Księgarnia - Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Niepodległa – od inspiracji do dydaktyki  Cena: 25.00 zł
Pod redakcją Anny Zielińskiej

Cena zbytu 30,00 zł
Cena promocyjna 25,00 zł


Wydanie pierwsze
Lublin: Norbertinum, 2018
Objętość 175 s. + 4 s. il. kolor.
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-635-2

[ Materiały dydaktyczne związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości ]

O książce

Publikacja zwiera artykuły i materiały dydaktyczne związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Omówienia tematyczne, scenariusze lekcji języka polskiego i przedstawień szkolnych są skupione wokół rozumienia patriotyzmu, uwrażliwiają na walory polskiego języka, literatury, historii i krajobrazu. Nauczyciele lubelskich szkół podzielili się swoimi inspiracjami i wynikającymi z nich pomysłami na ciekawe i zapadające w pamięć lekcje polskości.

Bożenna Jankiewicz, fragment Wstępu:

Działalność SNaP oparta jest na pracy społecznej członków. W Stowarzyszeniu działają nauczyciele kreatywni i doświadczeni, którzy dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami w ramach różnych konferencji i lekcji otwartych. Członkowie naszego oddziału są autorami interesujących inicjatyw, programów, niektórzy piszą wiersze. Nasza, już druga, publikacja prezentuje efekty pracy polonistów zrzeszonych w SNaP: autorskie programy, innowacje metodyczne, scenariusze uroczystości, artykuły związane z ważnymi datami w życiu narodu, dotyczące wychowania patriotycznego oraz liryki patriotyczne. Tematem wiodącym publikacji jest „Niepodległa”.


Spis treści

Wstęp (Bożenna Jankiewicz)

INSPIRACJE

Ewa Grodecka, „Pan Tadeusz” jako ostoja polskości
Bożenna Jankiewicz, Ważne pieśni w życiu narodu polskiego
Małgorzata Sagan, Polaków portret własny
Teresa Szabelska, Listopad – dla Polaków niebezpieczna pora
Mateusz Wieczorek, Westfal
Anna Zielińska, Dwa bieguny – jedna Polska
Anna Łyczewska, z opowieści Babci (1915), ojczyzna, zarażona, *** [ustawiona w kolejce...]
Małgorzata Sagan, Piosenki nie-zakazane, Gloria victis
Mateusz Wieczorek, *** [tak daleko jesteś...], *** [nie znałem ich...], *** [modlitwa to dziwna będzie...], Leśne imiona
Anna Zielińska, Po polsku, Patrzę, Modlitwa

DYDAKTYKA

Małgorzata Basińska, Teksty kultury – plakat
Beata Bojar, Temat: Różne koncepcje patriotyzmu w literaturze. Scenariusz lekcji języka polskiego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej – klasa maturalna (uczniowie realizujący zakres podstawowy; grupa przygotowująca się do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym)
Anna Walaszek, Temat: Wędrówka po magicznych miejscach
Mateusz Wieczorek, Temat: Kilka słów o wolności, czyli próba interpretacji wierszy Kazimierza Wierzyńskiego i Antoniego Słonimskiego. Propozycja zajęć (2 godziny lekcyjne) dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej
Anna Zielińska, Temat: Poczucie tożsamości to już patriotyzm? O „obliczu ojczyzny” w wierszu Tadeusza Różewicza. Scenariusz lekcji (z elementami oceniania kształtującego) przewidzianej do zrealizowania w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej na 2 godzinach lekcyjnych
Ewa Kożuszek, A to Polska właśnie... Patriotyczna podróż po Polsce śladami Niepodległej. Piękna nasza Polska cała
Anna Zielińska, Moja Niepodległa. Scenariusz uroczystej akademii z okazji upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, adresowany do uczniów szkoły podstawowej klas IV–VIII i gimnazjum
Bożenna Jankiewicz, Działalność konkursowa lubelskiego oddziału SNaP


« powrót
Ilość