztof Kunert – Jakie radio katolickie?
Jerzy Smoleń Manipulacja w mediach a rozwój człowiek
Grzegorz Ruszaj – Chrześcijański feminizm a media
Małgorzata Misztal – Prawo do prywatności a media
Agnieszka Złamańska – Rola rodziny w edukacji medialnej dzieci
Jacek Wróbel – Postawa religijna, jako skutek odbioru filmu fabularnego
Marek Dyś – Erotyzm we współczesnym przekazie medialnym
Andrzej Niedużak – Wychowanie do kultury
Tadeusz Zasępa – Religia i treści religijne w mass mediach
Joanna Cieślik–Klauza Rozmyślania nad telewizorem
Jolanta Łopuska – Zwiastun nowych czasów
Jarosław Woźniak – Kazimierz Dejmek i jego staropolski teatr religijny


Stan bardzo dobry

[ Czasopismo ]


« powrót
Ilość