Księgarnia - Media i marketing
Biuletyn Edukacji Medialnej 2019, nr 1  Cena: 20.00 zł
Wydanie I
Lublin: Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2019
Objętość 124 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISSN 1733-0297

[ Czasopismo ]

Spis treści

KOŚCIÓŁ I KOMUNIKACJA
Papież Franciszek, Fragmenty Orędzia Ojca Świętego Franciszka na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan, 24 stycznia 2019 r.

OSOBA, RODZINA, ZDROWIE A MEDIA
Mirosław Chmielewski CSsR, Edukacja medialna – rola w Kościele i kierunki rozwoju
Małgorzata Kliczka-Bielenda, Wizerunek przestępcy przestępstw kościelnych w mass mediach
Kinga Cichawa, Znaczenie procesowe dowodu pochodzącego ze środków społecznego przekazu w prawie kanonicznym
Katarzyna Bojczuk, Edukacja Medialna – potrzeba kształcenia specjalistów na KUL

KULTURA, JĘZYK A MEDIA
Rafał Kusiak, Sieć społecznościowa szansą i zagrożeniem dla rozwoju duchowego człowieka?
Roman Kocurowski, Teologia i celebracja obrzędu zaręczyn w Kościele greckokatolickim obrządku bizantyjskiego
Andrzej Makowski CSsR, Modele ewangelizacyjne offline w świecie online
Jolanta Niewińska, „Gwiezdne wojny” – efekt bumerangowy
Jolanta Niewińska, Byle tylko chcieli czytać? Dobra książka dla młodzieży

Noty o autorach
Wytyczne do publikacji


« powrót
Ilość