Księgarnia - Poezja
Niemożliwe jest możliwe. (Na krawędzi – Z podróży na Wschód – Lustro w dwudziestu odsłonach z epilogiem)  Cena: 24.00 zł
Waldemar Michalski

Posłowie Józef Franciszek Fert

Cena zbytu 30,00 zł
Cena promocyjna 24,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2018
Objętość 84, [1] s.
Format 147 x 220 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-648-8

[ Tom poezji ]

O książce

W naszej tradycji, analogicznie do innych kultur, znamy ten koncept od wieków; wspomnijmy chociażby Setnik rymów duchownych Sebastiana Grabowieckiego z 1590 roku czy Vade-mecum Cypriana Norwida, „złożone ze stu perełek...” (wydane prawie sto lat po skomponowaniu dzieła). Magiczna „setka” niekoniecznie zresztą musi być ściśle obserwowana... I tak też dzieje się w pamiątkowym tomie Waldemara Michalskiego Niemożliwe jest możliwe. (Na krawędzi – Z podróży na Wschód – Lustro w dwudziestu odsłonach z epilogiem).
Trzy kompozycje poetyckie o charakterze cyklicznym, umownie nazwane przez poetę „poematami”, nanizane zostały z ponad pięćdziesięciu niemal zupełnie samodzielnych wierszy, ale przecież spojonych decyzją autorską w całostki wzajemnie się wspierające i oświetlające. Ich spoiwem jest przede wszystkim tematyka, w sposób oczywisty zapisana w tytułach cykli, jak w środkowej kompozycji: Z podróży na Wschód, czy dająca się wydedukować z lektury, jak Na krawędzi – utkana z poetyckich zapisków „okołoszpitalnych”, i wreszcie Lustro w dwudziestu odsłonach z epilogiem – garść impresji pielgrzyma-turysty z bliższego Wschodu, z Wołynia, skąd wywodzi się poeta. Tu – we Włodzimierzu Wołyńskim, „książąt stolicy”, jak określił to słynne miasteczko nauczyciel miejscowej szkoły podstawowej, Józef Czechowicz – 27 września 1938 roku urodził się Wacław Waldemar Michalski, Wołynianin z urodzenia, Lublinianin z wyboru, jak tylu z nas...
[...]
Okrągłe rocznice miewają różne formy laudacji; są to „księgi przyjaciół”, okolicznościowe albumy, pamiątkowe zdjęcia... Nasz poeta postanowił podziękować Panu Bogu i losowi w sposób oryginalny i niezwykle piękny – przygotował tryptyk poetycki Niemożliwe jest możliwe, który daje nam oto w jubileuszowym upominku.

Józef Franciszek Fert, fragment posłowia

Spis treści

I. Na krawędzi
Pod skrzydłem
* * * (W lustrze okna...)
* * * („na kogo wypadnie...”)
* * * (Dziś przenoszą mnie...)
Pani Helenka od Bożego Jana
* * * (Leżę na korytarzu...)
* * * (Odłączone przewody...)
* * * (Pani Agnieszko...)
* * * (Drogi przyjacielu...)
* * * (Biały latawiec łóżka...)
Brat Albert i Siostry
Jechać do domu
Epilog: Adwent

II. Z podróży na Wschód
1. Jaffa
2. W Cezarei
3. Jezioro Genezaret
4. Nazaret
5. Kafarnaum
6. Hajfa
7. Nad Jordanem
8. Morze Martwe
9. Jerycho
10. Betlejem
11. Dolina Pasterzy
12. Jerozolima
Epilog

III. Lustro w dwudziestu odsłonach z epilogiem
Przed nowym spotkaniem
Na wieki wieków
Kto wie?
Wiejski filozof
Cierpliwość
Na spływie
Poezja
Znad Sekwany
W teatrze Leszka Mądzika
Nasz dom
Być wolnym
W dyplomacji
Lewiatan uciął sobie drzemkę
Przez Bug i z Bogiem
Na Zachód
Gronie w złotej koronie
Więcej niż gest pokoju
Ziarno słowa
Nieprawdopodobne
Non omnis...
Zielona arka przymierza
Od świtu do nocy
Mydło – powidło
Halina Birenbaum opowiada
Za horyzontem nieba
Dwie Róże
Szczęśliwy
Śmierć i miłość
Z brodą za pasem
Na Jagodną
Pani z Kosobud
...i do przodu!
Ze świętym Antonim na giełdzie
Sen – brat śmierci
Epilog

Wędrówki poetyckie... Słowo o poezji Waldemara Michalskiego (Józef Franciszek Fert)

Nota bibliograficzna


« powrót
Ilość