Księgarnia - Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Ekomodernizmy  Cena: 29.00 zł
Pod redakcją Agnieszki Trześniewskiej i Dariusza Piechoty

Seria: „Zielona Historia Literatury”, tom 2

Cena zbytu 38,00 zł
Cena promocyjna 29,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2016
Objętość 174 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-598-6

[ Zbiór artykułów z zakresu badań literackich ]

O książce

Już dawno mi się nie zdarzyło, by w recenzji brakło zasadniczych uwag i wszystkie teksty były godne edycji, [...] a nadto, by każdy z nich czytało się z rzeczywistym zainteresowaniem. Zapewne to z racji tak świeżego spojrzenia zarówno na literackie, jak i nieliterackie teksty, i to z innej perspektywy badawczej, oraz przemyślanej kompozycji tych jedenastu artykułów, kiedy to dwa pierwsze są tutaj wprowadzającymi, a ostatni sumującym i kierującym zarazem uwagę na nowe treści. Trzeba więc powiedzieć, że Ekomodernizmy to doskonały prezent na dziewięćdziesiąte urodziny Profesor Eugenii Łoch. Chce się bowiem tę pracę czytać niczym najlepszą powieść, a przecież zawierającą naukowe teksty, prezentujące ekomodernizm z coraz to innej perspektywy, co w tytule pozwala o nim mówić w liczbie mnogiej.

Fragment recenzji prof. zw. dr. hab. Tadeusza Linknera

W niniejszym tomie proponujemy „zielone” czytanie tekstów literackich, począwszy od schyłku XIX wieku. Autorów niniejszej monografii interesują problemy związane z definiowaniem oraz postrzeganiem przyrody przez człowieka. Warto podkreślić, iż od czasów ewolucji zaproponowanej przez Karola Darwina nie powinniśmy mówić o naturze jako biernej, niezmiennej, statycznej czy ahistorycznej. Ziemia to niezwykle dynamiczna planeta, gdzie człowiek wchodzi w relacje z pozaludzką przyrodą. Autorzy niniejszego tomu podejmują próbę ponownego ulokowania ludzi w ramach wspólnego ekosystemu. Co więcej, starają się odpowiedzieć na kluczowe pytania związane między innymi z: reprezentowaniem środowiska przyrodniczego, ukazywaniem zwierząt w ich naturalnych środowiskach, relacjami panującymi między człowiekiem a otaczającą go naturą.
[...]
Książkę dedykujemy Pani Profesor Eugenii Łoch z okazji 90. urodzin. Dziękujemy za wieloletnią współpracę przy licznych projektach naukowych, życzliwość w trakcie pisania, a także słowa zachęty i otuchy. Inspiracją do tytułowych Ekomodernizmów stał się dorobek naukowy Pani Profesor, której zainteresowania badawcze koncentrują się wokół modernizmu [...].


Agnieszka Trześniewska, Dariusz Piechota, fragm. Wstępu

Spis treści

Wstęp (Agnieszka Trześniewska, Dariusz Piechota)

Izabela Poniatowska, Relacje poezja/proza-przyroda w polskiej refleksji krytycznoliterackiej drugiej połowy XIX wieku
Agata Zawiszewska, Komitet Damski przy warszawskim oddziale Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w latach 90. XIX wieku
Anna Wietecha, Świat zwierząt i roślin uwikłany w świat ludzi w Emancypantkach Bolesława Prusa
Dariusz Piechota, Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej – o „utopii na wyspie szczęścia”
Iwona E. Rusek, Bestiarium w Fachowcu Wacława Berenta
Ireneusz Gielata, W stronę „wyzwolonych kwiatów” (wokół Ballady o pasieczniku Hermana Brocha, Zbrodni Sylwestra Bonnard Anatola France’a i pism Maurycego Maeterlincka)
Agnieszka Trześniewska, Ukryte życie insektów w trylogii Maurycego Maeterlincka
Anna Jeziorkowska‑Polakowska, „O błogosławionej dolinie zamarzę...” – Franciszki Arnsztajnowej Natura myślana
Hanna Żbikowska, „Początkowo zwierzęta przychodziły do mnie” – o powrotach do zwierząt w twórczości Tadeusza Nowaka (Między zwierzętami, Podróż do miejsca urodzenia, Rzecz o księdze łowów)
Aleksandra Smusz, Metamorfozy zwierzęce w opowiadaniach Brunona Schulza
Anna Kronenberg, Geopoetyka – element zwrotu ekologicznego w badaniach literackich

Noty o autorach
Indeks osób


« powrót
Ilość