Księgarnia - Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Miasteczko dwóch kultur. Obraz Kazimierza Dolnego w literaturze XX wieku  Cena: 30.00 zł
Agnieszka Trześniewska

Cena 38,00 zł
Cena promocyjna 30,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2017
Objętość 262 s. + 11 s. fot. cz.b.
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-622-8

[ Rozprawa naukowa ]

O książce

W literackiej kreacji przestrzeni dwudziestowiecznego Kazimierza Dolnego wyraźnie dostrzec można nacechowanie emocjonalne w stosunku do przestrzeni, w której współistnieli katolicy i wyznawcy judaizmu, zarówno rdzenni mieszkańcy, jak i letnicy. Zakreślali oni w miasteczku swoje własne przestrzenie, kreując tym samym różne centra. Dla jednych punktem odniesienia były: kościół, klasztor, bóżnica czy rynek, a dla innych: Czerniawy, wąwozy czy dom Prusza. Nieodłącznym elementem krajobrazu miasteczka byli i są malarze, którzy dopełniają niezwykłą przestrzeń.
Dwudziestowieczna historia Kazimierza Dolnego obfitowała w wydarzenia tragiczne, które sprawiły, że heterogeniczne społeczeństwo stało się tworem homogenicznym. Brakujący element w przestrzeni powojennego miasteczka jest skutecznie uzupełniany za pomocą odniesień do świata sprzed Zagłady, ponieważ nie da się mówić o powojennym Kazimierzu bez odniesień do czasu jego największej świetności, czyli pierwszych dekad XX wieku.


O Autorce

Agnieszka Trześniewska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują literaturę polską i żydowską od drugiej połowy XIX wieku, animal studies, ekokrytkę, fantastykę i współczesną kulturę popularną. Współredaktorka tomu Bolesław Prus. Pomiędzy tekstami (2017). Współpomysłodawczyni i współredaktorka serii „Zielona Historia Literatury”, w ramach której ukazały się: Emancypacja zwierząt? (2015), Ekomodernizmy (2016), Między empatią a okrucieństwem (2017), w przygotowaniu tom (Nie)zapomniane zwierzęta. Autorka artykułów w tomach zbiorowych. Publikowała również w czasopismach, m.in.: „Świat Tekstów”, „Literacje”, „Podteksty”, „Amor Fati”.

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Legendy z Kazimierza Dolnego i okolic
Legenda o Królu Kazimierzu i Esterce
Inne legendy dotyczące przestrzeni Kazimierza Dolnego
Legendy z okolic Bochotnicy
Legendy z okolic Janowca

Rozdział II. Kazimierz Dolny w piśmiennictwie polskim i żydowskim w latach 1901–1939
2.1. Świat natury w obrębie nadwiślańskiego miasteczka
Rzeka i wyspa
Dzień i noc
Pory roku – mierzenie czasu
Inne elementy świata natury
2.2. Architektoniczne i topograficzne wyznaczniki przestrzeni Kazimierza Dolnego
Pisarze a przedwojenna przestrzeń miasteczka
Różne wizje przedwojennego miasta
Rynek
Kościół
Bóżnica
Kirkut
Jatki
Zamek, baszta i Góra Trzech Krzyży
Kazimierskie ulice
Punkty gastronomiczne
Przestrzeń prywatna i Dom Ludowy
Przedwojenne przewodniki
2.3. Polsko‑żydowska społeczność Kazimierza Dolnego – jej zwyczaje i religia

Rozdział III. Kazimierz Dolny w piśmiennictwie polskim i żydowskim od 1939 roku do końca XX wieku
3.1. Polskie i żydowskie elementy świata natury w nadwiślańskim mieście w czasie Zagłady i w okresie powojennym
Wisła
Dzień i noc
Pory roku
Ogrody i sady
Inne elementy świata natury
3.2. Architektura jako świadek przemian polsko‑żydowskiego Kazimierza Dolnego po 1939 roku
Rynek
Kościół i klasztor
Bóżnica
Góra Trzech Krzyży i zamek
Kuncewiczówka
Dom Prasy, Dom Architekta
Cmentarz i kirkut
Kazimierskie ulice
Restauracje, hoteliki i pensjonaty
3.3. Polsko‑żydowska społeczność Kazimierza Dolnego w okresie wojny i w latach powojennych

Zakończenie
Bibliografia


« powrót
Ilość