Księgarnia - Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Lublin – od inspiracji do dydaktyki  Cena: 25.00 zł
Pod redakcją Anny Zielińskiej

Cena 30,00 zł
Cena promocyjna 25,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2017
Objętość 144 s. + 4 s. il. kolor.
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-632-7

[ Artykuły i materiały dydaktyczne związane z 700-leciem Lublina ]

Patronat: Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział w Lublinie

Sponsor wydania: SKOK Chmielewskiego

O książce


700 lat miasta Lublina skłania do licznych podsumowań. Malownicze położenie nad Bystrzycą, pograniczny charakter i związane z tym utrudnienia sprzyjały obecności miasta w literaturze pięknej; zarówno w poezji, jak i w prozie. Pejzaż Lublina, jego architektura, historia i współczesność zostały utrwalone przez twórców związanych z tym grodem.
Na mapie edukacyjnej miasta obecny jest od ponad 20 lat oddział lubelski Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Warto podkreślić, że był jednym z pierwszych oddziałów, które powstały po utworzeniu Stowarzyszenia w Warszawie w 1992 roku. Celem działalności polonistów zrzeszonych w SNaP jest troska o poziom i kondycję języka polskiego jako języka narodowego oraz popularyzowanie powszechnej edukacji polonistycznej, w szczególności zaś: ulepszanie metod nauczania języka polskiego, doskonalenie programów kształcenia polonistycznego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, ułatwianie wymiany informacji i kontaktów koleżeńskich w środowisku nauczycielskim, reprezentowanie opinii, potrzeb, interesów członków SNaP wobec społeczeństwa i władz.
Działalność lubelskiego oddziału oparta jest na pracy społecznej członków. W Stowarzyszeniu działają kreatywni i doświadczeni nauczyciele, którzy dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami w ramach różnych konferencji i prowadzonych lekcji otwartych. Są autorami interesujących inicjatyw, programów, niektórzy piszą wiersze, dlatego rocznicę powstania miasta Lublin chcemy uhonorować wydaniem publikacji. Zawiera niektóre z efektów działalności polonistów zrzeszonych w SNaP: artykuły dotyczące roli i miejsca Lublina w twórczości literackiej, autorskie programy i innowacje metodyczne, liryki. Tematem wiodącym publikacji jest miasto Lublin.


Bożenna Jankiewicz, fragm. Wstępu

Spis treści

Wstęp (Bożenna Jankiewicz)

INSPIRACJE

Jarosław Cymerman, Autoportret Józefa Czechowicza
Bożenna Jankiewicz, ...tu mieszkał Kochanowski, Klonowic i Pol... Od Biernata z Lublina do Józefa Czechowicza – twórcy związani z Lublinem
Anna Balawajder, „Jest takie miasto, w którym wszystko jest moje”. Wątki lubelskie w poezji Julii Hartwig
Ewa Grodecka, Niepokorna dusza. Poeta naznaczony czasami, w których przyszło mu żyć
Anna Łyczewska, muzyka; lubelscy mistrzowie
Małgorzata Sagan, Miasto moje
Anna Zielińska, Tu; Cud lubelski

Wiersze laureatów Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego „Poetycki spacer po Lublinie wyobraźnią malowany”
Karolina Karpińska, Ballada lubelska (z pieśni grodzkiej)
Wiktoria Stańko, Gdyby kamienie mogły mówić... (sonet lubelski)
Aleksandra Wrona, Lubelski cap (Bajka)

DYDAKTYKA

Beata Barakszyn, Temat: Lublin wielością kultur bogaty – śladami dawnych mieszkańców miasta. Propozycja zajęć (2 godziny lekcyjne) dla uczniów gimnazjum lub/i VIII klasy szkoły podstawowej
Mateusz Wieczorek, Temat: Światy i zaświaty w poezji Arnsztajnowej, czyli kilka słów o poezji miejsca. Propozycja zajęć (2 godziny lekcyjne) dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej
Beata Bojar, Scenariusz części artystycznej „Lublin – dawniej i dziś” zrealizowany w ramach projektu LUBLIN – MIASTO POEZJI
Anna Zielińska, Etiuda o mieście
Anna Walaszek, Elżbieta Szczepańska, Józef Czechowicz i jego epoka – opis konkursu
Anna Zielińska, Elżbieta Starek, Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny „Poetycki spacer po Lublinie wyobraźnią malowany”

PROGRAMY

Teresa Szabelska, Dar. Program wychowawczy oparty na nauczaniu Jana Pawła II
Anna Zielińska, Program koła polonistycznego „Moja mała ojczyzna. Dziedzictwo literacko-kulturowe Lublina”


« powrót
Ilość