Księgarnia - Media i marketing
Biuletyn Edukacji Medialnej 2018, nr 1  Cena: 20.00 zł
Wydanie I
Lublin: Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Objętość 179 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISSN 1733-0297

[ Periodyk o zjawiskach współczesnego rynku mediów ]

Spis treści

KOŚCIÓŁ I KOMUNIKACJA
Fragment Orędzia Ojca Świętego Franciszka na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan, 24 stycznia 2018 r.

OSOBA, RODZINA, ZDROWIE A MEDIA
Małgorzata Gosek, Uczeń i nauczyciel w zmediatyzowanym świecie
Sylwia Przybyło, From correspondence distance learning to crowd learning via social media – a case study of Polish teachers of English groups on Facebook
Franciszek Wróbel, Analiza porównawcza badań Centrum Badania Opinii Społecznej „Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych” w latach 2014-2016

KULTURA, JĘZYK A MEDIA
Dorota Narewska, Obraz czy wizja świata? Według teologa – wizja!
Małgorzata Dorna, Miasto widziane przez medium sztuki – propozycja interpretacji przestrzeni urbanistycznej na przykładzie Gdańska
Jolanta Niewińska, Sztuka etykietowania jako nośnik wartości. Na podstawie wybranych utworów Zofii Kossak
Damian Belina, Śmierć (nie)spektakularna – sacrum umierania w wybranych filmach Krzysztofa Zanussiego
Beata Kułak, Solidarnościowe kartki świąteczne z lat 1982-1989
Mateusz Podlecki, Fake news jako zjawisko (nie tylko) medialne (cz. II)
Mirosław Chmielewski CSsR, Izabela Durma, Rafał Kusiak, „Kodeks” social media dla Kościoła katolickiego w Polsce?

Noty o autorach
Wytyczne do publikacji


« powrót
Ilość