Księgarnia - Wspomnienia i listy
Zatajony artysta. O Wacławie Borowym 1890-1950  Cena: 25.00 zł
Wybór szkiców i wspomnień Andrzej Biernacki

Seria „Mistrzowie”, t. III


Cena zbytu 37,00 zł
Cena promocyjna 25,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2005
Objętość 476 s., 8 il.
Format 147 x 205 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 83-7222-242-8
ISSN 1895-0868

[ Wspomnienia ]

O książce

Książka jest pierwszą w polskiej humanistyce próbą tak szerokiego i całościowego spojrzenia na osobę i dzieło Wacława Borowego. Jest swego rodzaju zbiorową monografią uczonego, na którą złożyły się głosy jemu współczesnych luminarzy polonistyki oraz wybitnych jego uczniów i współpracowników. Wśród autorów znaleźli się m.in.: Karol Wiktor Zawodziński, Konrad Górski, Juliusz Kleiner, Wiktor Weintraub, Kazimierz Wyka, Henryk Elzenberg, Michał Głowiński, Czesław Zgorzelski, Zofia Stefanowska, Zdzisław Najder, Zygmunt Lichniak, Tadeusz Makowiecki - w sumie 44 szkice i wspomnienia, prezentujące wszechstronne i wieloaspektowe podejście do osoby ''Zatajonego artysty'' (określenie K.W. Zawodzińskiego). Rozdział wstępny prezentuje pięć obszernych artykułów napisanych po śmierci W. Borowego. Dalsze części książki ukazują Borowego jako historyka i teoretyka literatury, bibliotekarza i krytycznego czytelnika. Prezentują wspomnienia uczniów Profesora oraz dyskusję wokół jego książki „O poezji polskiej w wieku XVIII”.


Spis treści

Od Wydawcy (Andrzej Biernacki)
Roman Kołoniecki, Rozmowa z profesorem
Karol Wiktor Zawodziński, Zatajony Artysta

Artykuły nekrologowe

Konrad Górski, Wacław Borowy
Juliusz Kleiner, Wacław Borowy
Wiktor Weintraub, Wacław Borowy
Maria Czapska, Wacław Borowy
Maria Danilewiczowa, Wacław Borowy (1890 – 1950)

Historyk i teoretyk literatury

Krystyna Papierkowska, Postawa badacza Wacława Borowego (próba charakterystyki)
Marai Straszewska, Wacław Borowy (1890 – 1950)
Zofia Szmydtowa, Wacław Borowy jako teoretyk literatury

Zatajony artysta

Stanisław Rogoż, Krytyk o spokojnych nerwach
Kazimierz Wyka, Wacław Borowy
Ludwik Fryde, Wacław Borowy, czyli o artyzmie w krytyce literackiej
Henryk Elzenberg, O Borowym, o Kasprowiczu i o niektórych kłopotach z ocenami estetycznymi
Michał Głowiński, Wacław Borowy – artyzm i umysłowość
Czesław Zgorzelski, Wiedza, mądrość i artyzm
Maria Corbridge, Wacław Borowy jako anglista
Maria Danilewiczowa, Notatka bibliograficzna. O anglo-polonicach i studiach z literatury angielskiej Wacława Borowego oraz o jego angielskich artykułach o literaturze polskiej i sprawach polskich
Marek Buś, Prezes Prokuratorii w państwie norwidologii (O Wacławie Borowym)

Bibliotekarz i czytelnik

Tadeusz Makowiecki, Borowy bibliotekarz
Wanda Sokołowska, „Boczny tor” działalności Wacława Borowego
Marian Toporowski, Strop
Bohdan Korzeniewski, [Co uratować?]
Andrzej Paluchowski, Borovianum
Stefan Treugutt, Wacława Borowego sztuka czytania

Wspomnienia

Witold Czerwiński, Dwa spotkania
Stanisław Stroński, ***
Witold Chwalewik, Wspomnienie
Gregory MacDonald, Wacław Borowy
Zofia Stefanowska, Wspomnienie o Wacławie Borowym
Zdzisław Najder, Droga uczonego
Tadeusz Mikulski, Wacław Borowy
Kazimierz Wyka, Brulion Borowego

Czy mieliśmy poetów w XVIII wieku?

Maria Rzeuska, Czy mieliśmy poetów w XVIII wieku?
Stefan Żółkiewski, Kiedy profesor przestaje być formalistą?
Zygmunt Lichniak, Kiedy krytyk przestaje być uczciwy
Karol Wiktor Zawodziński, Borowy o poetach XVIII wieku
Czesław Zgorzelski, Poeci XVIII wieku – na „cenzurowanym”
Wiktor Weintraub, Poezja i nie-poezja w literaturze polskiej XVIII wieku
Władysław Folkierski, Klasycyzm Wacława Borowego

Odpowiedź

Wacław Borowy, Metoda publicystyczna Stefana Żółkiewskiego

Aneks

Leon Płoszewski, Wacław Borowy w Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Konrad Górski, Klub Literacki i Naukowy (KLiN)
Andrzej Biernacki, KLiN wskrzeszony (i zlikwidowany). W trzydziestolecie śmierci Wacława Borowego

Nota Wydawcy
Indeks osób (Andrzej Paluchowski)


« powrót
Ilość