Księgarnia - Poezja
Józef Czechowicz, „Poemat o mieście Lublinie”. Józef Łobodowski, „Ballada lubelska”  Cena: 28.00 zł
Wstęp i opracowanie Jarosław Cymerman

Wydanie I
Lublin: Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, 2017
Objętość 99, [2] s.
Format 140 x 220 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-944894-3-4

[ Poematy o Lublinie ]

O książce

Poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza i Ballada lubelska Józefa Łobodowskiego to bezsprzecznie najważniejsze teksty poetyckie poświęcone Lublinowi. W obydwu utworach miasto nad Bystrzycą jest przestrzenią mityczną, w której ważą się losy świata – od jego narodzin po czas apokalipsy. Czechowicz wskrzesza i ocala w pamięci Lublin swego dzieciństwa – jeszcze prowincjonalnie senny, a Łobodowski umiejscawia w jego murach „bój ostatni”, pokazując miasto doświadczające katastrofy II wojny światowej i komunizmu. Wspólna lektura obu tekstów pozwala dostrzec, jak w Balladzie lubelskiej, napisanej w 20 lat po Poemacie o mieście Lublinie, odżywają i są twórczo przekształcane Czechowiczowskie wizje.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin


Spis treści

Genesis i apokalypsis (Jarosław Cymerman)
Józef Czechowicz, Poemat o mieście Lublinie
Józef Łobodowski, Ballada lubelska
Komentarz edytorski
Przypisy


« powrót
Ilość