Księgarnia - Wspomnienia i listy
Wspomnienia. Kresy - Nałęczów - Śląskie Ziemie Odzyskane  Cena: 32.00 zł
Józef Lucjan Burczak-Abramowicz

Cena 36,00 zł
Cena promocyjna 32,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2017
Objętość 171 s. + fot. cz.b., kolor.
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-614-3

[ Wspomnienia ]

O książce

Józef Lucjan Burczak-Abramowicz snuje w swej książce opowieści rodzinne i osobiste, bazując na pamięci maleńkiego dziecka, nastolatka, a potem dorastającego młodzieńca. Czytelnik znajdzie co prawda radosne wspomnienie kraju lat dziecinnych w wileńskim mieszkaniu przy ul. Orzeszkowej, w tym drobne okruchy, jak fascynację defiladą, pokazy na lotnisku itp., ale szybko cieniem na życiu małego Józia kładą się doświadczenia wojny 1939-1945 i ton narracji się zmienia. Nieustanna wojenna tułaczka, podczas której dla maleńkiego chłopca fascynujący staje się kontakt z przyrodą tamtych ziem, następnie wysiedlenie na tereny rdzennej Polski, próby ułożenia nowego życia na Ziemiach Odzyskanych u krewnych, edukacja w warunkach stalinowskiego reżimu, doświadczenia służby wojskowej i stałe powroty do Nałęczowa, gdzie w willi „Regina” ,w centrum miasta, osiadła kresowa rodzina Rulikowskich spokrewniona blisko z Abramowiczami i gdzie po latach zamieszkał ze swoją żoną Wandą autor współczesnych nam bardziej wspomnień.
Opis jakże innego świata niesie nam książka Józefa Burczak Abramowicza juniora, pisana przede wszystkim dla pokolenia wnuków. Świata często wypieranego z pamięci, tak bowiem obfitującego w dramaty, siermiężność, poczucie zagubienia w przestrzeni ścierających się sił politycznych, skonfliktowanych w dalszym ciągu mocarstw, decydujących o losach Polski poza lub ponad nią. W prezentowanym tekście Czytelnik znajdzie jednak cichą wiarę autora w konieczność, ale zarazem możliwość przystosowania się do niekorzystnych warunków życia bez perspektyw i znalezienia dla siebie jeżeli nie szczęścia, to dogodnego miejsca do życia, realizowania sensownych zamiarów życiowych, tworzenia rodziny i kontynuowania wartości, dla których warto żyć.


O Autorze

Józef Lucjan Burczak-Abramowicz urodził się 10 lipca 1935 roku w Wilnie. Jego rodzicami byli: ułan, rotmistrz, Józef Maria Burczak-Abramowicz i Zofia z Chaleckich Abramowiczowa. Sielskie dzieciństwo przerwał wybuch drugiej wojny światowej. Razem ze starszym bratem Henrykiem, matką oraz babcią Wandą Chalecką przetrwał wojnę i wrogie działania zmieniających się okupantów, wędrując po Wileńszczyźnie i chroniąc się przy pomocy wuja Janusza Chaleckiego w majątkach zaprzyjaźnionych ziemian. Do opuszczenia rodzinnego Wilna został zmuszony wraz z matką i babcią w jednym z ostatnich transportów repatriacyjnych wiosną 1945 roku. W Polsce zamieszkał z rodziną w Nałęczowie. Edukację rozpoczął na tajnych kompletach w Wilnie, następnie krótko chodził do szkoły podstawowej w Nałęczowie. W latach 1947–1953 zdobywał wykształcenie w Jordanowie, Bożkowie i Kłodzku, pozostając pod opieką krewnych, rodziny Horodyńskich, zamieszkałych po powrocie do Polski na Ziemiach Odzyskanych. Ukończył Liceum im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Powrót do Nałęczowa zaowocował podjęciem pracy w rozwijającym się szybko przedsiębiorstwie uzdrowiskowym. Służbę wojskową odbył w latach 1955–1957 w jednostkach w Warszawie, Gdyni i Babich Dołach. Po zakończeniu służby podjął ponownie pracę w nałęczowskim uzdrowisku, tym razem w administracji, jako referent działu kadr, następnie przeszedł do działu gospodarczego. Jednocześnie na potrzeby uzdrowiska prowadził stację meteorologiczną. W październiku 1961 roku zamieszkał w Laskach, skąd dojeżdżał do pracy w Biurze Projektów Służby Zdrowia w Warszawie. W kolejnych latach założył rodzinę i podjął pracę w Biurze Projektów Przemysłu Fermentacyjnego w centrum stolicy i zamieszał w Warszawie. W 1992 roku powrócił do Nałęczowa, po przeszło 30 latach. Ceni zielony Nałęczów za klimat do wyzwalania refleksji i aktywności twórczej. W roku 2004 wydał wspomnienia ojca pt. Nad Jamcem i Wilią. Kilkakrotnie odbywał wyprawy na Kresy, odwiedzając miejsca związane z historią rodzin Abramowiczów i Chaleckich. Jego artykuły o życiu mieszkańców Kresów były drukowane w „Głosie Nałęczowa” w latach 2005–2014.

Spis treści

W świecie zaprzeszłym (Wiesława Dobrowolska‑Łuszczyńska)
Pro memoria (Józef Lucjan Burczak‑Abramowicz)

Herbowa przeszłość
Rodzinna Wileńszczyzna
Na bezdrożach wojny
Życie w powojennym Nałęczowie
Pod skrzydłami krewnych
Bóg – Honor – Ojczyzna

Przypisy


« powrót
Ilość