Księgarnia - Prawo i nauki społeczne
Regiony, euroregiony, rozwój regionalny  Cena: 30.00 zł
Redakcja tomu Maciej Bałtowski

Seria „Euroregion Bug”, tom 4

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 1996
Objętość 205 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 83-86837-07-1
ISSN 1426-0395

[ Publikacja naukowa – współpraca transgraniczna ]

O książce

Niniejszy tom, czwarty w ramach serii wydawniczej „Euroregion Bug”, ma wyraźnie odmienny charakter niż tomy opublikowane dotychczas oraz następne, przygotowane do druku. Jego zawartość wykracza nieco poza przyjętą dla całej serii zasadę publikowania w pierwszej kolejności wyników badawczych projektu PBZ-059-01. Wynika to z faktu, że głównym celem tego tomu jest wypełnienie istotnej luki informacyjnej, dotyczącej omawianych w nim kwestii, a jego głównymi odbiorcami powinni być czytelnicy zamieszkali w polskiej części Euroregionu Bug: administracja wojewódzka i gminna, liderzy gmin, nauczyciele i uczniowie szkół różnego szczebla, środowiska opiniotwórcze.
Treść tomu została podzielona na dwie części: „artykuły” oraz „dokumenty”. Pierwsza zawiera 12 opracowań autorskich, druga natomiast 6 ważnych dokumentów, dotyczących współpracy transgranicznej, kontaktów polsko-ukraińskich, rozwoju regionalnego. [...]
Tom ten wydajemy w przekonaniu, że zamieszczone w nim opracowania przyczynią się do lepszego zrozumienia – przez szeroką rzeszę czytelników ” czym jest we współczesnej Europie idea euroregionów, współpraca regionalna i rozwój regionalny. Wydaje się, że rozpowszechnianie tego rodzaju poglądów i dokumentów, jakie zostały tu zawarte, ma wielkie znaczenie nie tylko dla właściwego funkcjonowania Euroregionu Bug i rozwijania kontaktów polsko-ukraińskich, ale w ogóle dla umacniania stabilizacji politycznej i współpracy gospodarczej w Europie.


Maciej Bałtowski (fragm. Wprowadzenia)

Spis treści

Wprowadzenie

Artykuły

Ziemowit Jacek Pietraś: Miejsce wschodniego pogranicza Polski w nowym porządku politycznym Europy
Ferdinando Albanese: Współpraca transgraniczna w ramach Rady Europy
Jens Gabbe: Rozwój gospodarczy i społeczny regionów przygranicznych w Europie Zachodniej
Reinhard Klein: Transgraniczna współpraca regionalno-polityczna w ramach Interreg i Phare
Viktor Frh. von Malchus: Projekt LACE – Więzi pomocowe i współpraca europejskich regionów przygranicznych
Zbigniew Dudziński: Rola władz lokalnych we wspomaganiu rozwoju regionalnego – doświadczenia amerykańskie i brytyjskie
Piotr Mochnaczewski: Cele i zadania współpracy transgranicznej i międzyregionalnej ze szczególnym uwzględnieniem wschodnich sąsiadów Polski
Beata Dziedzic: Euroregiony w polityce zagranicznej Polski
Andrzej Miszczuk: Idea euroregionów i przykłady jej realizacji w Europie Zachodniej i w Polsce
Marian Buczek: Euroregion Bug – stan organizacyjny, główne założenia
Marian Hordejuk: Związek Komunalny Gmin „Pasmo” – cele i dokonania
Maciej Bałtowski: Projekt badawczy zagospodarowania i funkcjonowania środkowo-wschodniego regionu Polski

Dokumenty

Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi
Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych
Porozumienie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukrainy o współpracy międzyregionalnej
Porozumienie o utworzeniu związku transgranicznego „Euroregion Bug”
Statut związku transgraniczengo „Euroregion Bug”
Deklaracja Końcowa Pierwszego Forum Gospodarczego Regionów Europy Wschód/Zachód


« powrót
Ilość