Księgarnia - Eseistyka i publicystyka
Kobiety. Rewolucja. Kaznodziejstwo  Cena: 32.00 zł
Sławomir N. Goworzycki

Cena zbytu 41,00 zł
Cena promocyjna 32,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2018
Objętość 324, [1] s.
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-645-7

[ Eseje społeczno-cywilizacyjne ]

O książce

U progu XXI wieku człowiek staje wobec gwałtownych przemian cywilizacyjnych, pytając o ich sens i celowość. Obejmują one wszystkie sfery życia, zarówno osobistego, jak i społecznego, budują sieć powiązań, które, z jednej strony, stwarzają nieosiągalne dotychczas możliwości kontaktu i wymiany informacji, a z drugiej – tworzą labirynt niwelujący fundamentalne dla rozwoju ludzkiej osobowości poczucie niezależności i wolności. Przemiany te dotykają również sfery obyczajów, relacji międzyludzkich, etyki, a także duchowości. Sławomir N. Goworzycki, wychodząc od obserwacji wielkomiejskiego ruchu, warszawskiej ulicy, formułuje w swoich szkicach intrygujące tezy o wyższości tradycji nad nowoczesnością, o zagubieniu współczesnego człowieka w pozorach wolności, o potrzebie refleksji nad niezmiennością ludzkiej natury, jej potrzeb i wymagań niezależnych od zmieniających się okoliczności zewnętrznych. Stawia pytania o sens odrzucenia tego, co dawne, odwieczne, w imię wymagań nachalnego marketingu nowoczesności i tolerancji. Z ulicy wchodzi także do kościołów, poddając krytycznemu oglądowi te kierunki kaznodziejskiego nauczania, które unikają stawiania jasnych wymagań na drodze duchowego rozwoju. Pryzmatem, poprzez który autor ogląda współczesność, jest przede wszystkim sytuacja kobiet, której przemiany mają obecnie kształt prawdziwej rewolucji obyczajowej, społecznej i kulturowej. Czy w tym zbiorowym pędzie do zmian nie warto ochronić i ocalić sprawdzone już źródła ludzkiego szczęścia?

Spis treści

I. Za oknem i na ulicy
Widok z okna
Całodobowy handel powszechny a święta niedziela
Żywe stworzenia w mieście, więc i na chodniku
Ludzie – nieznani
Węzeł komunikacyjny
Kobiety – mężatki – oczepiny – „z dzieckiem na ręku”
Obrona kobiet

II. Powołując się na rodzinę
Rozmaitości (w ujęciu tabelarycznym)
Małżeństwo
Przemoc: w rodzinie, w małżeństwie czy w konkubinacie?
Cudzołóstwo – rozwiązłość – nierząd
Kochajmy się
Herezje i agresje
Panna z dzieckiem
„Życie ludzkie najwyższą wartością”

III. Dziewczyna nieustająca
Obnażenie uporczywe
Trzy upragnione cele dziewczyny
Samorealizacja dziewczyny
Dziewczyna a małżeństwo
Rozwodnictwo
Dziewczyna ani do żeniaczki, ani do aborcji
Wina – kara – miłosierdzie
(Anty)wzór do naśladowania

IV. „Największe dziś zagrożenia wiary”
Niedzielne kazanie księdza profesora
1. Wokół „aborcji”
Dola człowiecza a cudzołóstwo
Kiedy i jak zaczyna się człowiek?
Śmierć za gwałt
Hańba albo śmierć
Diagnoza moralna a rozwiązania praktyczne
Gwałt – wypadek samochodowy – napad
2. „Antykoncepcja”
3. „In vitro” a adopcja
4. „Adopcja u homoseksualistów”
5. Przyjaźń – „pedofilia” – miłość
6. Wciąż tajemniczy „gender”
7. „Eutanazja” – na zakończenie życia
Gdzie jest herezja?
Ad I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną
Ad IV. Czcij ojca swego i matkę swoją
Ad V. Nie zabijaj
Ad VI. Nie cudzołóż

V. Brońmy mężczyzn
Jak dziś mierzyć pokolenie?
Męska rozmowa
Upadek męskiej rozmowy
Przykrość
Dezintegracja
Prorodzinność na zewnątrz szkodliwa
Bal „wspólnotowy”
Odpust wiejski
W rytmie „tańca liturgicznego”

VI. Opresja szkolno‑wychowawcza
„Oazy” dawniejsze i dzisiejsze
Koedukacja
Czy wolność szkoły w Polsce?
Feminizacja i zjawiska towarzyszące
Niesprawiedliwość
Kadry pedagogiczne, żeromszczyzna i obóz jeniecki
Upokorzenie młodzieńca i panny
W szkole żeńskiej i męskiej
Jak gęś z prosięciem, czyli nawet głupiemu nie lżej na świecie

VII. Aberracje w pracy, na ulicy i gdzie indziej
Nowe wymogi służby mundurowej (oraz cywilnej)
Japończycy, Amerykanie i inni
Obnażenie powszechne
Nie ma już żniw, jest romans biurowy
Gospodarstwo chłopskie
Nauczanie księżowskie ostatnio
Matka z domu a demografia

O Autorze

Sławomir N. Goworzycki – urodził się w roku 1966 w Warszawie i tam mieszka; historyk i nauczyciel; doktor socjologii KUL. W roku 2006 ukazała się wznowiona w 2011 jego powieść z dziejów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku pt. Tamtego lata. Zatajona historia Polaków.


« powrót
Ilość