Księgarnia - Poezja
Psalmy pojednania  Cena: 16.00 zł
Stanisława Burda

Opracowanie graficzne Elżbieta Gnyp

Cena zbytu 22,00 zł
Cena promocyjna 16,00 zł


Wydanie II poszerzone
Lublin: Norbertinum, 2006
Objętość 104, [7] s. + 16 il. kolor.
Format 147 x 220 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 83-7222-268-1

[ Tom poezji religijnej ]

O książce

W Psalmach pojednania otrzymujemy ważny tom liryki religijnej, operujący nowoczesnymi środkami wyrazu, a jednocześnie osadzony w tradycyjnych wartościach, ukazujący odwieczny dialog człowieka z Bogiem. Utwory te dają możliwość odnalezienia w słowie poetyckim trwałych chrześcijańskich wartości. Niewątpliwie swą nutą dialogu ożywiają pragnienie dobra i miłości, otwierają na transcendencję. Wypełniają więc założoną w tytule formułę „pojednania” czytelnika z Bogiem, światem, drugim człowiekiem i z samym sobą. [...] Nutom patosu, podniosłości towarzyszy poczucie bliskości, wzniosłe łączy się tu z powszednim, ludzkim. Zamykamy te wiersze z poczuciem głębokiego uczestnictwa w misterium życia.

Piotr Sanetra

Spis treści

Księga I
I. Psalm trwogi
II. Psalm cierniowy
III. Psalm pojednania
IV. Psalm przymierza
V. Psalm ciszy (I)
VI. Psalm łaski
VII. Psalm Chrystusowy
VIII. Psalm wiary (I)
IX. Psalm oczyszczenia
X. Psalm Piotrowy (I)
XI. Psalm błagalny (I)
XII. Psalm miłości (I)
XIII. Psalm dziękczynienia
XIV. Psalm bólu (I)
XV. Psalm Maryjny
XVI. Psalm chwalebny
XVII. Psalm natury (I)
XVIII. Psalm wyzwolenia
XIX. Psalm niepokoju (I)
XX. Psalm suplikacyjny
XXI. Psalm podzwonny
XXII. Psalm wieczorny
XXIII. Psalm nadziei (I)
XXIV. Psalm wigilijny (I)
XXV. Psalm mądrości
XXVI. Psalm przesłanie (I)
XXVII. Psalm wielkopostny (I)
XXVIII. Psalm przebaczenia
XXIX. Psalm pamięci
XXX. Psalm Dawidowy (I)
XXXI. Psalm Dawidowy (II)
XXXII. Psalm kresowy (I)
XXXIII. Psalm życia
XXXIV. Psalm wrześniowy
XXXV. Psalm Krzyża (I)
XXXVI. Psalm przemienienia
XXXVII. Psalm Ogrojca
XXXVIII. Psalm Dawidowy (III)
XXXIX. Psalm błagalny (II)
XL. Psalm radości
XLI. Psalm Izajasza
XLII. Psalm niepokoju (II)
XLIII. Psalm Izaaka
XLIV. Psalm milczący
XLV. Psalm postscriptum

Księga II
I. Psalm nad psalmami
I. Psalm błagalny (III)
III. Psalm mocy
IV. Psalm wyznanie
V. Psalm miłości (II)
VI. Psalm narodzenia
VII. Psalm chwały
VIII. Psalm wigilijny (II)
IX. Psalm betlejemski
X. Psalm wigilijny (III)
XI. Psalm nadziei (II)
XII. Psalm ciszy (II)
XIII. Psalm błagalny (IV)
XIV. Psalm kresowy (II)
XV. Psalm jasnogórski
XVI. Psalm jubileuszowy maryjny
XVII. Psalm natury (II)
XVIII. Psalm nadziei (III)
XIX. Psalm błagalny (V)
XX. Psalm błagalny (VI)
XXI. Psalm wiary (II)
XXII. Psalm wielkopostny (II)
XXIII. Psalm błagalny (VII)
XXIV. Psalm Krzyża (II)
XXV. Psalm Krzyża (III)
XXVI. Psalm Piotrowy (II)
XXVII. Psalm miłości (III)
XXVIII. Psalm bólu (II)
XXIX. Psalm memento
XXX. Psalm wiary (III)
XXXI. Psalm wiary (IV)
XXXII. Psalm przesłanie (II)
XXXIII. Psalm błagalny (VIII)
XXXIV. Psalm jubileuszowy
XXXV. Psalm miłosierdzia
XXXVI. Psalm schyłku wieku
XXXVII. Psalm eucharystyczny
XXXVIII. Psalm bólu (III)
XXXIX. Psalm błagalny (IX)
XL. Psalm determinacji
XLI. Psalm błagalny (X)
XLII. Psalm Wojciechowy
XLIII. Psalm zawierzenia
*** [Żyj tak...]

Piotr Sanetra, Posłowie


O Autorce

Stanisława Burda z d. Michałek urodziła się 3 października 1930 r. w Zakrzowie (woj. małopolskie). Ukończyła szkołę średnią w Tarnowie. W latach 1951–1953 studiowała filologię polską w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Magisterium uzyskała w 1966 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Od 1954 r. związana z Ziemią Hrubieszowską. Przez 48 lat pracowała jako polonistka w szkołach średnich w Hrubieszowie. Decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego w Lublinie, z dniem 14.10.1973 r. powołana została na stanowisko profesora szkoły średniej. Jednocześnie była animatorem ruchu recytatorskiego i teatralnego. Była również ławnikiem i społecznym kuratorem sądowym. Debiutowała w 1949 r. wierszem W górach na łamach „Gazety Tarnowskiej”. Za pracę dydaktyczną, działalność kulturalno-oświatową i publicystyczną otrzymała wiele nagród, m.in. nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki (1970, 1972, 1973), Ministerstwa Oświaty (1972, 1976), nagrodę im. T. Nocznickiego (1976). Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Recytatora i in. Jest członkiem Związku Literatów Polskich oraz Polish American Poets Academy.
Opublikowała wiele tomów poezji, w której wyrażała swoje przywiązanie do wiary, ojczystej przyrody i tradycji, do mowy polskiej.
Zmarła 5 maja 2019 roku.


« powrót
Ilość