Księgarnia - Dramat
Dramaty  Cena: 34.00 zł
Stefan Grabiński

Słowo wstępne: Richard Sokoloski
Opracowanie edytorskie: Magdalena Byrska, Marlena Skrok, Dorota Kryj

Cena zbytu 39,00 zł
Cena promocyjna 34,00 zł

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Edytorstwa i Tekstologii
seria: Debiuty Edytorskie, tom 2
Komitet Redakcyjny: Józef Franciszek Fert, Wojciech Kruszewski, Dariusz Pachocki


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2016
Objętość 475, [1] s.
Format 130 x 195 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-607-5

[ Pierwsza pełna edycja dramatów Stefana Grabińskiego ]

prof. Richard Sokoloski, fragmenty wstępu:

Stefan Grabiński (1887–1936), autor sześciu zbiorów opowiadań (w sumie około osiemdziesięciu krótkich próz), pięciu powieści i trzech dramatów, cieszył się za życia umiarkowaną popularnością; nie ustrzegła go ona przed śmiercią w biedzie i w zapomnieniu. Odkryty na nowo w Polsce w okresie powojennym, cieszy się dziś marką ważnego reprezentanta nurtu szeroko rozumianej fantastyki, klasyka polskiej literatury grozy, horroru i literatury niesamowitej. Współcześnie jego twórczość przeżywa swego rodzaju renesans nie tylko w Polsce, ale także (a to za sprawą coraz liczniejszych tłumaczeń) za granicą.
Jest z pewnością wiele powodów tego spóźnionego uznania. Grabiński to tylko jeden z grona podobnych mu polskich pisarzy (inni to choćby Cyprian Norwid, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz – by poprzestać na trzech wielkich nazwiskach), w swoich czasach nowatorów, którzy nie doczekali się jednak prawdziwego uznania za życia. [...]
Mimo że Grabiński zmarł w roku 1936, jest on w jakiejś mierze pisarzem nam bliskim. Supozycja ta pozwala zrozumieć obserwowany dziś wzrost zainteresowania jego twórczością. Mijają lata, a współcześni pisarze i badacze literatury wciąż nie ustają w wysiłku sprostania grozie wydarzeń z pierwszej połowy XX wieku. Doświadczenie tej epoki dodatkowo komplikują jakże podobne do nich wydarzenia obecnych czasów, zwłaszcza te, które nastąpiły po zamachach 11 września 2001 roku (tzw. epoka terroru). Niedawne zdarzenia wywołały powszechny niepokój w wymiarze społecznym i jednostkowym. Historia, jak zwykle, zatoczyła koło i oto znów nadszedł czas Grabińskiego.

Fragment posłowia:

Niniejsza publikacja to pierwsza próba edycji wszystkich znanych dramatów Stefana Grabińskiego, jednego z najważniejszych twórców polskiej fantastyki. Twórczość sceniczna tego pisarza stanowi prawie zupełnie nieznaną część spuścizny Grabińskiego, autora kojarzonego dotychczas przede wszystkim z prozą. Wydaje się, że nikłe zainteresowanie wydawców dziełami, które Grabiński pisał dla teatru, wynikało z dwóch faktów. Przede wszystkim dramaty te są trudno dostępne. Oprócz jednego wszystkie pozostawały do dziś w rękopisie. Drugi powód wiąże się z funkcjonującym w środowisku polonistycznym przekonaniem, że dramaturgia autora Błędnego pociągu jest sztuką niskich lotów, której nie warto poświęcać większej uwagi. Edycja usuwa pierwszą z opisanych tu trudności, a tym samym daje okazję, by zmierzyć się z drugą z wyrażonych obiekcji.
Poza ustaleniami Artura Hutnikiewicza, najwybitniejszego znawcy twórczości Stefana Grabińskiego, a także dwoma artykułami, stwierdzić musimy, że badania dramatów autora Maszynisty Grota znajdują się w fazie początkowej. Wspomnieć trzeba o poświęconych mu doktoratach, oby zapowiadały one powrót zainteresowania tym dorobkiem.
Obecna edycja, oparta na wynikach bibliotecznych i archiwalnych kwerend, jest również pionierska. Z jakim skutkiem udało nam się zrealizować zamiar, to oceni czytelnik. Musimy jednak jasno zadeklarować w tej części publikacji, że bardziej niż na dostarczaniu definitywnych rozstrzygnięć w złożonych kwestiach związanych z dramaturgią Grabińskiego zależało nam na oddaniu do rąk czytelników tekstów, z którymi dotychczas nie mieli oni szansy obcować.


Spis treści

Słowo wstępne (Richard Sokoloski)

Dramaty
Ciemne siły
Zaduszki
I. Sen Krystyny
II. Strzygoń
III. W Dzień Zaduszny
Manowiec

Aneks
Larwy

Dramaty Stefana Grabińskiego jako problem wydawniczy (Magdalena Byrska, Marlena Skrok, Dorota Kryj)


« powrót
Ilość