Księgarnia - Wspomnienia i listy
Wiara i życie. Świadectwa duchowych przeżyć osób prześladowanych na Podolu w latach 1918-1990  Cena: 24.00 zł
Zebrał i opracował Ks. Paweł Gonczaruk

Przekład z języka ukraińskiego Tadeusz Kaźmierczak

Cena 29,00 zł
Cena promocyjna 24,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2016
Objętość 101 s.
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-604-4

[ Relacje i wspomnienia ]

O książce

Zmiany, jakie nastąpiły na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej, wraz z odrodzeniem życia religijnego przyniosły możliwość sięgnięcia do ludzkiej pamięci, aby odtworzyć historię Kościoła katolickiego i konkretnych osób wierzących w Chrystusa na terytorium reaktywowanej diecezji kamieniecko-podolskiej obrządku łacińskiego. Pojawiła się niepowtarzalna szansa źródłowego opracowania nie tylko dziejów świątyń i kościelnych struktur, ale przede wszystkim ukazania duchowych zmagań konkretnych ludzi prześladowanych za wiarę w okresie komunistycznego zniewolenia.
Materiał wspomnieniowy zebrany przez księdza magistra Pawła Gonczaruka stanowi właśnie taką próbę spojrzenia na życie duchowe osób prześladowanych za wiarę na Podolu w latach 1918-1990. Ukazuje konkretnych ludzi, którym przyszło za przekonania religijne zapłacić prześladowaniami. Z przejmujących relacji wyłania się obraz antyreligijnej ideologii komunistycznych władz i wyrafinowanych sposobów represji stosowanych wobec wierzących. Zebrany materiał wyraziście ukazuje delikatny obszar życia duchowego osób prześladowanych; rozwój ich wiary i modlitwy, praktyki sakramentalne, czynione niejednokrotnie w stanie wielkiego zagrożenia, które przynosiły bogate owoce duchowe. Wartość świadectw dawanych Chrystusowi, często w sposób niepozorny, okazała się ponadczasowa. Prześladowani stali się nie tylko wzorcami postaw heroicznych dla współczesnych sobie ludzi, ale również dla obecnych pokoleń. W zapisanych słowach osób, z których niemal wszyscy odeszli już do wieczności, tkwią głębokie prawdy o ludzkich dramatach i duchowych rozterkach, słabościach i zwycięstwach heroicznego zawierzenia Bogu. Zebranie tak bogatego materiału wymagało niemałego trudu, wiążącego się nie tylko z potrzebą poświęcenia czasu przy gromadzeniu i opracowywaniu relacji, ale też z umiejętnością dojrzałego słuchania. Wymagało wielkiej delikatności i odpowiedniego podejścia, aby zyskać zaufanie osób doświadczonych boleśnie przez życie i nierzadko obawiających się represji ze strony tych, którzy kiedyś stosowali je programowo.


ks. Jan Niemiec, fragment Wstępu

O Autorze

Ks. Paweł Gonczaruk urodził się 16 stycznia 1978 roku w Kornacziwci (Ukraina, obwód chmielnicki). Pochodzi z rodziny katolickiej. Jest 5. dzieckiem z 12 rodzeństwa. Gdy miał 4 lata, rodzina przeprowadziła się do Gródka Podolskiego. Po ukończeniu szkoły średniej, w 1995 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gródku Podolskim. W 2002 roku przyjął święcenia kapłańskie i jako wikary został skierowany do pracy przy katedrze w Kamieńcu Podolskim. W 2004 roku stworzył diecezjalne biuro Caritas-Spes Diecezji Kamienieckiej, którego obecnie jest dyrektorem. Od 2005 roku piastuje urząd Obrońcy Węzła Małżeńskiego w Sądzie Biskupim. W latach 2005-2010 studiował zaocznie prawo kanoniczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, otrzymawszy stopień licencjata z zakresu prawa małżeńskiego. Od 2010 roku spełnia posługi proboszcza w Parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Dunajowcach oraz administratora w parafiach Muszkutyńce i Balin.

Spis treści

Wstęp (ks. Jan Niemiec)

Świadectwa
Albin Smotrykowski
Kazimierz Polakowski
Wiktor Maniewicz
Władysława Wanda Horodyska, Zuzanna Michalska
Fila Szkawron
Jadwiga Śnigórska
Franciszek Mular
Zuzanna Biłous
Dominika Kwaśniuk
Żenia Wojdewicz
Emilia Gulko
Jadwiga Ostrowska


« powrót
Ilość