Księgarnia - Zdrowie i medycyna
Protetyka i ortotyka ortopedyczna w zarysie ogólnym  Cena: 42.00 zł
Zygmunt Warzocha

Cena zbytu 48,00 zł
Cena promocyjna 42,00 zł


Wydanie pierwsze
Lublin: Norbertinum, 2018
Objętość 192 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-635-8

[ Protezy i ortezy – rodzaje, zastosowanie ]

Autor o książce

Wykorzystywanie zaopatrzenia ortopedycznego w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji, zwłaszcza schorzeń narządu ruchu, wymaga od lekarzy nie tylko dobrej znajomości powszechnie używanych nazw przedmiotów, ale także ich funkcji użytkowych oraz ogólnych zasad wytwarzania. Bezpośrednia współpraca lekarzy wnioskodawców z wykonawstwem tych przedmiotów jest niemal jedyną możliwością bieżącego śledzenia zachodzących w nich zmian i powstawania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjno‑technicznych oraz doskonalszych wzorów użytkowych. Do takiej wiedzy jest dzisiaj bardzo trudno dotrzeć za pośrednictwem np. innych dostępnych źródeł, chociażby takich jak: specjalne biuletyny, katalogi lub podobne opisy, bądź opracowania podręcznikowe. Krajowy rynek wykonawczy i wydawniczy obecnie takimi materiałami praktycznie nie dysponuje, nakładowo zostały one bowiem dawno wyczerpane bądź czasowo się zdezaktualizowały.
Ewidentny brak takiej lektury powoduje, zwłaszcza dla młodych lekarzy, bardzo dużą lukę w prawidłowym ordynowaniu tych przedmiotów. Zdarza się bowiem, że wnioski do ich zastosowania bywają błędne, mało skuteczne a niekiedy całkowicie bezzasadne lub w zaleconej formie nieprzydatne. W takich sytuacjach wydatkowane na ich zakup społeczne środki pieniężne, lub środki własne użytkowników, są niepotrzebnie marnotrawione.
Sytuacja ta oraz chęć, chociażby częściowego złagodzenia tego problemu, stały się dla mnie podstawową inspiracją do opracowania tego specjalistycznego podręcznika. Doświadczenie nabyte podczas kilkudziesięcioletniej pracy zawodowej w protetyczno‑ortotycznej technice ortopedycznej na stanowisku dyrektora Technicznego Zakładów Sprzętu Ortopedycznego w Lublinie oraz kierunkowe kwalifikacje zawodowe z tej dziedziny pozwoliły mi na umieszczenie w nim selektywnej i bardzo ogólnej, ale – jak sądzę – w miarę całościowej, sekwencji wiedzy z tego zakresu, ufając, że przedstawiona nawet w takiej formie chociaż częściowo wypełni powstałą lukę.
Podręcznik składa się z ośmiu rozdziałów tematycznych i zawiera najbardziej istotne informacje, przedmiotowe zasady budowy, liczne ryciny, skrótowe opisy oraz wskazania na zasadnicze przeznaczenie zaprezentowanych ortopedycznych przedmiotów protetycznych, ortotycznych, a także innych technicznych środków uzupełniających, pomocniczych, lokomocyjnych itp.


Spis treści

Wstęp

1. Zaopatrzenie ortopedyczne w historii rozwoju ortopedii

2. Zasady i tryb przyznawania zaopatrzenia ortopedycznego oraz innych ortopedycznych środków technicznych (Pojęcia znaczeniowe i uregulowania prawne)

3. Protetyka kończyn dolnych
3.1. Protezy stopy
3.2. Protezy goleni
3.3. Protezy uda
3.4. Protezy po wyłuszczeniu w stawie biodrowym i hemipelvectomii
3.5. Protezy obustronne
3.6. Protezy kończyn dolnych u dzieci
3.7. Protezy dla osób w wieku starszym

4. Zawieszenia i pomocnicze urządzenia sterujące
4.1. Zawieszenia protez goleni
4.2. Zawieszenia protez uda
4.3. Zawieszenia dla protez po wyłuszczeniu kończyny w stawie biodrowym i hemipelvectomii
4.4. Pomocnicze urządzenia sterujące dla protez kończyny dolnej

5. Protetyka kończyn górnych
5.1. Ogólne aspekty anatomiczno‑czynnościowe kończyny górnej
5.2. Protezy ręki
5.3. Protezy przedramienia
5.4. Protezy ramienia
5.5. Zawieszenia protez kończyn górnych, układy sterujące i źródła energii ruchowej
5.6. Protezy kończyn górnych u dzieci

6. Ortotyka kończyn dolnych, górnych i kręgosłupa
6.1. Cechy przedmiotów ortotycznych, ich podział i podstawowe zadania
6.2. Ortotyka kończyn dolnych
6.3. Obuwie ortopedyczne
6.4. Wkładki ortopedyczne
6.5. Ortotyka kończyn górnych
6.6. Ortotyka kręgosłupa

7. Inne przedmioty ortotyczne oraz środki uzupełniające, pomocnicze i lokomocyjne
7.1. Pasy brzuszne i przepuklinowe
7.2. Przedmioty uzupełniające i urządzenia pomocnicze
7.3. Wózki inwalidzkie

Aneks
Autorskie konstrukcje aparatów ortopedycznych do stopniowej i ciągłej redresji zniekształceń kostnych oraz przykurczów stawowych tkanek miękkich, w obrębie kończyn dolnych, górnych, u osób dorosłych i dzieci.

Bibliografia


O autorze

Zygmunt Warzocha – z wykształcenia technik ortopeda i magister ekonomii ze specjalizacją: ekonomika i organizacja przemysłu. Ponad czterdziestoletni okres pracy zawodowej związał z protetyką i ortotyką ortopedyczną. Był pracownikiem Zakładów Sprzętu Ortopedycznego w Warszawie, pierwotnie jako stażysta, później konstruktor przedmiotów ortopedycznych w dziale technologicznym, a następnie inspektor kontroli jakości produkowanych wyrobów (1961–1963). Po przyjeździe do Lublina pracował na stanowisku Kierownika Technicznego Przyklinicznych Warsztatów Ortopedycznych Akademii Medycznej w Lublinie (1964–1981), Dyrektora Technicznego Zakładów Sprzętu Ortopedycznego przy Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie (1982–1998), a później Samodzielnego Publicznego Zakładu Ortopedycznego w Lublinie (1999–2002). Obecnie przebywa na emeryturze.
Przez wiele lat zajmował się osobiście konstruowaniem ortotycznych przedmiotów ortopedycznych, głównie korekcyjnych, i zaopatrywaniem w nie kończyn dolnych i górnych z wadami wrodzonymi u dzieci, zwłaszcza w bardzo wczesnym okresie po ich urodzeniu. Ponad dziesięć nowatorskich opracowań konstrukcji przedmiotów jego autorstwa zgłoszono do Urzędu Patentowego RP, gdzie uzyskały miano wzorów użytkowych i zostały objęte prawem ochronnym tegoż Urzędu. Posiadaczem i właścicielem ich patentów jest Akademia Medyczna, obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
W uznaniu twórczej aktywności zawodowej oraz ogółu dokonań w funkcjonowaniu i rozwoju usług zdrowotnych z zakresu protetyki i ortotyki ortopedycznej w Lublinie został uhonorowany: Srebrną odznaką racjonalizatora produkcji Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego w Warszawie, Honorową odznaką Akademii Medycznej w Lublinie, Złotą odznaką Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Warszawie, Srebrną, honorową odznaką „Zasłużonemu dla Lublina”, odznaką „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia” Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


« powrót
Ilość