Księgarnia - Historia
Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki. Biogramy i dokumenty. Tom 1–2  Cena: 15.00 zł
Bronisław Wardawy

Cena zbytu 35,00 zł
Cena promocyjna 15,00 zł


Wydanie pierwsze
Lublin: Norbertinum, 2010–2011
Objętość: tom 1 – 280, [2] s. + 24 s. fot. cz.b.; tom 2 – 355, [3] s. + 16 fot. cz.b.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-491-4

[ Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS ]

Dostępne są osobno: tom 1 i tom 2

Oddawana do rąk Czytelników publikacja prezentuje przedstawicieli jednego z zawodów – kolejarzy, którzy zginęli w Katyniu, Charkowie, Miednoje oraz w innych miejscach kaźni na terenie Związku Sowieckiego. [...] Autor, w oparciu o źródła archiwalne, dokumentację Ośrodka „Karta”, zbiory biblioteczne oraz materiały pozyskane od osób prywatnych, a także dostępne opracowania, wyszukał i opracował biogramy ludzi związanych z koleją, którzy zginęli wskutek zbrodniczej polityki ZSRS. Jest to pozycja wartościowa i warta uwagi. Autor, w 70. rocznicę „Zbrodni Katyńskiej”, oddaje hołd pomordowanym kolejarzom, ich rodzinom, a także osobom, które w różny sposób współpracowały z koleją. (dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL, dr Ewa Rzeczkowska, fragm. Wprowadzenia)

Z tragedią polskich oficerów zamordowanych w Katyniu zetknąłem się już jako dziecko, albowiem wychowałem się w rodzinie o głębokich tradycjach katolicko-patriotycznych. W 1943 (o czym dowiedziałem się później) ojciec zdobył niemiecką „gadzinówkę”, w której zamieszczane były wykazy nazwisk polskich oficerów zamordowanych wiosną 1940 w Katyniu. […] Z „problemem katyńskim” zetknąłem się też wiele lat później – przy budowie „Kaplicy Pamięci Kolejarzy” w Sanktuarium Maryjnym w Kałkowie-Godowie k. Starachowic. Moja wiedza sprowadzała się wtedy do nazwisk 14 kolejarzy, którzy zginęli w Katyniu, i właśnie ich upamiętniłem na jednej spośród tablic informacyjnych, zamontowanych wewnątrz kaplicy w roku 1988.
Czytając „Nasz Dziennik”, trafiłem przypadkowo na wykaz osób wywożonych na zagładę do Katynia. Była to stała kolumna ks. prał. Z. Peszkowskiego i S. Zdrojewskiego pod tytułem Golgota Wschodu […]. Wśród zamordowanych oficerów były także nazwiska polskich kolejarzy. Właśnie te informacje, zamieszczane w tym dzienniku na przełomie lat 2004/2005, stały się motywem przewodnim mojego opracowania.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że urodziłem się w maju 1940, tj. w czasie, kiedy Sowieci dokonali mordów na polskich oficerach w Katyniu, Charkowie i Twerze, wśród których byli także kolejarze. Dlatego czuję się zobowiązany, nie tylko wobec pomordowanych i ich rodzin, ale także wobec ponad półmilionowej rzeszy osób związanych z koleją, opracować temat „katyńskich kolejarzy”. (Bronisław Wardawy)

O Autorze

Bronisław Wardawy – ur. 20.05.1940 w Woli Klasztornej pow. Kozienice. W 1963 w Warszawie ukończył Państwową Szkołę Techniczną o specjalności trakcja elektryczna. Następnie uzyskał dyplomy: inżyniera elektryka w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie i magistra inżyniera transportu w Radomiu. Pracę na PKP rozpoczął w 1963. Po odbyciu stażu został inspektorem nadzoru, potem głównym inżynierem w Biurze Inwestycji DOKP Lublin. W latach 1990–1998 był zastępcą Głównego Energetyka Okręgu w DOKP Lublin. Karierę zawodową na PKP zakończył 31.12.1999 na stanowisku naczelnika Wydziału Energetyki w DOIK Lublin.
Od 1980 działał w NSZZ „Solidarność” w ramach Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Lublinie. Został przewodniczącym Komisji w Centrali DOKP i Okręgowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w DOKP Lublin. Był również członkiem prezydium MKPK (Międzyokręgowa Komisja Porozumiewawcza Kolejarzy) i Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „S” we Wrocławiu, następnie w Warszawie.
Internowany podczas stanu wojennego 13.12.1981, więziony w Zakładzie Karnym we Włodawie. Po wyjściu z więzienia w lutym 1982 podjął działalność najpierw w podziemiu, następnie w reaktywowanym NSZZ „Solidarność”; pełnił te same funkcje co przed stanem wojennym. W latach 1990–1994 sprawował urząd radnego w Ratuszu z ramienia Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny; został wybrany w pierwszych wolnych wyborach po odzyskaniu niepodległości w Polsce. Po przejściu na emeryturę od 2000 został przewodniczącym Komisji Koordynacyjnej Emerytów i Rencistów PKP przy Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Jest również wiceprezesem Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Lublinie.


Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Związku Pracodawców Kolejowych, Warszawa

Spis treści (tom 1)


Od wydawcy
Od autora (Bronisław Wardawy)
Przedmowa. Kolejarze polscy ofiarą totalitaryzmu (prof. Jerzy Julian Węgierski)
Świadectwo ran (abp Józef Życiński, Metropolita Lubelski, syn kolejarza)
Wprowadzenie (dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL, dr Ewa Rzeczkowska)
Refleksja (Andrzej Woch, Prezes Zarządu PKP SA)
Słowo wstępne (Krzysztof Mamiński, Prezes Związku Pracodawców Kolejowych)

I. Katyń

1. Kozielsk – Las Katyński
Dokumenty
2. Starobielsk – Charków
3. Ostaszków – Twer, Miednoje
4. Kijów – Więzienie NKWD, ul. Korolenkiwska 17, Cmentarz w Bykowni
5. Mińsk – Więzienie NKWD „Amerykanka”, Cmentarz Kuropaty
6. Kalendarium katyńskie
List Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do Rodzin Katyńskich przygotowany na uroczystość 10 kwietnia 2010 r. w Katyniu
Zaginionemu bratu (Marek Miszczak)


Spis treści (tom 2)

Szlakami kolejarskiego etosu (ks. Eugeniusz Zarębiński)
Podziękowania (Bronisław Wardawy)

II. Deportowani na Wschód 1937–1959
III. Zagninieni na „nieludzkiej ziemi” 1939–1945
IV. Ofiary II wojny światowej 1939–1945
V. Lekarze i farmaceuci PKP – ofiary II wojny światowej
VI. Konspiracja lwowska 1939–1944
VII. Uczestnicy Powstania Warszawskiego 1944
VIII. Więźniowie zamku lubelskiego 1944–1954
IX. Kaplica Pamięci Kolejarzy w Kałkowie-Godowie


Posłowie (Bronisław Wardawy)
Wolność i prawda. Przemówienie przygotowywane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na uroczystości 10 kwietnia 2010 roku w Katyniu
Bibliografia
Objaśnienia skrótów


« powrót
Ilość